You are here

gardoprim logo Syngenta

Gardoprim Plus Gold 500 SC

Poslední aktualizace:
20.11.2020

Herbicidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
S-pac
20 l
Složení: 
Formulace: 
SC – suspenzní koncentrát

Silnější, bezpečnější, účinnější

  • Široké plevelohubné spektrum (jednoleté trávovité i dvouděložné plevele)
  • Dlouhodobá reziduální účinnost
  • Vynikající tolerance ke kukuřici

Mechanismus působení

Účinná látka S-metolachlor proniká do pletiv převážně prostřednictvím koleoptyle. Brzdí klíčení. Účinná látka terbuthylazine je přijímána kořeny a listy plevelů. Inhibuje fotosyntézu. Klíčící plevele jsou hubeny před vzcházením, v době vzcházení nebo krátce po vzejití. Pro dosažení odpovídajícího herbicidního účinku je žádoucí dostatečná půdní vlhkost.

Další doporučení pro herbicidní ošetření čiroku

Postemergentní ochrana je možná přípravky s účinnou látkou dicamba, bentazone a MCPA. Postemergentní ochranu provádějte při výšce porostu 2–3 cm. Nepoužívejte tank-mix s hnojivy nebo se smáčedly, minimalizujete tím možnost fytotoxicity. Nedoporučují se přípravky s účinnou látkou ze skupiny sulfonylmočovin a 2,4-D.

Spektrum účinku

gardoprim1

 

Stáhnout etiketu

Bezpečnostní list

Kukuřice