You are here

Jak si zajistit zdravý porost až do sklizně

Aktuality
11.05.2021
Elatus Era zdravý porost až do sklizně

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D., Syngenta CZ

Brzy čeká zemědělce jedna z nejdůležitějších etap fungicidní ochrany, která je klíčová pro odolnost rostlin proti houbovým chorobám - ochrana porostů obilnin ve fázi praporcového listu. Kvalitní ošetření dokáže zajistit zdraví rostlin až do sklizně, což je jeden z předpokladů kvalitní a bohaté úrody.    

 

Rozhodujícím faktorem při rozhodování o fungicidní ochraně je volba silného fungicidu, který dokáže ochránit efektivně proti širokému spektru chorob. Benefitem je pak dlouhodobost účinku, případně další přínosy, které může fungicid zajistit.

 

V tomto ohledu je výbornou volbou právě fungicid Elatus™ Era, nejsilnější fungicid na trhu s přednostmi, které jiné fungicidy nenabízí. Elatus Era zajišťuje kompletní ochranu listů a je zárukou nejdelší doby účinku.  

Díky svému složení, účinné látce Solatenol™ v kombinaci s účinnou látkou prothiokonazole je Elatus Era mimořádně účinný proti braničnatkám a rzem, mimoto zajišťuje účinnost na kompletní spektrum listových chorob, a to nejen v obilninách, ale v zahraničí také pro široké spektrum dalších polních plodin. Díky svým jedinečným vlastnostem se stal Elatus Era novým technickým standardem mezi SDHi fungicidy.

Mezi jeho další benefity patří pozitivní vliv na fyziologický efekt, díky němuž dosahujeme dalšího navýšení výnosů.

Ověřeno pokusy

V pokusech napříč Českou republikou a v zahraničí, které Syngenta každoročně provádí, se jasně ukázalo, že žádný z konkurenčních SDHi přípravků nemá tak kompletní a vysokou účinnost a ani tak dlouhodobou účinnost jako Elatus Era!

 

V grafu 1 je znázorněna míra účinnosti na čtyři závažné choroby ječmene – hnědou skvrnitost, rez ječnou, rhynchosporiovou skvrnitost a padlí travní. Účinnost je u fungicidu Elatus Era i v době 41 dnů po aplikaci vždy excelentní!

Graf. 1: Vliv různých variant ošetření na potlačení chorob ječmene jarního po aplikaci na praporcový list (ČR 2020, n=3). Hodnoceno 26. 6. 2020. Aplikace v T3 nebyla provedena.

Dlouhodobost účinku u fungicidu Elatus Era

Pozn.: Pokusy v pšenici ozimé 2020 na třech lokalitách. Napadení na neošetřené kontrole:

Hnědá skvrnitost 27 %, rez ječná 11,8 %, rhynchosporiová skvrnitost 5,1 %, padlí travní 6,7 %.

 

Dlouhodobý účinek fungicidu Elatus Era u pšenice ozimé

Také u pšenice ozimé potvrdil Elatus Era i v roce 2020 svoje kvality z hlediska dlouhodobosti účinku. V grafu 2 je srovnání účinnosti Elatus Era s konkurenčními SDHi produkty na potlačení braničnatky pšeničné a DTR v termínu hodnocení 37 a 41 dnů po aplikaci. Rozdíl v míře účinnosti fungicidu Elatus Era se pohybuje v rozsahu 13-17 % ve srovnání s konkurenčními SDHi produkty.

Dlouhodobost účinku u fungicidu Elatus Era

Zdroj: polní pokus Syngenta 2020, Česká republika. Pšenice ozimá, průměr ze dvou lokalit.

Poznámka: napadení na neošetřené kontrole: DTR 5 %, braničnatka pšeničná 11 %. Aplikace v BBCH 37/39.

 

neosetrena kontrola ošetřeno fungicidem Elatus Era

Foto: Neošetřená kontrola

Foto: Metrafenone + fluxapyroxad + pyraclostrobin

Elatus Era fluxapyroxa mefentrifluconazole
Foto: Elatus Era 0,8 l /ha Foto: Fluxapyroxad a mefentrifluconazole

 

Další benefity fungicidu Elatus Era – hospodárné využití vody, zelená listová plocha a výnos v suchých podmínkách

Účinná látka Solatenol™ obsažená v přípravku Elatus Era přináší rostlinám další pozitiva, především optimalizaci fyziologických procesů, která jsou patrná zejména ve stresových podmínkách (stres suchem), vliv na proces dýchání, transpiraci, oddálení stárnutí pletiv a prodloužení doby, po kterou přetrvávají pletiva zelená, avšak bez negativního vlivu na termín dozrávání a sklizně zrna.

Prodloužení fotosyntetické aktivity rostlin a oddálení stárnutí pletiv se samozřejmě projeví navýšením výnosu plodiny (graf 3).

Elatus Era a zelena listova plocha

Graf 3: Zelená listová plocha pšenice ozimé (%) a výnos (t/ha), aplikace v BBCH 37/39. Polní pokusy ČR 2020.

Elatus Era je jedničkou ve fungicidní ochraně obilnin. Využijte benefity, které přináší jeho aplikace pro své porosty!

 

Letos výhodně v balíčku Elatus Era Moddus Flexi.

Elatus Era

Více informací u našich obchodních zástupců.

Kam dále

Po svých zkušenostech jsem se rozhodl navýšit plochy ošetřené fungicidem Elatus Era - rozhovor s agromem Ing. Petrem Vrabcem

Jak si poradí Elatus Era s chorobami? Proč je tak jedinečný?  Podívejte se na video