You are here

Revoluční novinka na trhu s mořidly

Archiv
12.07.2014

 

Společnost Syngenta přichází letos na trh s novým mořidlem Vibrance Gold, které v prestižní mezinárodní soutěži Agrow Awards 2011 v Londýně získalo významné ocenění Nejlepší produkt v ochraně rostlin.

Podívejte se také na video o přípravku Vibrance.

Společnost Syngenta přichází letos na trh s novým mořidlem Vibrance Gold, které v prestižní mezinárodní soutěži Agrow Awards 2011 v Londýně získalo významné ocenění Nejlepší produkt v ochraně rostlin. Toto ocenění si přípravek Vibrance Gold vydobyl jistě proto, že obsahuje novou účinnou látku sedaxane, vyvinutou speciálně pro oblast moření. Umožňuje vysokou úroveň ochrany proti houbovým chorobám a přispívá k růstu zdravých a silných kořenů, které jsou předpokladem zajištění vysokých výnosů.

Vibrance Gold je komplexní třísložkové fungicidní mořidlo určené k ochraně osiva pšenice, ječmene, žita, tritikale a ovsa proti širokému spektru houbových chorob přenosných osivem a půdou. Toto mořidlo je formulováno jako kapalný suspenzní koncentrát za pomoci technologie Formula M, jejíž přednosti jsou dobře známy uživatelům mořidel Celest Extra a Dividend. Mořidlo Vibrance Gold je na trh dodáváno v originálním balení společnosti Syngenta, tzv. S-packu, a to v kanystru o objemu 20 l nebo v 200 l HDPE sudu.

Přípravek Vibrance Gold obsahuje novou účinnou látku sedaxane, která byla speciálně vyvinuta pro moření a zdravý růst kořenů (tzv. Rooting Power technologie). Tato účinná látka z chemické skupiny carboxamidů působí v mitochondriích houbových patogenů jako inhibitor Komplexu II, neboli jako inhibitor sukcinát dehydrogenázy (SDH inhibitor), místa významného pro tvorbu buněčné energie.

 

Sedaxane je účinná látka, která se vyznačuje širokospektrálním účinkem a díky systemickému působení velmi dobrou mobilitou v půdě, kde vytváří ochrannou zónu v oblasti kořenů mladých rostlin. Jedinečností účinné látky sedaxane je, že se neustále drží v kořenové zóně a nedochází k jejímu proplavování do spodních vrstev půdy. Účinná látka sedaxane tak poskytuje mladým rostlinám v kritickém období jejich vývoje nejvyšší možnou ochranu proti napadení houbovými patogeny. Tato skutečnost byla prověřena řadou pokusů v různých klimaticko-půdních podmínkách.

NEJLEPŠÍ PRODUKT V OCHRANĚ ROSTLIN – TAK BYLO OCENĚNO MOŘIDLO VIBRANCE GOLD.

 

Dalšími složkami přípravku Vibrance Gold jsou účinné látky známé z mořidla Celest Extra: fludioxonil a difenoconazole. Účinná látka fludioxonil patří do chemické skupiny fenylpyrrolů. Jde o širokospektrální fungicid s reziduálním účinkem proti houbovým patogenům z tříd Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes. Zajímavostí je, že účinná látka fludioxonil je svým účinkem příbuzná přírodním antimykotickým látkám, které produkují některé půdní bakterie rodu Pseudomonas.

VIBRANCE GOLD MÁ UNIKÁTNÍ SLOŽENÍ.

Účinná látka difenoconazole je ze skupiny triazolů a vyznačuje se jedinečným účinkem především proti sněti zakrslé (Tilletia controversa), ale spolehlivě hubí i ostatní druhy hub, například Ustilago spp., Fusarium spp., Septoria spp., Cochliobolus sativus.

ROOTING POWER TECHNOLOGIE NAPOMÁHÁ K VYTVOŘENÍ MOHUTNÝCH KOŘENŮ.

 

Společnost Syngenta testovala přípravek Vibrance Gold ve stovkách laboratorních, skleníkových a polních pokusů, jejichž výsledky prokázaly přímý vliv účinné látky sedaxane na růst silnějších, delších a zdravějších kořenů. Celé kořenové vlášení je mohutnější proti standardně mořeným rostlinám. Rostliny díky mohutnému a zdravému kořenovému systému pak mohou lépe využít svůj genetický potenciál, a tak vytvořit robustní základ pro dosažení vysokého výnosu. Bylo vypozorováno, že u rostlin ošetřených touto účinnou látkou dochází k časnějšímu a rovnoměrnému vzcházení, lepší životaschopnosti rostlin, vyšší odolnosti vůči stresu a dobrému zajištění přezimování.

VIBRANCE GOLD SE VYZNAČUJE NEJŠIRŠÍM REGISTROVANÝM SPEKTREM ÚČINKU.

Přípravek Vibrance Gold je registrován k použití do všech obilnin a vyznačuje se nejširším oficiálně registrovaným spektrem fungicidního účinku. K moření osiva pšenice, ječmene, žita a tritikale se používá dávka 2 l/t mořidla Vibrance Gold, k moření osiva ovsa dávka 1,5 l/t. Vibrance Gold poskytuje v současné době nejvyšší možnou úroveň ochrany proti snětím, především proti sněti zakrslé, plísni sněžné a chorobám pat stébel (Fusarium culmorum, Rhizoctonia cerealis). Vibrance Gold se stalo prvním registrovaným mořidlem proti kořenomorce obilní (Rhizoctonia cerealis), jejíž výskyt začíná nabývat na významu. O této „nové“ chorobě, ale i o účinnosti mořidla Vibrance Gold na jednotlivé choroby budeme podrobně informovat v příštích číslech našeho časopisu.

Pro zajištění kompletní ochrany na počátku vývoje porostu doporučujeme použít přípravek Vibrance Gold v tank-mix kombinaci s mořidlem Cruiser 350 FS, a tak zamezit nejen výskytu houbových chorob přenosných osivem a půdou, ale zároveň i přenašečům viróz v obilninách.