You are here

Camaro

Camaro

Poslední aktualizace:
01.03.2021

Herbicidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
S-pac, 4×5
Složení: 
Formulace: 
FD - suspoemulze

Rychlý zásah proti dvouděložným plevelům

  • Řešení širokého spektra dvouděložných plevelů
  • Dvojí mechanismus účinku
  • Výhodné řešení pro jarní odplevelení obilnin

Mechanismus působení

Camaro® je systemicky působící herbicid pro postemergentní ošetření proti dvouděložným plevelům. Obsahuje dvě účinné látky florasulam a 2,4 D, které se liší mechanismem účinku proti plevelným rostlinám. Florasulam inhibuje tvorbu enzymu acetolaktátsyntázy (ALS). Symptony se nejdříve objevují v meristemových pletivech jako chlorozy a nekrozy. 2,4,-D patří do skupiny syntetických auxinů (fenoxykyseliny), způsobuje abnormality v růstu a v rostlinných pletivech a nakonec odumírání celých rostlin.

Camaro® zastavuje velmi rychle růst citlivých plevelů. Typické symptomy poškození (abnormality růstu, změna barvy) odumírajících plevelů jsou patrné už za 7–10 dnů po aplikaci v závislosti na podmínkách růstu a citlivosti plevelů.

Camaro® doporučujeme použít v tank-mix kombinaci s herbicidem Avoxa pro regulaci dvouděložných i jednoděložných plevelů jedním tahem.

camaro použití

camaro spektrum ucinku

Ochrana ozimých obilnin

Aplikujte v ozimých obilninách postemergentně na jaře v růstové fázi plodiny BBCH 21–32, tj. od fáze odnožování do fáze 2. kolénka: 2. kolénko zjistitelné, vzdálené min. 2 cm od 1. kolénka. Růstová fáze plevelů: v období intenzivního růstu od 2 do 10 listů.

 

Ochrana ječmene jarního

Aplikujte v jarním ječmeni postemergentně v růstové fázi plodiny BBCH 13–32, tj. od fáze 3. listu: 3. list rozvinutý do fáze 2. kolénka: 2. kolénko zjistitelné, vzdálené min. 2 cm od 1. kolénka. Růstová fáze plevelů: v období intenzivního růstu od 2 do 10 listů.

 

Tank-mix kombinace

Avoxa®, fungicidy, Karate® Zeon

 

Ječmen jarní

Ječmen ozimý

Pšenice ozimá