You are here

Spolehlivý fungicid na ochranu řepky olejky

Archiv
29.03.2015

Symetra v pokusech potvrdila vynikající účinnost proti Sclerotinia sclerotiorum i na další choroby, jako jsou Phoma lignam, Alternaria brassicae, Botrytis cinerea atd.

Na každém poli každý rok

V minulém roce Vám společnost Syngenta představila zcela nový fungicid Symetra®. Jednalo se o novinku v pravém slova smyslu, protože součástí tohoto fungicidu jezcela nová účinná látka isopyrazam.

Fungicid Symetra® je dvousložkový fungicid, který obsahuje účinné látky -isopyrazam 125 g/l a azoxystrobin 200 g/l. Kombinací dvou výše uvedených účinných látek získáváme přípravek, který se vyznačuje dvojím mechanizmem účinku. Účinné látky zasahují do různých komplexů dýchacího řetězce v mitochodriích patogenní buňky a tím významně zvyšují účinnost fungicidního opatření. Kombinace obou účinných látek se rovněž osvědčuje jako ideální pro efektivní antirezistentní management.

Biologická účinnost a dlouhodobý účinek byl zkoušený a prověřovaný v celé řadě pokusů. Všechny pokusy prokazují vynikající účinnost proti Sclerotinia sclerotiorum. Ze všech výsledků také vyplývá, že přípravek Symetra® prokázal vynikající účinnost i na další choroby, jako jsou Phoma lignam, Alternaria brassicae, Botrytis cinerea atd. Pokusy také prokazují velmi významný pozitivní efekt při zrání rostlin. Dokonce i v případech, kdy napadení porostu patogenní houbou nebylo zásadní, bylo dosaženo navýšení výnosu o 5 - 10 % ve srovnání s neošetřenými variantami. Tento pozitivní efekt byl ovlivněn účinnou látkou azoxystrobin i účinnou látkou isopyrazam. U azoxystrobinu je dlouho známo, že strobiluriny mají vliv na hospodaření s fytohormony. Toto hospodaření s fytohormony spočívá ve zpomalování tvorby etylénu a s tím spojenému stárnutí. Isopyrazam přináší další fyziologický efekt viditelný v praxi, kdy rostliny řepky olejky ošetřené přípravkem Symetra® vykazují vyšší podíl zelené hmoty než rostliny ošetřené výlučně azoxystrobinem. Zdravá a zelená plocha šešulí a listů prodlužuje tvorbu výnosu a zvyšuje obsah oleje. Zároveň je během zrání pozitivně ovlivňována odolnost šešulí proti praskání, což je rozhodujícím předpokladem pro špičkové výnosy.

Společnost Syngenta doporučuje použití přípravku Symetra® preventivně od začátku kvetení (BBCH 61 - 69) v dávce 1 l/ha. Podle dosavadních zkušeností je přípravek Symetra® dobře snášen všemi odrůdami řepky olejky.

Fungicid Symetra® v prvém roce použití na běžných plochách potvrdil vynikající výsledky, které byly známy z několika pokusů. Díky své kvalitě má přípravek Symetra® velký předpoklad stát se nejpoužívanějším fungicidem v ochraně řepky olejky.

Spolehlivý účinek nejen na Sclerotinii sclerotiorum, ale i na Phoma lignam, Alternaria brassicae a Botrytis cinerea

Spektrum účinku