You are here

Úspěšné Syngenta konference 2012

Archiv
05.03.2012

Vyhodnocení letošních Syngenta konferencí konaných v Praze a v Brně. Včetně fotogalerie a nového videa.

Posun nejen v ochraně rostlin

Jet napříč Amerikou po vyhlášené silnici Road 66 a na motorkách značky Harley-Davidson – kdo by o takové úžasné cestě alespoň nesnil. Uskutečnit sen ovšem nebývá jednoduché. Allanu Schneiderovi ze společnosti TROJA MOTO s.r.o. se to přes všechna úskalí podařilo. Tato „přednáška“, stejně jako velmi vtipné vstupy moderátora akce herce Václava Vydry, ale nebyly hlavní v programu konferencí společnosti Syngenta, které se v lednu uskutečnily v Praze a Brně. Nechyběly totiž prezentace novinek v ochraně rostlin a tentokrát i v osivech kukuřice a slunečnice.

Kompletní řešení pro snazší pěstování plodin

Spojení nabídky chemických přípravků na ochranu rostlin a osiv odrůd či hybridů polních plodin, je novým prvkem v aktivitách společnosti Syngenta. Jak uvedl Romeu Stanguerlin, generální řiditel společnosti Syngenta pro Českou a Slovenskou republiku, farmáři jsou v současnosti jiní, než byli dříve, a proto je třeba se jim přizpůsobit. Spojení segmentů pesticidů a osiv v rámci Syngenty a také nová organizace týmů podle plodin v České republice a na Slovensku znamenají přínos pro jednodušší řešení při rozhodování agronomů. Podle jeho slov nabývají na významu cíle vyšších výnosů a návratnosti investic, větší podíl na trhu se zemědělskými komoditami a v neposlední řadě vyšší profit, který z toho vyplývá. A prostředky k dosažení? Integrace, inovace a celkové zlepšení nabídky produktů firmy Syngenta. V popředí jsou pochopitelně novinky.

Jak na blýskáčka

Stop invazi blýskáčků v řepce by měl znamenat nový insekticid Plenum. Představil jej Ing. Juraj Petrina. Účinná látka pymetrozine se zcela novým mechanismem působení na škůdce může pomoci řešit také problémy s rezistencí blýskačka proti doposud používaným insekticidům. Tento problém blíže objasnil Ing. Jan Kazda, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze. Přehled o bionomii škůdce i metodách jeho potlačování v horizontu let určitě zaujal nejednoho účastníka konference.

Vše jednou aplikací

Houbové choroby obilnin – problém, se kterým se potýkají agronomové snad ve všech zemědělských podnicích. Rozpoznat napadení houbovým patogenem a zasáhnout v pravý okamžik účinným přípravkem není určitě jednoduché. Navíc je tady ekonomické hledisko ochrany. Dlouhodobá preventivní ochrana s razantním účinkem to je Amistar Opti Pack. Jak uvedl Ing. Petr Kabelka, balíček obsahuje na ošetření 50 ha 80 litrů přípravku Amistar Opti a 20 litrů fungicidu Artea Plus. Pěstitel tím dostává do rukou jednoduché a hlavně kompletní a flexibilní řešení ochrany obilnin proti houbovým chorobám, včetně chorob klasů, které způsobují vážné problémy nejen z hlediska snížení výnosu, ale i kvality produkce.

Petr Kabelka, jakožto produktový manažer pro obilniny, také uvedl do pozornosti novnku pro rok 2012 – fungicid Archer Turbo, jež se vyznačuje především vyšším množstvím účinné látky v porovnání s jeho předchůdcem Archer Top a tím pochopitelně i výrazně zesíleným účinkem proti listovým chorobám obilnin. Více o zmíněné novince se můžete dočíst v samostatném článku tohto čísla časopisu Syninfo.

Kukuřici nebudou trápit plevele

Konkurenční schopnost kukuřice v počátečních fázích jejího vývoje je velmi omezená. Pokud se nepodaří potlačit plevele, může to mít negativní dopad na výnos. Nový herbicid Elumis, který představil Ing. Stano Rajtár, vykazuje široké spektrum účinku a mimořádnou toleranci ke kukuřici. Působí přes listy a půdu, a to na trávy i dvouděložné plevele, jednoleté i vytrvalé. Jejich potlačení je navíc velmi rychlé. Tato novinka pro letošní rok jistě usnadní pěstitelům rozhodování, čím proti plevelům v kukuřici zasáhnout.

Závěrem osiva

Přestože výběrem odrůdy vlastně pěstitelský proces začíná, na konferenci byl blok o novinkách v této oblasti zařazen až na závěr. Možná to byl záměr organizátorů, ale osiva určitě zůstala v pozornosti účastníků. Nikdo neodcházel na slíbený oběd (mimochodem velmi bohatý a dobrý) a poznámkové bloky se začaly plnit informacemi Ing. Ivana Vařečky. Vždyť nabídka odrůd a hybridů jak kukuřice, tak slunečnice je na trhu s osivy v České republice velmi široká, a tak nový prvek do pěstování těchto plodin určitě všichni zemědělci vítají. Třeba právě v jejich podniku by se totiž mohlo novinkám dařit.

Věříme, že se našim hostům naše konference líbily, o čem svědčí i odezva od vás, našich zákazníků, ve vyplnených dotaznících. Několik reakcí a komentářů můžete vidět i v tomto článku. Těšíme se na viděnou zase v roce 2013.

Pódium připravené na konference

Konferencemi nás provázel český herec, pan Václav Vydra

Úvodní prezentace One Syngenta generálního ředitele společnosti Syngenta pro Českou a Slovenskou republiku pana Romeu Stanguerlina

Prezentace Novinky insekticidu Plenum v podání Ing. Juraja Petrinu

O ochraně proti blýskáčku řepkovému v řepce v rámci pesticidního sledu hovořil Ing. Jan Kazda, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze

Zúčastnění hosté na konferenci v Praze

Prezentace nové herbicidní ochrany Elumis v podání Ing. Stana Rajtára

Pan Allan Schneier a jeho Harley Davidson show

Ing. Petr Kabelka uvedl novinku fungicid Archer Turbo

Vysoká účast hostů na konferenci v Brně

Novinky v osivách kukuřice a slunečnice 2012 představil Ing. Ivan Varečka

Vyhodnocení soutěže o hodnotné ceny