You are here

banner aganos

Aganos

Poslední aktualizace:
04.04.2022
Crop: 

Řepka ozimá

Když výnos, tak Aganos

Získejte výnosy jako nikdy před tím!

Hybrid: ČR 2020

Aganos loga

  • Středně raný hybrid
  • Vítěz registračních zkoušek ÚKZÚZ ve skupině hybridů testovaných v letech 2017–2019 a vítěz zkoušek ÚKZÚZ SDO 2018–2020
  • Hybrid nesoucí geneticky podmíněnou odolnost k viru žloutenky vodnice (TuYV) a fómě (gen RLM7)
  • Vysoká HTS i v suchých podmínkách
  • Vysoká odolnost vyzimování a poléhání
  • Stabilní a velmi vysoké výnosy napříč podmínkami a lokalitami v EU (2019 - vítěz státních registračních zkoušek SR v 1. roce zkoušení)
  • Rychlý vývoj na podzim spojený s možností pozdního setí f Rychlý nástup do jarní vegetace
  • Rostliny nemají na podzim tendenci k přechodu z fáze přisedlé růžice do prodlužovacího růstu
  • Vhodnost i na horší stanoviště - písčité půdy, i do podmínek minimalizace

 

Technické parametry

Ranost: středně raný
Balení: 1,5 mil. semen
Doporučená hustota: 40–50 rostlin/m2
Doporučený výsevek: 500 000 klíčivých semen/ha
Obsah oleje: 46,6 %
HTS: 5,6 g

 

Aganos

Aganos mapka 2021

 

 

 

Výnos (t/ha)

Aganos Chomutice 29. 10. 2019

 

Sklizňové patro Aganosu 2019 - Čáslav