You are here

brasan_banner Syngenta

Brasan 540 EC

Poslední aktualizace:
26.03.2020

Herbicidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
S-pac
4 x 5 l
Složení: 
Formulace: 
EC – emulgovatelný koncentrát

Z lásky k řepce

  • Speciálně vyvinut pro snadnou a spolehlivou kontrolu plevelů v řepce
  • Nejširší spektrum účinnosti včetně brukvovitých (kokoška pastuší tobolka, úhorník mnohodílný, penízek rolní, hulevník lékařský)
  • Potlačení vývojových cyklů Phoma lingam a Sclerotinia sclerotiorum

Mechanismus působení

Účinná látka dimethachlor je selektivní půdní herbicid ze skupiny chloracetanilidů, která brzdí klíčení a je přijímána prostřednictvím kořenů, klíčků a děložních listů plevelů. Účinná látka clomazone je selektivní herbicid, která náleží do skupiny oxazolidinonů. Proniká do rostlin kořeny a nadzemními částmi a je translokována v růstových vrcholech. U citlivých druhů inhibuje biosyntézu prekursorů chlorofylu a karotenoidů. Brasan 540 EC účinkuje proti plevelům jednoletým dvouděložným a jednoděložným. Nepůsobí proti vytrvalým plevelům.

Spektrum účinku

brasan1

Přípravek je vhodné aplikovat preemergentně do tří dnů po zasetí v dávce 2,0 l/ha. Vlhká půda podporuje účinek přípravku. Při déle trvajícím suchu se účinnost přípravku snižuje, na vyschlých půdách se ošetření nedoporučuje.

Po aplikaci herbicidu Brasan® může v některých případech dojít ke zblednutí, případně až k vybělení zelených částí mladých rostlin řepky. Tento jev je způsoben účinnou látkou clomazone, resp. jejím příjmem nadzemní zelenou částí rostliny, tudíž se týká i jiných přípravků obsahujících clomazone. Letité zkušenosti z praxe však prokazují, že k vybělení dochází jen ve zcela ojedinělých případech.

Z výsledků registračních pokusů zaměřených na hodnocení fytotoxicity, z výsledků zkoušek v Německu i z dosavadních praktických zkušeností s použitím herbicidu Brasan® vyplývá, že výskyt tohoto jevu je spojen zejména s:

  • minimálním zpracováním půdy, zvláště v kombinaci s vysokými srážkami
  • extrémními srážkami při vzcházení, zejména na lehčích půdách s nízkým obsahem organické hmoty
  • nedodržováním agrotechnických lhůt a hloubky setí (musí být min. 2 cm!)
  • příliš pozdním termínem aplikace (po vzejití), zvláště v kombinaci s předchozími faktory a předávkováním přípravku

 

Stáhnout etiketu

Bezpečnostní list

Řepka olejka ozimá