You are here

Vyhrajte nad pleveli v řepce hned v prvním kole

Archiv
23.07.2012

Narůstající koncentrace řepky v osevních postupech také vede k rozšiřování plevelů. Společnost Syngenta přináší pro regulaci plevelů spolehlivou volbu v podobě balíčku Brasan Teridox Pack nebo Teridox Command.

V posledních letech se řepka stala na většině zemědělských podniků nejvýznamnější plodinou. Narůstající koncentrace řepky v osevních postupech ovšem také vede k rozšiřování plevelů. Předpokladem pro úspěšné pěstování řepky se tak stala i regulace plevelů. Především v raných růstových fázích, kdy mají mladé rostliny řepky jen velmi slabou konkurenční schopnost, mohou později vzniknout nemalé problémy. Ideálním řešením pro ochranu řepky herbicidy je proto jejich preemergentní použití. Společnost Syngenta přináší pro tento krok spolehlivou volbu v podobě balíčku Brasan Teridox Pack.

Preemergentní aplikace herbicidů v ochraně řepky proti plevelům přináší proti pozdějším vstupům zásadní výhody. Především zajistí zamezení konkurence hned od počátku vegetace. Mladé rostliny řepky mají minimální konkurenční schopnost a musí bojovat s pleveli o příjem živin i vody. Plevele pak velmi rychle přerůstají a boj s nimi je stále složitější. Preemergentní aplikace je dále nejideálnější pro boj se svízelem, který již řadu let zůstává nejproblematičtějším plevelem v řepce vůbec. Další výhodou aplikací herbicidů před vzejitím řepky je jejich plevelohubné spektrum (bývá dosti široké) a stejně tak i jejich aplikační okno. V neposlední řadě je třeba si uvědomit, že mnohé plevele jsou hostitelskými rostlinami pro choroby i škůdce řepky, a proto je dobré se jich zbavit hned od počátku vegetace. Ze všech výše zmiňovaných důvodů je preemegrnetní aplikace herbicidu v řepce nejvhodnější volba.

Společnost Syngenta má pro preemergentní ošetření řepky osvědčené herbicidní řešení v podobě balíčku Brasan Teridox Pack. Tento balíček poskytuje ošetření 10 hektarů a obsahuje 15 l přípravku Brasan a 5 l přípravdu Teridox. Doporučené dávkování vyplývá z balení: Brasan 1,5 l/ha + Teridox 0,5 l/ha.

Přípravek Brasan byl vyvinut speciálně pro kontrolu nejširšího spektra plevelů. Účinná látka dimetachlor, selektivní půdní herbicid, si spolehlivě poradí s dvouděložnými pleveli i travami, jako jsou ježatka, chundelka, lipnice nebo psárka. Velmi významná je především její účinnost na problematické brukvovité plevele, například penízek rolní (Thlaspi arvense), úhorník mnohodílný (Descurainia sophia), hulevník lékařský (Sisymbrim officinalis) nebo Loeselův (Sisymrium loeselii). V kombinaci s účinnou látkou clomazone poskytuje Brasan nejširší spektrum účinnosti na jednoděložné i dvouděložné plevele, včetně svízele nebo heřmánkovitých plevelů.

Balíček Brasan Teridox Pack obsahuje navíc přípravek Teridox s účinnou látkou dimetachlor, a tak je ideálním řešením pro ošetření odrůd řepky citlivých na účinnou látku clomazone.

Preemergentní aplikace Brasan Teridox Pack vám umožní zvítězit nad pleveli hned v prvním kole. Poskytne tak spolehlivý základ pro vysoký výnos.

Spektrum účinnosti balíčku Brasan Teridox Pack

Český název Latinský název Účinnost
Béry Setaria spp. +++
Heřmánkovec přímořský Matricaria maritima +++
Heřmánky Chamomilla spp. +++
Hluchavka nachová Lamium purpureum +++
Hulevník lékařský Sisymbrium officinalis +++
Hulevník Loeselův Sisymbrium loeselii +++
Chrpa modrák Centaurea cyanus ++
Chrpa polní Cyanus segetum +++
Chundelka metlice Apera spica-venti +++
Ježatka kuří noha Echinochloa crus-galli ++
Jílky Lolium spp. +++
Kakost Geranium spp. ++
Kokoška pastuší tobolka Capsella bursa pastoris +++
Kolenec rolní Spergula arvensis +++
Kontryhel rolní Aphanes arvensis +++
Lipnice roční Poa annua +++
Mák vlčí Papaver rhoeas ++
Merlík bílý Chenopodium album ++
Merlík mnohosemenný Chenopodium polyspermum ++
Penízek rolní Thlaspi arvense +++
Pomněnka rolní Myosotis arvensis +++
Prosa Panicum spp. +++
Psárka rolní Alopecurus myosuroides ++
Ptačinec žabinec Stellaria media +++
Rdesna Polygonum spp. +++
Rozrazily Veronica spp. +++
Svízel přítula Galium aparine +++
Úhorník mnohodílný Descurainia sophia +++
Violka rolní Viola arvensis +
Violka trojbarevná Viola tricolor +
Výdrol obilnin +
Zemědým lékařský Fumaria officinalis ++

 

 

Opravdu široký záběr bez omezení

Slovo, často skloňované mezi agronomy, je omezení. Omezení ohrožuje dotace a proto vám v letošním roce nabízíme oblíbenou kombinaci účinných látek dimetachlor + clomazone bez omezení, a to v podobě Teridox + Command Pack. Naše řešení vám pomůže zamezit konkurenci plevelů již od začátku vegetace, a tak připravit porostu řepky dobrý start, který je nezbytný k vysokým výnosům. Pro pěstitele, kteří se nepotýkají s problémem omezení, na trhu stále zůstává Brasan Teridox Pack. Použití kombinace dimetachlor s clomazone přináší následující výhody.

1. Vynikající plevelohubné spektrum
Kombinace Teridox + Command aplikovaná do tří dnů po zasetí má nejširší plevelohubné spektrum spolu s Brasan a Brasan Teridox Pack. Díky této aplikaci nemusíte později řešit zaplevelení heřmánkovitými pleveli.
2. Preemergentní ošetření je základ
Komplexní plevelohubné spektrum, selektivita k pěstované řepce jsou důležité přednosti preemergentní aplikace. Postemergentní aplikace herbicidu řepku více stresují a měly by sloužit spíše k opravným zásahům. Preemergentní aplikace zajistí zamezení konkurence od počátku vegetace. Rostliny řepky nejsou nuceny bojovat o živiny a vláhu s konkurujícími pleveli. Nejoptimálnější pro hubení svízele přítuly je opět preemregentní aplikace.
3. Problematické plevele
Účinná látka dimetachlor, selektivní půdní herbicid, si spolehlivě poradí s dvouděložnými pleveli i travami, jako jsou ježatka, chundelka, lipnice nebo psárka. Velmi významná je především její účinnost na problematické brukvovité plevele, například penízek rolní (Thlaspi arvense), úhorník mnohodílný (Descurainia sophia), hulevník lékařský (Sisymbrim officinalis) nebo Loeselův (Sisymrium loeselii). V kombinaci s účinnou látkou clomazone poskytuje balíček Teridox + Command či Brasan Teridox Pack či samotný Brasan nejširší spektrum účinnosti na jednoděložné i dvouděložné plevele včetně svízele nebo heřmánkovitých plevelů.
Teridox + Command Pack je volba pro pěstitele, kteří si oblíbili čisté porosty po aplikaci Brasan Teridox Pack, avšak musí řešit na svých pozemcích omezení.