You are here

SY Alibaba Syngenta

SY Alibaba

Poslední aktualizace:
25.05.2021
Crop: 

Řepka ozimá

Chorobám bere, řepce dává   

  • Vylepšená genetika hybridu SY Alister, která se odráží na vyšším výnosu, vyšším obsahu oleje i odolnosti vůči Phoma lingam
  • Nízká tendence k podzimnímu prodlužování stonku

 

Typ: středně raný hybrid
Balení: 1,5 mil. semen
Doporučená hustota: 40–50 rostlin/m²
Doporučený výsevek: 500 tisíc klíčivých semen/ha

 

Popis

  •  SY Alibaba je dalším hybridem odolným proti nejčastěji se vyskytujícím rasám nádorovitosti košťálovin navazujícím na úspěšný hybrid SY Alister.
  •  Hybrid s pomalejším startem jak na podzim, tak i na jaře, díky čemuž nevyžaduje intenzivní ošetření růstovým regulátorem.
  •  Velice dobrá odolnost proti poléhání podpořená nízkým habitem.
  •  Velice dobrá odolnost proti Phoma lingam.
  •  Díky pomalejšímu růstu na podzim a odolnosti proti vybíhání, je možný osev i v ranějších termínech.

 

Doporučení společnosti Syngenta

SY Alibaba je středně raný hybrid, který přináší vylepšené vlastnosti hybridu SY Alister. A to z hlediska jak vyššího výnosu, obsahu oleje, tak i lepší odolnosti proti Phoma lingam. U tohoto hybridu pěstitelé jistě ocení agronomické vlastnosti
jako je ranost, odolnost proti vybíhání a poléhání, které jde ruku v ruce s nízkou výškou tohoto hybridu.
 

Výnosové a kvalitativní ukazatele

Alibaba