You are here

Všem pěstitelům řepky...

Aktuality
03.05.2021
repka banner

RNDr. Ondřej Skala

Do sezony 2021 vstupujeme s poměrně zajímavou prognostikou ceny komodity v řepce. Pro tuto sezonu přinášíme dvě zajímavé novinky, hybridy řepky SY Glorietta a SY Alix. Prvně zmíněná novinka SY Glorietta spadá do segmentu TuYV, tedy odrůd rezistentních k viru žloutenky vodnice. Hybrid SY Alix obohatí segment odrůd rezistentních na nádo-rovitost brukvovitých, v němž navazuje na úspěchy své předchůdkyně SY Alibaba. Jistě také však stojí za zmínku, že i odrůdy ze stávajícího portfolia získaly významná ocenění za své výkony v sezoně 2020.

 

SY GLORIETTA – NOVINKA 2021

Zisky kvetou s SY Gloriettou
Nová TuYV rezistentní odrůda se ve svém sloganu opírá o výsledky pokusů pořádaných napříč republikou. Mimoto se v polských pokusech dostala do popředí zájmu, když v mnohých oficiálních pokusech dosáhla výnosové špice nejen z pohledu výnosu šešulí, ale i oleje. Jedná se o středně ranou hybridní odrůdu s vysokou odolností vyzimování. Po několika sezonách mnohým pěstitelům letošní zima opět demonstrovala, že pro naše podmínky se tento parametr jednoznačně vyplatí sledovat.

Velmi dobře snáší také lokality s lehčími půdami, na nichž může porost během roku více zápasit s  dostupností vody. SY Glorietta má rozumný podzimní vývoj a  nemá tendence k předčasnému vybíhání. Na jaře se aktivuje středně raně. Při šlechtění se výrazně dbalo na parametr nepoléhavosti, kde do-sahuje SY Glorietta velice dobrých výsledků. Také co se týče odolnosti vůči chorobám, si vede velmi dobře, a to i v případě Verticillia, které nás potrápilo v několika minulých sezonách.

SY Glorietta řepka Syngenta SY Glorietta řepka Syngenta
SY Glorietta je vitální hybrid s mohutným olistěním. SY Glorietta v plném květu, mohutné navětvení.

 

SY ALIX – NOVINKA 2021

Nádorovitost neboli s SY Alixem na poli

Slogan jasně napovídá, do jakých podmínek je tato odrůda určena. Výběr výkonného rezistentního hybridu k nádorovitosti brukvovitých (Plasmodiophora brassicae Wor.) patří k základní strategii v procesu ozdravení pozemků od tohoto patogenu bez ztrát na výnosu. Hybrid SY Alix navazuje na úspěchy své předchůdkyně SY Alibaba, z níž vychází a kterou výkonnostně překonává. Má pomalejší start na podzim, proto jej doporučujeme sít ve standardním termínu. I tužší zimy jej nezaskočí a do vegetace vstupuje středně raně. Z pohledu regulace patří mezi málo náročné odrůdy, je nižšího habitu, což také podpoří vysokou míru nepoléhání. Stejně tak jako v případě SY Alibaby, má SY Alix vysokou míru odolnosti vůči Phoma lingam a celkově nabízí tato odrůda dobrý zdravotní profil.

Chraňte svoji úrodu řepky na infikovaných pozemcích nádorovitostí košťálovin zasetím rezistentních odrůd SY Alix nebo SY Alibaba!

Jak mohu zabránit infikaci svých pozemků

  • pravidelnou a důslednou očistou mechanizace od půdy při přejezdech mezi poli
  • důslednou likvidací brukvovitých plevelů v porostech, včetně výdrolu řepky
  • optimální hodnotou pH půdy (pH 4,5–6,0 je optimální pro rozvoj patogena
  • zamezením nadměrného zamokření půdy (drenáž, neutužování půdy)

 

Co mohu dělat pro omezení rozvoje nádorovitosti na již zasažených pozemcích?

