You are here

Pro zdravou slunečnici na vašich polích

Archiv
21.04.2015

Co nevidět nadejde období pro ošetření slunečnice proti houbovým chorobám. Osvědčený fungicid Amistar Xtra Vám pomůže ochránit úrodu proti nejrozšířenějším z nich.

Amistar Xtra - volba, která rozhoduje!

V době, kdy píšeme tento článek, se počasí alespoň prozatím umoudřilo a umožnilo, aby se polní práce zase rozeběhly. Čas je nezadržitelný a co nevidět bude nutné řešit ošetření proti houbovým chorobám. Celkově je pěstování slunečnice provázené mnohými otázkami. Tyto otázky však mají jednoho společného jmenovatele a tím je ekonomika a efektivita pěstování této plodiny. Každý pěstovatel si klade za cíl vypěstovat maximální výnos při efektivně vynaložených nákladech. Stabilita výnosů je dána mnoha faktory, od výběru správného hybridu přes agrotechniku až po ochranu během vegetace. Právě ochrana proti houbovým patogenům hraje v tomto procesu významnou úlohu. V našich klimatických podmínkách k nejrozšířenějším houbovým chorobám patří hlízenka obecná (Sclerotinia sclerotiorum), alternáriová skvrnitost (Alternaria spp.), plíseň šedá (Botrytis cinerea) a na některých lokalitách nebo v některých letech se může vyskytnout červenohnědá skvrnitost (Phomopsis helianthi). Správně zvládnutá ochrana proti chorobám se významnou měrou podílí na úspěšném pěstování slunečnice.

K základním a ekonomicky výhodným ochranným opatřením proti napadení houbovými patogeny patří střídání plodin v osevním postupu. Při současném zastoupení plodin, které jsou rovněž napadány výše uvedenými chorobami, je poměrně vysoké riziko zamoření půdy a použití fungicidů se stává v tomto případě nevyhnutelné. Použití fungicidu je doporučeno od vývojové fáze šestého listu až do období kvetení. Je tím zabezpečená preventivní anebo popřípadě i kurativní ochrana rostlin.

Aplikace Amistaru Xtra představuje v tomto případě správné řešení, a to díky svému složení z účinných látek azoxystrobin a cyproconazole. Azoxytrobin patří do skupiny strobilurinů a vyniká svými translaminárními a systemickými vlastnostmi. Působí dlouhodobě a může zabránit infekci po dobu 3-8 týdnů. Zároveň podporuje i vitalitu rostlin díky tzv. green efektu. Vysoce systémová účinná látka cyproconazole působí na houbové choroby v počátečních stádiích vývoje a zaručuje preventivní, kurativní a eradikativní ochranu. Působením obou těchto látek je zabezpečená spolehlivá a dlouhodobá ochrana ošetřených porostů slunečnice.

Tlak chorob má v poslední době stoupající tendenci vzhledem k měnícím se klimatickým podmínkám. Někdy se zdá, že jsou rostliny zdravé a není třeba aplikovat fungicid, ale patogen čeká na vhodnou příležitost a udeří v plné síle. Použití Amistaru Xtra je tím správným krokem. Aplikaci Amistaru Xtra doporučujeme provést preventivně, a to ve dvou ošetřeních. První ošetření v růstové fázi BBCH 18-20 v dávce 0,6-0,8 l/ha a druhé v růstové fázi BBCH 53-55 v dávce 0,8-1 l/ha. Amistar Xtra v systému dvou ošetření lze kombinovat i s Amistarem Top tak, že Amistar Xtra je aplikován opět v růstové fázi BBCH 18-20 v dávce 0,6-0,8 l/ha a následně jako druhé ošetření aplikujete Amistar Top v BBCH 53-55 v dávce 1 l/ha.

Systém dvou ošetření se stává v posledních letech nejrozšířenějším řešením, pro který se pěstitelé rozhodují při ošetření proti houbovým chorobám úborů a stonků, a to z důvodu silného zastoupení olejnin v osevním postupu. Vždy se vyplatí investovat raději do prevence proti infekci chorob, než později řešit napadení a investovat mnohem více na léčbu napadeného porostu.

Amistar Xtra - zdravá slunečnice na našich polích.

Plíseň šedá Červenohnědá skvrnitost Alternáriová skvrnitost na stoncích