You are here

Houbové choroby v zelenině začínají být nyní opravdovým problémem

Archiv
12.08.2014

Vyzkoušejte náš nový širokospektrální fungicid do zeleniny s kurativním účinkem.

Askon – silný pomocník do zeleniny

Firma Syngenta přichází na trh s novinkou, která pěstitelům zeleniny výrazně ulehčí dosáhnout kvalitní produkce.

Askon 325 SC je velmi flexibilní a širokospektrální fungicid do řady druhů zeleniny. Kombinace dvou osvědčených účinných látek mu dává mnoho výhod.

První z účinných látek azoxystrobin (200 g/l) díky systemické a translaminární pohyblivosti v rostlině účinkuje zejména preventivně a působí přímo v mitochondriích, kde zastavuje transport elektronů při dýchání patogenu.Vzhledem k preventivní účinnosti této látky je nutné aplikovat azoxystrobin před nebo nejpozději na začátku infekce. Velmi výhodnou vlastností azoxystrobinu je dlouhodobý účinek, který chrání rostlinu před vznikem nové infekce.

Druhá účinná látka difenoconazole (125 g/l) působí také systémově. Patří do skupiny triazolů a inhibuje biosyntézu ergosterolů v buněčných membránách patogenu. V rostlině se difenoconazole šíří akropetálně a translaminárně. I tato účinná látka má dlouhodobý preventivní i kurativní účinek.

Kombinací těchto dvou látek a dvou rozdílných systémů účinnosti působí Askon proti širokému spektru chorob zeleniny jak preventivně, tak kurativně. Askon velmi dobře účinkuje proti houbám rodů Alternaria, Mycosphaerella, Phoma, Cladosporium stejně jako proti padlí, rzem nebo plísni bělostné. Dobře účinkuje i na další choroby, jako jsouSclerotinia a Peronospora. Použití Askonu je tedy možné jak v zelenině brukvovité a cibulové, tak kořenové. Registrované použití Askonu pro jednotlivé druhy zeleniny je uvedeno v tabulce.
Askon je díky formulaci suspenzního koncentrátu bez bifenylů velmi dobře mísitelný se všemi běžnými přípravky na ochranu rostlin (insekticidy a fungicidy) . Vzhledem k rozmanitosti druhů, odrůd a různých podmínek pěstování před aplikací směsí je doporučeno provést testovací aplikaci tank-mixů na jednotlivých rostlinách.

Brukvovitá zelenina

Spektrum chorob v brukvovité zelenině je velmi široké. V zelí nejvíce škod způsobují listové skvrnitosti, jejichž příčinou jsou houby rodu Alernaria a Mycosphaerella nebo fómové hniloby krčku (Phoma lingam). V případě kedluben a ředkviček jsou největším problémem dva patogeny, a to Peronospora parasitica a Albugo candida. Askon je řešením pro všechny choroby způsobené vyjmenovanými patogeny. Grafy zachycují stav pokusných porostů zelí v Anglii v roce 2006 a v roce 2013 v České republice.

Kořenová zelenina – mrkev

Mezi nejvýznamnější choroby mrkve patří Alternaria spp., padlí, Cercospora, Rhizoctonia a Sclerotinia. Na všechny vyjmenované choroby Askon účinkuje velmi dobře, zejména proti listovým skvrnitostem a padlí. Tuto skutečnost potvrzují i výsledky z pokusů prováděných v Německu (graf). Askon vykazuje velmi dobrou účinnost proti chorobám i při hodnoceních v pozdějších termínech po aplikaci. 

Cibulová zelenina

Cibulová zelenina patří v České republice k nejpěstovanějším druhům zeleniny. Kvalitní ochrana proti chorobám zaručí i kvalitní produkci tržně uplatnitelné sklizně, která je podmínkou ziskovosti pěstování. Zkušenosti z pokusů v cibuli potvrzují dobrou účinnost Askonu proti patogenům rodů Alternaria, Peronospora, Stemphylium,Cladosporium a samozřejmě i proti rzem.

Askon je vysoce selektivní a spolehlivý fungicid, který při správném použití přinese pěstiteli nejeden benefit. Kromě dobrého zdravotního stavu porostu a produkce má Askon pozitivní vliv i na celkovou vitalitu porostu a vyšší podíl zelené listové plochy. Ta je zárukou delší asimilace a zvýšení výnosu a kvality produkce.