You are here

banner aganos

Aganos

Poslední aktualizace:
23.04.2021
Crop: 

Řepka ozimá

Když výnos, tak Aganos

Získejte výnosy jako nikdy před tím!

hybrid řepka syngenta

  • Vítěz registračních zkoušek ÚKZÚZ ve skupině hybridů testovaných v letech 2017–2019 a vítěz zkoušek ÚKZÚZ SDO 2018–2020
  • Vynikající výsledky v extrémním roce 2018 
  • Stabilní a velmi vysoké výnosy napříč podmínkami a lokalitami
  • Vysoká HTS i v suchých podmínkách, vhodné i na horší stanoviště

 

Popis

Středně raný hybrid řepky ozimé

Nese geneticky podmíněnou odolnost k viru žloutenky vodnice (TuYV) a fómě (gen RLM7)

Stabilní a velmi vysoké výnosy napříč podmínkami a lokalitami v EU (2019 - vítěz státních registračních zkoušek SR v 1. roce zkoušení)

Rychlý vývoj na podzim spojený s možností pozdního setí

Rostliny nemají na podzim tendenci k přechodu z fáze přisedlé růžice do prodlužovacího růstu

Vhodné i na horší stanoviště - písčité půdy, i do podmínek minimalizace

Vysoká odolnost vyzimování a poléhání

Dobrý zdravotní stav

Aganos

Výnosy řepky Aganos 2019 a 2020

 

Výnos (t/ha)

Aganos Chomutice 29. 10. 2019

 

Sklizňové patro Aganosu 2019 - Čáslav