  • zařadit rezistentní odrůdy řepky (SY Alix, SY Alibaba)
  • správně likvidovat výdrol řepky a důsledně likvidovat brukvovité plevele
  • držovat optimální pH půdy a omezit faktory nadbytečně zvyšující zamokření půdy

 

Odrůdy s odolností proti Plasmodiophora brassicae POP SPZO 2019/202, Kůští, výnos semen % 

odrůdy s odolností proti Plasmodiophora brassicae

 

AGANOS – NOVINKA 2020, vítěz zkoušek ÚKZÚZ SDO 2018–2020

Když výnos, tak Aganos

V minulém roce jsme vám představili vítěze zkoušek ÚKZÚZ ve  skupině hybridů testovaných v  letech 2017–2019, hybrid Aganos. Jeho výnosové výsledky jsou úctyhodné po  dobu všech tří let testování.

V prvním roce dosáhl 114 % výnosu kontrol, ve druhém roce 117 % a ve třetím dokonce 122 %. Hned v  prvním roce, kdy byl Aganos uveden na  trh (2020), jím pěstitelé oseli více jak 5000 ha. Tento hybrid prokázal v praxi vysokou odolnost vyzimování a  nejinak tomu je i v zimě 2020/2021.

Jistě stojí za zmínku, že v roce 2020 Aganos vyhrál tříleté testování v rámci Seznamu doporučených odrůd, čímž doplnil svůj úspěch z předchozích let v rámci registračních pokusů ÚKZÚZ. Více snad už ani získat nelze. Snad jen, že se mu obdobně daří také na Slovensku. Aganos potvrdil svoji pověst odrůdy se stabilním výnosem a  vysokou HTS i v minulém roce.

Co dodat? Aganos je nositelem resistence proti viru žloutenky vodnice a genu RLM7 tedy odolnosti vůči Phoma lingam.

Pro Aganos je typická mohutná kořenová soustava.
Pro Aganos je typická mohutná kořenová soustava. Díky jeho bujnému růstu na podzim dobře snáší i setí v pozdějších termínech.

Z hlediska dynamiky růstu a vývoje se jedná o odrůdu, jež spadá do  skupiny řepek s rychlejším podzimním vývojem. Proto jej můžeme doporučit také pro pozdější termíny výsevu. Navíc u odrůdy Aganos se nemusíme obávat podzimní tendence rostlin k přechodu z  fáze přisedlé růžice do prodlužovacího růstu. Lidově tak lze říci, že Aganos „sedí a nevybíhá“. Po zimě spadá Aganos spíše k odrůdám s časnějším nástupem do vegetace. Dokáže tak lépe využít časně jarní vláhu ve svůj prospěch v sezonách se suchým jarem. Z hlediska kvetení spadá do skupiny středně raných odrůd. Dosahuje střední výšky a dosáhl velmi vysokého hodnocení také v nepoléhavosti. Má husté nasazení šešulí a  celkové dozrávání nastává ve středně raném segmentu. Má také geneticky zvýšenou nepukavost šešulí.

Čím Aganos shrnout?

Slogan mluví za vše: „Když výnos, tak Aganos“.

Porost hybridu Aganos Aganos je nositelem genu RLM 7, odolává tak Phoma lingam.
Porost hybridu Aganos konec října 2020. Aganos je nositelem genu RLM 7, odolává tak Phoma lingam.

 

V  naší nabídce naleznete další již osvědčené hybridní odrůdy SY Harnas, SY Iowa, SY Florida, SY Alibaba (odolnost k nádorovitosti brukvovitých) a liniovou odrůdu SY Ilona. Více se o nich můžete dozvědět zde nebo od našich obchodních zástupců, kteří vám s výběrem rádi pomohou.

 

Kam dál?

OSIVO ŘEPKY SYNGENTA

KATALOG ŘEPKA 2021

ATLAS PLEVELŮ, ŠKŮDCŮ A CHOROB

VIDEA