You are here

Defi Evo: Jako blesk z čistého nebe

Aktuality
11.07.2016
Defi Evo v pšenici ozimé

Jako blesk z čistého nebe přichází provést definitivní zásah proti plevelům. Jeho ambice, síla a energie, se kterou vstupuje do pole obilnin, je ohromná. O jeho spolehlivosti na dvouděložné plevele není pochyb. Specializuje se na trávy včetně rezistentních populací chundelky metlice. Nezklame za žádné situace. Bezpečnost je pro něj samozřejmostí. Jmenuje se Defi EVO a rád by se Vám představil.

Kdo je Defi EVO?

Nový herbicidní přípravek z portfolia společnosti Syngenta.

Jak je formulován herbicid Defi EVO?

Jde o emulgovatelný koncentrát (EC). Formulace tohoto typu zaujímají významné postavení na trhu pro svoji relativně snadnou výrobu a jednoduchou manipulaci. Emulgovatelný koncentrát obsahuje kromě kapalné účinné látky nerozpustné ve vodě organické rozpouštědlo a emulgátor, který umožňuje vytvoření stabilní a vyvážené emulze s vodou v nádrži postřikovače.

Které účinné látky obsahuje?

Defi EVO je kombinovaný herbicid, obsahující dvě navzájem doplňující se účinné látky prosulfokarb (667 g/l) a diflufenikan (14 g/l).

Jak Defi EVO působí?

Účinná látka prosulfokarb je přijímána prostřednictvím meristematických pletiv klíčků a kořenů plevelů, kde v nejmladších částech brzdí prodlužování a dělení buněk. Hlavního účinku je dosahováno příjmem účinné látky přes hypokotyl plevelů. Prosulfokarb brzdí klíčení plevelných rostlin krátce po začátku klíčení. Diflufenikan je inhibitor fotosyntézy. Účinná látka blokuje tvorbu chlorofylu a vyvolává typické symptomy vybělení, což u citlivých plevelů vede k odumírání během několika málo týdnů. Účinná látka blokuje biosyntézu karotenoidů v chloroplastech. Diflufenikan vytváří na povrchu herbicidní film, ve kterém přicházejí klíčící rostliny do kontaktu s účinnou látkou, která je přijímána především hypokotylem a děložními listy. Sekundárně je přijímána kořeny i listy.

Do kterých plodin je Defi EVO určený?

Herbicid Defi EVO je registrován do všech ozimých obilnin: pšenice, ječmen, žito, oves a triticale.

Proti kterým plevelům je registrován?

Defi EVO se používá proti jednoděložným jednoletým plevelům a dvouděložným jednoletým plevelům.

Kdy se Defi EVO používá?

Na podzim preemergentně nebo postemergentně do růstové fáze BBCH 13.

V jaké dávce je vhodné přípravek použít?

Doporučená dávka pro aplikaci Defi EVO je 3 l/ha, u obtížně hubitelných plevelů nebo při vysoké intenzitě zaplevelení je možné dávku zvýšit až na 4 l/ha.

Jaké je účinnostní spektrum herbicidu Defi EVO?

Defi Evo vykazuje výbornou účinnost proti širokému spektru plevelů, potřebných řešit na podzim v porostech ozimých obilnin (viz tabulka č. 1).

Tabulka 1: Rozsah účinnosti přípravku Defi EVO

Účinnost Defi Evo

Proč je herbicid Defi EVO označován jako specialista na trávy?

Defi EVO vykazuje výbornou účinnost proti chundelce metlici včetně rezistentní populace a dalším trávovitým plevelům jako je například lipnice roční, jílky a dobrou účinnost proti psárce polní. Tento přípravek je velmi vhodný pro antirezistentní strategie.

Na další informace o Defi Evo se můžete těšit v nejbližší době.