You are here

Jarní řešení na míru

Aktuality
11.03.2021
jarni reseni na miru Syngenta

Ing. Andrea Klíma, Syngenta Czech

Stojíme na začátku další zemědělské sezony, která bude plná výzev, jež jsou často specifické daným regionem a oblastí. Rok od roku jsou lokální podmínky velmi různorodé, až téměř extrémní, a pěstitelé musí řešit situaci na polích individuálně. Každá lokalita vyžaduje speciální přístup, a tím i jedinečné řešení, ideálně na míru.

Navzdory úbytku účinných látek, a v souvislosti s tím i fungicidních produktů na trhu, vám v letošní sezoně přinášíme rozšířenou nabídku fungicidního portfolia pro obilniny. Pro sezonu 2021 máme v nabídce pro časně jarní ošetření čtyři fungicidy, které vám pomohou nastavit si fungicidní řešení přesně podle vašich potřeb.

Přinášíme dva specialisty - Unix 75 WG, uvedený v loňském roce, a letošní novinku – Tern 750 EC. Tyto produkty doplní v naší nabídce dva azoly, tedy Plexeo 60, jež už rovněž znáte z roku předešlého, a další novinka – Pecari 300 EC. Podíváme se na ně tedy konkrétněji.

obsah balicku T1

Unix 75 WG – to pravé na stéblolamy

Obsahuje unikátní účinnou látku 750 g/kg cyprodinil, je registrován v dávce 0,7–1,0 kg/ha pro aplikaci v BBCH 30-32 u pšenice ozimé, BCH 30-51 u ječmene ozimého, a působí proti stéblolamu, padlí travnímu, skvrnitostem ječmene a braničnatkám pšenice. Na rozdíl od jiných účinných látek je Unix jedinečný v tom, že má účinek jak proti oběma typům stéblolamu, ale účinkuje i na všechny patotypy stéblolamu. To je pro praxi veliká výhoda. U ječmene lze Unix využít pro ochranu listových chorob i v pozdějších růstových fázích až do počátku metání.

Tern 750 EC – specialista na padlí       NOVINKA

Tern je specialista na padlí. Obsahuje 750 g/l fenpropidinu, známého již z fungicidu Archer Turbo a vykazuje jak preventivní, tak i výrazné eradikativní působení. Je registrován do všech obilnin v dávce 0,75 l/ha, pouze u triticale v dávce 0,8 l/ha. Tern je ideální pro kombinaci s azolovým partnerem, tedy s Pecari nebo Plexeo. V případě těchto tank mix kombinací můžeme snížit jeho dávku na 0,4 l/ha. Tank mix Ternu s azolovým partnerem přináší další benefit - synergický efekt – příjem účinných látek je rychlejší a efektivnější. Fungicidní ochrana a ochrana před smyvem je zajištěna již hodinu po aplikaci.  Tern najde své uplatnění především v ochraně proti padlí travnímu v pokročilém stadiu choroby, za nízkých teplot a v citlivých odrůdách.

Pecari 300 EC – široká účinnost    NOVINKA

Další novinka letošní sezony obsahuje 300 g/l prothiokonazolu. Fungicid je registrován pro použití v pšenici, ječmeni, tritikale, žitu ozimém v dávce 0,65 l/ha. Aplikační okno má velmi široké od plného odnožování až do konce kvetení. Pecari je díky svým sytemickým vlastnostem vhodné pro preventivní i kurativní použití. Pro aplikace v tank mix kombinaci s Unixem nebo Ternem doporučujeme dávku 0,4–0,5 l/ha. Pecari má rozsáhlou účinnost, řeší padlí, nepravý stéblolam, braničnatky u pšenice, skvrnitosti u ječmene, rzi obilnin a v závěru sezony i fuzariózy klasů. Jeho aplikace tedy můžeme rozložit a využít ho tak dvakrát za sezonu.

Plexeo 60 – spolehlivý partner

Naši nabídku uzavírá fungicid Plexeo s 60 g/l metkonazolu. Je registrován do pšenice, ječmene, triticale a žita. V dávce 1,5 l/ha působí proti širokému spektru chorob, jako jsou padlí, braničnatky, rzi a skvrnitosti a v období kvetení také na fuzariózy klasů obilnin. Aplikace je možná od počátku sloupkování do BBCH 71. Ideální je ale využít Plexeo do tank mixu s fungicidy Unix nebo Tern, poté je dávku možné snížit na 0,8–1,0 l/ha. Přípravek je vhodný pro preventivní i kurativní aplikaci.

Všechny uvedené možnosti lze spolehlivě kombinovat s regulátory růstu Moddusem 250 EC a Moddusem Flexi.

 

Variabilní technologie

Při použití v ozimech máme širokou škálu možností využití představených fungicidů.

Unix sólo nebo v tank mix kombinaci s Tern doporučujeme na ochranu proti stéblolamu a padlí při aplikaci na začátku sloupkování. Tyto varianty se hodí do fungicidních systémů s více vstupy za sezonu.

Unix v kombinaci s azolovým partnerem – Plexeo nebo Pecari je výborným řešením pro porosty ve vyšší pěstební intenzitě, zajistí nám účinnou a efektivním ochranu proti stéblolamu i listovým chorobám.

Kombinace Tern s Plexeo nebo Pecari nám zajistí vynikající úroveň ochrany proti padlí se stopefektem. Dále se můžeme spolehnout na účinnost při výskytu listových chorob a skvrnitostí. Tyto kombinace můžeme aplikovat prakticky až do konce kvetení.

Non SDHi technologie ošetření pšenice ozimé a ječmene ozimého

Non SDHi technologie

V T1, T1+ aplikace regulátoru (Moddus BBCH 30-31, Moddus Flexi BBCH 32 a později - podle růstové fáze při aplikaci)

 

U ječmene jarního můžeme efektivně využít kombinace Tern + Plexeo nebo Pecari. Obě kombinace nám zajistí velmi dobrou úroveň ochrany proti listovým chorobám a padlí, díky Ternu se stop efektem. Použití je možné prakticky po celou vegetační sezonu. I v ječmeni lze použít tyto kombinace spolu s regulátory Moddus EC a Flexi.

V případě, že v ječmenech jarních aplikujete zpravidla jeden fungicid za vegetační sezonu, je určitě vhodné připomenout i možnost použití fungicidu Elatus Era, který se v takovéto technologii uplatní jako prémiové řešení s dlouhodobým účinkem. Jeho použití je z hlediska termínu aplikace i spektra chorob velmi flexibilní.

 

T1, T1+ technologie ošetření ječmene jarního

T1 technologie ošetření ječmene jarního

Pro sezonu 2021 jsme pro vás navíc připravili zvýhodněnou nabídku pro T1 řešení, v rámci níž si můžete namodelovat fungicidní ošetření včetně regulace růstu na míru podmínkám vašeho pole. Pro více detailů se neváhejte obrátit na svého obchodního zástupce.

 

T1 balicek na miru