You are here

defi logo Syngenta

Defi Evo

Poslední aktualizace:
18.08.2021

Herbicidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
S-pac
2 x 10 l
Složení: 
Formulace: 
EC – emulgovatelný koncentrát

Mechanismus působení přípravku Defi Evo

Defi Evo je kombinovaný herbicid, který obsahuje dvě navzájem se doplňující účinné látky diflufenikan a prosulfokarb.

 

Prosulfokarb

Účinnou látku prosulfokarb rostlina přijímá prostřednictvím meristematických pletiv klíčků a kořenů plevelů. Brzdí prodlužování a dělení buněk v nejmladších částech.

Hlavního účinku je dosaženo příjmem účinné látky přes hypokotyl plevelů.

 

Diflufenikan

Brzdí klíčení plevelných rostlin krátce po začátku klíčení. Diflufenikan je inhibitor fotosyntézy. Účinná látka blokuje tvorbu chlorofylu a vyvolává typické symptomy vybělení, což u citlivých plevelů vede k odumírání během několika málo týdnů. Účinná látka blokuje biosyntézu karotenoidů v chloroplastech. Diflufenikan vytváří na povrchu herbicidní film, ve kterém přicházejí klíčící rostliny do kontaktu s účinnou látkou, kterou přijímají především hypokotylem a děložními listy, sekundárně také kořeny i listy.

 

Doporučení pro aplikaci

Přípravek Defi Evo je určen pro preemergentní a postemergentní aplikaci (do BBCH 13) k regulaci většiny dvouděložných a jednoděložných plevelů.

Preemergentní aplikace
Citlivé plevele – lipnice roční, ptačinec žabinec, rozrazil perský.
Méně citlivé plevele – violka rolní.

Postemergentní aplikace
Citlivé plevele – chundelka metlice, violka rolní, kokoška pastuší tobolka, rozrazil perský, heřmánkovec přímořský.
Méně citlivé plevele – svízel přítula, mák vlčí, psárka polní.

Spektrum účinku

defi1

Výsledky z pokusů

Ověřený herbicid Defi Evo byl v pokusech porovnáván s běžně používaným konkurenčním standardem. Pokusy byly zákládány na GEP stanicích po celé České republice jak v oz. pšenici tak oz. ječmenech v letech 2017-2019.

Herbicid Defi Evo Dosáhl vynikající účinnosti v obou testovaných dávkách 3 l/ha i 4 l/ha.

Při aplikaci v nižší růstové fázi plevelů (BBCH 10-11) je účinnost na plevele vyšší.

Defi evo účinnost plevele syngenta

 

Doporučení:

V případě výskytu máku, heřmánku nebo kakostu je vhodné aplikovat Defi Evo v dávce 3l a doplnit jej vhodnou sulfonylmočovinou, např. chlorsulfuron a tribenuron.

 

Porovnání účinnosti ozimé pšenice a ozimého ječmene přípravkem Defi Evo

 

Pšenice ozimá (Trutnov)

Kontrola pšenice Syngenta Defi Evo pšenice Syngenta

Neošetřená kontrola – pšenice ozimá

Defi®Evo 3,0 l/ha post (BBCH 11)

 

Ječmen ozimý (Trutnov)

Kontrola ječmen Syngenta Defi Evo ječmen Syngenta

Neošetřená kontrola – ječmen ozimý

Defi®Evo 3,0 l/ha post (BBCH 13)

Ušetřete čas i peníze, aplikujte herbicidy do ozimých obilnin už na podzim