You are here

aliboom

SY Aliboom

Poslední aktualizace:
05.04.2022
Crop: 

Řepka ozimá

SY Aliboomnovinka

Když odolný, tak odolný

Hybrid: EU            * v registračním řízení EU

Základní popis hybridu

  • Hybrid odolný proti nejčastěji se vyskytujícím rasám
  • Nese geneticky podmíněnou odolnost viru žloutenky vodnice (TuYV)
  • Výkonnostně převyšuje úspěšnou odrůdu SY Alibaba a dokonce i SY Alix
  • Oproti oběma hybridům vykazuje taktéž vyšší olejnatost
  • Výborný zdravotní profil
  • Rychlejší vývoj na podzim, doporučujeme podzimní aplikaci morforegulátoru

 

Technické parametry

Ranost středně raný
Balení 1,5 mil. semen
Doporučená hustota:  40–50 rostlin/m2
Doporučený výsevek: 500 000 klíčivých semen/ha
Obsah oleje:  47,90 %
HTS:  5,24 g

 

Pěstitelská charakteristika hybridu

SY Aliboom

SY Aliboom