You are here

SY Alix

SY Alix

Poslední aktualizace:
04.04.2022
Crop: 

Řepka ozimá

Nádorovitost nebolí s SY Alixem na poli

Hybrid: EU

 

Popis

 • Hybrid odolný proti nejčastěji se vyskytujícím rasámnádorovitosti košťálovin
 • Výkonostně převyšuje úspěšnou odrůdu SY Alibaba
 • Vysoká odolnost vyzimování a poléhání (podpořenonízkým habitem)
 • Hybrid s pomalejším startem na podzim i na jaře, díkyčemuž nevyžaduje intenzivní ošetření růstovým regulátorem
 • Nízká tendence k podzimnímu prodlužování stonku
 • Díky pomalejšímu růstu na podzim a odolnosti protivybíhání je možný osev i v ranějších termínech

 

Technické parametry

Ranost: středně raný
Balení: 1,5 mil. semen 
Doporučená hustota: 40–50 rostlin/m2
Doporučený výsevek: 500 000 klíčivých semen/ha
Obsah oleje: 47,5 %
HTS: 5,2 g

 

Pěstitelská charakteristika hybridu

SY Alix charakteristika

Odrůdy s odolností proti Plasmodiophora brassicae
(POP SPZO 2019/2020, Kůští, výnos semen %)

SY Alix graf

Průměrný výnos neodolné kontroly = 3,57 t/ha = 100 %Průměrný výnos odolných odrůd = 5,06 t/ha
*Neodolná kontrola
** Neodolná kontrola ošetřená biologickým preparátem

Nádorovistost košťálovin (Plasmodiophora brassicae Wor.)

Jedna z nejzávažnějších chorob brukvovitých rostlin

Chraňte svoji úrodu řepky na infikovaných pozemcích zasetím rezistentních odrůd SY Alix nebo SY Alibaba!

Nádorovistost košťálovin

Jak mohu zabránit infikaci svých pozemků

 • Pravidelná a důsledná očista mechanizace od půdy při přejezdech mezi poli
 • Důsledná likvidace brukvovitých plevelů v porostech včetně výdrolu řepky
 • Optimální hodnota pH půdy (pH 4,5-6,0 je optimální pro rozvoj patogena)
 • Zamezení nadměrného zamokření půdy (drenáž, neutužování půdy)

 

Co mohu dělat pro omezení rozvoje nádorovitosti na již zasažených pozemcích?

 • Zařadit rezistentní odrůdy řepky (SY Alix, SY Alibaba)
 • Správně likvidovat výdrol řepky a důsledně likvidovat brukvovité plevele
 • Udržovat optimální pH půdy a omezit faktory nadbytečně zvyšující zamokření půdy