You are here

banner aganos

Aganos

Poslední aktualizace:
08.04.2020
Crop: 

Řepka ozimá

Když výnos, tak Aganos

Získejte výnosy jako nikdy před tím!

 

  • Celkový vítěz v testování na ÚKZÚZu v období 2017 - 2019
  • Vynikající výsledky v extrémním roce 2018 
  • Stabilní a velmi vysoké výnosy napříč podmínkami a lokalitami
  • Vysoká HTS i v suchých podmínkách, vhodné i na horší stanoviště

Popis

Středně raný hybrid řepky ozimé

Stabilní a velmi vysoké výnosy napříč podmínkami a lokalitami v EU

Nese geneticky podmíněnou odolnost k viru žloutenky vodnice (TuYV) a fómě (gen RLM7)

Rychlý vývoj na podzim spojený s možností pozdního setí

Rostliny nemají na podzim tendenci k přechodu z fáze přisedlé růžice do prodlužovacího růstu

Vhodné i na horší stanoviště- písčité půdy, i do podmínek minimalizace

Vysoká odolnost vyzimování a poléhání

Dobrý zdravotní stav

 

Výnos (t/ha)

Aganos Chomutice 29. 10. 2019

 

Sklizňové patro Aganosu 2019 - Čáslav