You are here

SY Florida Syngenta

SY Florida

Poslední aktualizace:
29.11.2019
Crop: 

Řepka ozimá

Na vlně vysokých výnosů 

  • Vyniká svojí raností jak v kvetení, tak i zrání, což umožňuje pěstitelům větší flexibilitu v plánování sklizni            
  • Hybrid obsahující omega-3 mastné kyseliny

Typ: raný hybrid
Balení: 1,5 mil. semen
Doporučená hustota: 40–50 rostlin/m²
Doporučený výsevek: 500 tisíc klíčivých semen/ha

 

Popis

  • Hybrid se stabilním výnosem (CZ 114 %, registrační pokusy: UK 106,4 %, FR 103,3 %, PL 111 %, interní pokusy DE  107,3 %, UK 108 %, HU 110,7 %, PL 108 %).
  • Střední obsah oleje s vysokým obsahem omega-3 mastných kyselin.
  • Velice dobrá odolnosti proti Phoma lingam a Cylindrosporium, střední odolnost na Sclerotinia sclerotinium a Verticilium.
  • Vyznačuje se střední výškou, mohutným habitem, raným kvetením.
  • Hybrid pro pozdní setí, ale díky své ranosti určený pro ranou sklizeň.
     

Doporučení společnosti Syngenta

Raný hybrid SY Florida je vhodný pro pěstování ve všech pěstitelských podmínkách, kde dosahuje stabilních výnosů. To dokládají víceleté výsledky napříč Evropou. Jeho výhodou je možnost pozdního setí, na druhou stranu patří k raným odrůdám,
což umožňuje pěstitelům lepší flexibilitu při plánování sklizní. Jedná se o odrůdu určenou i pro podmínky minimalizace anebo oblasti s lehčími půdami. Je vhodné použít regulaci na podzim, ale zjara si rostlina díky svému habitu a regeneraci
poradí i bez aplikace růstového regulátoru.
 

Výnosové a kvalitativní ukazatele

SY-Florida