You are here

Syngenta konference jako oslava Amistar technologie

Archiv
27.03.2017
konference_2017

Chcete vidět video z konferencí? Klikněte ZDE.

Podobné neznamená vždy stejné

Tento fakt zdůraznil v úvodním vystoupení generální ředitel společnosti Syngenta Česká a Slovenská republika - Igor Stojanovski. Stejná účinná látka ještě neznamená, že se jedná o stejný přípravek se stejným účinkem.  I z toho důvodu Syngenta testuje vlastní a generické přípravky a eviduje mezi nimi velké rozdíly. To se potvrdilo i v případě srovnání originálního Amistaru  se  stovkami  generických  přípravků. Rozdíly byly zaznamenány v čistotě účinné látky, velikosti jejích částic, stabilitě a mnoha dalších parametrech.
 

Amistar technologie – 20 let na trhu

V případě přípravku Amistar a Amistar technologie a jejich použití je vhodnější bez dlouhých komentářů nechat hovořit   číselná   fakta.   Před dvaceti lety se totiž jednalo  nejen  o  účinnou  látku azoxystrobin, ale o vznik celé nové skupiny látek
s  názvem  strobiluriny. Za dvacet let používání Amistar technologie v reálných podmínkách bylo celosvětově ošetřeno 500 milionů hektarů různých plodin. Amistar se používá ve více než 100 zemích světa a 100 plodinách.

Svěží vítr pro vaše obilniny

Přinesla s sebou Ing. Eva Kabylová. V jejím podání se především jednalo o novinky v sortimentu společnosti Syngenta pro rok 2017. Je to fungicid Bravo Premium, balíček Bravo Premium Xtra Pack a zajímavý je také Amistar Xtra Magnello Pack. Novinkou mezi herbicidy je Defi Evo.
 

Správné kroky k velkému výnosu řepky

Pro většinu zemědělských podniků je kromě obilnin také neméně důležitou plodinou řepka. Zajistit její dobrý výnos je komplexnější úkol, o čemž přesvědčil přítomné posluchače RNDr. Ondřej Skala.
 

Kukuřice a slunečnice bez plevelů

Bylo téma, které muselo zaujmout nejednoho pěstitele těchto plodin. Ochraně proti plevelům se věnoval doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU Praha. Co se týká kukuřice připomněl, že použití herbicidů a strategii ochrany proti plevelům v této plodině výrazně ovlivňuje změna klimatu a také restrikce účinných herbicidních látek.
Za budoucnost ochrany proti plevelům ve slunečnici označil Jursík technologii Clearfield. Ze sortimentu společnosti Syngenta lze takto využít přípravek Listego v hybridech slunečnice označené jako Clearfield.

Aktuální poznatky v pěstování řepky a máku

Ing. David Bečka, Ph.D., z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU Praha zaměřil pozornost posluchačů na zhodnocení současného stavu řepky a předal doporučení nejen jejího pěstování, ale i pěstování máku.
 

Rooting Power pro všechny

Po mořidlu Vibrace Gold a po čtyřech letech od jeho registrace přináší společnost Syngenta na trh další mořidlo s účinnou látkou sedaxane. Sounáležitost se svým předchůdcem je vyjádřena i v jeho názvu.

Jmenuje se Vibrace Duo. Vlastnosti této  novinky  představil Ing. Jiří Matoulek, technický polní pokusník.
 

 

Více informací o našich konfereních naleznete v našem posledním  Syninfu 1/2.