You are here

Co je nového v moření osiva kukuřice?

Aktuality
23.10.2020
Dratovec v kukuřici

Elevation a Elevation Plus

RNDr. Ondřej Skala

Založení porostu se správnou hustotou jedinců a jejich homogenní dynamický vývoj je nutností pro vytěžení potenciálu genetiky, stanoviště i veškerých vstupů u každé plodiny. U kukuřice toto platí dvojnásob. Mladé rostliny je potřeba chránit nejen před původci chorob a škůdci, ale také před působením některých abiotických stresorů do maximální možné míry. Pouze tak lze nastartovat porost na plný výkon.

Z tohoto důvodu jsme se ve vývoji mořidel zaměřili na vícero oblastí:

  1. zamezení infikování klíčních rostlin kukuřice rozličnými kmeny fuzárií, Rhizoctonia solani i celou skupinou původců padání klíčních rostlin
  2. na redukci stresových reakcí rostlin, jako jsou odpovědi na působení sucha a chladu v jarních měsících

Pro sezonu 2021 zavádíme v kukuřici pro jednoduchost dvě hladiny moření. Plně fungicidní pod názvem Elevation a plně fungicidně-insekticidní nazvané příhodně Elevation Plus. U každého hybridu společnosti Syngenta pak naleznete příslušné logo pro snadnou orientaci.

 

Co získáte při nákupu osiva kukuřice od společnosti Syngenta?

V sezoně 2021 bude každé zrno kukuřice od Syngenty komplexně fungicidně ošetřeno mořením Elevation.

Elevation - moření osiva kukuřice Syngenta

Program Elevation přináší komplexní úroveň v oblasti ochrany vzcházejících rostlin kukuřice, a to i v nepříznivých podmínkách jara. Mladým rostlinám zajišťuje kompletní ochranu vůči chorobám přenosným osivem i půdou a redukuje zárodky patogenů, které mohou škodit i v následných plodinách. Podpoří rozvoj kořenového systému, a tím usnadňuje porostu snazší přečkání suchých period. Program Elevation spolehlivě ochrání genetický potenciál vámi zasetého osiva.

 

 

Elevation Plus - fungicidní a insekticidní moření Syngenta                 stop drátovci piktogram

Program Elevation Plus je zde pro pěstitele, kteří chtějí svoje porosty chránit s nejvyšší mírou flexibility. Takto ošetřené osivo je navíc oproti programu Elevation ošetřeno i insekticidně. Nabízí řešení larev kováříků – drátovců, jejichž výskyt a škody v porostech jsou hlášeny každým rokem ze stále většího počtu lokalit. Program Elevation Plus tak zahrnuje insekticidní moření známé pod názvem Force 20 CS.

Drátovec - škůdce v kukuřici

Detail drátovce.

 

Program Elevation nabízí v sezoně 2021 spolupůsobení pěti fungicidních účinných látek.

 

Je zde zástupce z nejpokročilejší skupiny fungicidů – karboxamidů (sedaxane), navíc s pozitivními morforegulačnímu účinky na rozvoj kořenového systému i za sucha (tzv. rooting power). Tímto program Elevation posiluje porost kukuřice v sušších periodách jara, které známe z posledních let.  Navíc působení kořenomorky, kterou reguluje, se v mnoha plodinách stává stále častěji významnějším problémem. Tato půdní patogenní houba dlouhodobě zamořuje půdu a škodí v mnoha plodinách, například v porostech bramboru, cukrovky, hrachu, slunečnice i obilninách. 

Právě zařazení moření Elevation umožní potlačení inokulí tohoto patogena v půdě, a tím pomáhá i v následných plodinách, kde by mohla kořenomorka způsobit ztráty na výnosu.

Ze skupiny fenypyrollů je zde širokospektrální kontaktní fungicid s reziduálním účinkem fludioxonil. Ten eliminuje hospodářsky významné druhy hub ze tříd Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes (Fusarium spp. – především F. graminearum a culmorum, Rhizoctonia spp., Helminthosporium spp.).

Z fenylamidů je zastoupen metalaxyl-M, systémový fungicid, který je velmi dobře přijímán semeny a translokován do všech částí klíčících rostlin. Účinkuje proti původcům tzv. padání klíčních rostlin (Pythium spp., Fusarium spp., Aspergillus spp., Penicillium spp. atd.).

Azoxystrobin ze skupiny strobilurinů se velmi dobře šíří pletivy klíčních rostlin a působí proti Rhizoctonia solani a také patogenům rodu Pythium sp.

 

Vedle fungicidního působení zajišťuje programu Elevation posilující fyziologický efekt, jenž se projeví vyšší vitalitou rostlin za chladného průběhu jara.

Thiabendazole ze skupiny azolů rozšiřuje účinnost mořidla v oblasti patogenů ze skupiny Fusarium spp., a to zejména o F. subglutinans a F. proliferatum a významně tak dále posiluje působení účinné látky fludioxonil.

 

Vyzkoušejte v sezoně 2021 hybridy ošetřené v rámci programu Elevation a chraňte plně své porosty kukuřice před původci chorob přenosnými půdou i osivem, usnadněte jim přečkání sušších a chladných period, nebo jim navíc dopřejte ochranu před drátovci v programu Elevation Plus.

 

stop drátovci piktogram

Rhizotrony- rooting power efekt na rostlinách kukuřice, program Elevation podpoří rozvoj kořenového systému i za sucha.

Vývoj kořenového systému mořeného osiva kukuřice Syngenta

Zleva kontrola, uprostřed Maxim XL a vpravo Elevation.