You are here

Toprex - ideální řešení pro nevyrovnané porosty řepky olejky

Archiv
16.08.2014

Na základě výsledků mnohaletých pokusů považujeme jako nejlepší řešení pro podzimní regulaci růstu řepky přípravek Toprex v dávce 0,3 L/HA.

Dosavadní průběh počasí, kdy dlouhodobě vládnou tropické teploty, mnohdy převyšující historická maxima pro daný den, spojené s velkým suchem, nás vede k názoru, že se zřejmě budeme potýkat se špatným vzcházením řepky olejky. Již předem se obáváme toho, že porosty budou nevyrovnané nebo řídké. Tato obava je naprosto oprávněná, protože právě teplota, srážkové faktory, ale samozřejmě i zvolená agrotechnika jsou limitujícími faktory pro zajištění rovnoměrného vzcházení řepky a optimální hustoty porostu. Řekněme si, co dělat právě v případě, že by skutečně k této situaci došlo a my potřebovali nevyrovnaný nebo řídký porost řepky připravit pro správné přezimování.

Rozhodně bych doporučovala provést podzimní regulaci růstu řepky, kde na základě výsledků mnohaletých pokusů považuji jako nejlepší řešení přípravek Toprex v dávce 0,3 l/ha.

A proč právě Toprex?

 • Toprex je fungicid se silným morforegulačním účinkem, obsahující účinné látky difenoconazole a paclobutrazol.
 • Velkou výhodou tohoto přípravku je, že se může použít k ošetření řepky olejky již od jednoho pravého listu. Toprex nepoškodí malé rostlinky řepky, jako tomu bývá u jiných fungicidů, které v důsledku toho ani nemají zaregistrované použití v tak časných růstových fázích řepky. Proto je Toprex ideální pro použití v nevyrovnaných porostech, kde se nám řepka vyskytuje v různých růstových fázích včetně rostlin ve fázi jednoho až dvou listů.
 • Toprex při aplikaci na malé rostliny výrazně podpoří jejich kořenový systém a především zesílí kořenový krček. Také jim pomůže dohnat růstovou fázi ostatních, vyvinutějších rostlin na poli a nám pak do jara nastupuje krásně vyrovnaný porost řepky.

 

NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ MNOHALETÝCH POKUSŮ POVAŽUJI JAKO NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO PODZIMNÍ REGULACI RŮSTU ŘEPKY PŘÍPRAVEK TOPREX V DÁVCE 0,3 L/HA.

 • Po aplikaci Toprexu se listová růžice řepky olejky více rozloží a s povrchem půdy svírá ostrý úhel. Oproti tomu neošetřená řepka zůstává vzpřímená a postavená kolmo k povrchu půdy. Rostliny ošetřené Toprexem mají tedy lépe nastavené listy ke světlu a v důsledku toho jsou připraveny lépe a ve vyšší míře asimilovat potřebné živiny.

TOPREX SE MŮŽE POUŽÍT K OŠETŘENÍ ŘEPKY OLEJKY JIŽ OD JEDNOHO PRAVÉHO LISTU.

 • Toprex je účinný i za sucha. Je to dáno účinnou látkou paclobutrazol, která podporuje růst kořenů řepky ozimé i v případě sucha. To znamená, že i za těchto stresových podmínek přispívá Toprex k tvorbě kořenového systému včetně drobného kořenového vlášení.
 • Toprex podporuje výrazné zesílení buněčných stěn a tím zlepšuje odolnost proti vyzimování.
 • Toprex je vhodné použít k ošetření řepky na podzim v růstové fázi třetího až pátého listu, kdy dochází nejvíce k podpoře výnosotvorných prvků. Je prokázáno, že Toprex v tomto období přispívá k ukládání cukrů a bílkovin v rostlinách. Řepka ošetřená Toprexem má tak více energie a vyšší schopnost dobře přezimovat a být ve vynikajicí kondici při příchodu jara.

 

 

TOPREX POUŽITÝ K PODZIMNÍ REGULACI ŘÍDKÉHO POROSTU (DO 35 ROSTLIN/m2) PROKÁZAL VE DVOULETÝCH POKUSECH NA LOKALITĚ ČERVENÝ ÚJEZD PRŮMĚRNÉ NAVÝŠENÍ VÝNOSU O 20 %.

 • Toprex působí na zvýšení obsahu chlorofylu a flavonoidů v řepce a oddaluje tak stárnutí rostlinných buněk. Flavonoidy vysoce absorbují UV záření a chrání tak níže uložené fotosynteticky aktivní orgány. Je prokázáno, že mohou působit jako odpuzovače hmyzu, ale také při ochraně proti houbovým chorobám.
 • Toprex je velmi vhodný do tank-mix kombinací s graminicidy. Doporučujeme zde použití s Fusilade Forte.
 • Toprex vykazuje opravdu excelentní účinnost vůči fómové hnilobě a jiným houbovým chorobám, které se u řepky mohou na podzim a v předjaří vyskytnout.
 • Toprex použitý k podzimní regulaci řídkého porostu (do 35 rostlin/m2) prokázal ve dvouletých pokusech na lokalitě Červený Újezd průměrné navýšení výnosu o 20 % a tato aplikace se ukázala jako nejefektivnější (viz. Tabulka). Zároveň byl v těchto pokusech naměřen i nejvyšší průměr kořenového krčku (9,2 cm) právě po aplikaci samotného Toprexu v dávce 0,3 l/ha na řídký porost řepky.

TOPREX A FUNGICID AMISTAR XTRA JSOU SOUČÁSTÍ SYNGENTA TECHNOLOGIE PRO NEJVYŠŠÍ VÝNOS.

 • Toprex je součástí Syngenta technologie pro nejvyšší výnos, ve které spolu s fungicidem Amistar Xtra dosáhly opakovaně i nejvyšší návratnosti vynaložených investic na hektarové ošetření řepky olejky.

Věřím, že pokud se rozhodnete pro aplikaci přípravku Toprex, budete se moci sami přesvědčit o jeho výše uvedených přednostech.