You are here

SY Florida Syngenta

SY Florida

Poslední aktualizace:
04.04.2022
Crop: 

Řepka ozimá

Poslední se seje a první se sklízí

Hybrid: EU

Základní popis hybridu

  • Raný hybrid se stabilním výnosem (CZ 114 %, registrační pokusy: UK 106,4 %, FR 103,3 %, PL 111 %, interní pokusy DE 107,3 %, UK 108 %, HU 110,7 %, PL 108 %)
  • Střední obsah oleje s vysokým obsahem omega-3 mastných kyselin
  • Velice dobrá odolnost proti chorobám
  • Velmi dobrá odolnost proti fómě (nositel genu odolnosti RLM7)
  • Vyznačuje se střední výškou, mohutným habitem raným kvetením a dozráváním
  • Díky svému rychlému startu na podzim je vhodný i pro pozdní setí
  • Doporučená regulace na podzim
  • Určený i pro podmínky minimalizace anebo oblasti s lehčími půdami
Typ: raný hybrid
Balení: 1,5 mil. semen
Doporučená hustota: 40–50 rostlin/m²
Doporučený výsevek: 500 tisíc klíčivých semen/ha
Obsah oleje: 48,8 %
HTS: 4,93 %

 

Doporučení společnosti Syngenta

Raný hybrid SY Florida je vhodný pro pěstování ve všech pěstitelských podmínkách, kde dosahuje stabilních výnosů. To dokládají víceleté výsledky napříč Evropou. Jeho výhodou je možnost pozdního setí, na druhou stranu patří k raným odrůdám,
což umožňuje pěstitelům lepší flexibilitu při plánování sklizní. Jedná se o odrůdu určenou i pro podmínky minimalizace anebo oblasti s lehčími půdami. Je vhodné použít regulaci na podzim, ale zjara si rostlina díky svému habitu a regeneraci
poradí i bez aplikace růstového regulátoru.
 

Výnosové a kvalitativní ukazatele

SY Florida mapka 2021