You are here

Toprex - proč pokračovat s aplikací i na jaře?

Archiv
28.01.2010

Společnost Syngenta uvedla v roce 2009 na trh nový fungicid s morforegulačním účinkem Toprex. Jedná se o první přípravek obsahující dvě účinné látky pro regulaci růstu a fungicidní ochranu řepky jak pro podzimní použití, tak pro jarní aplikaci. Jeho výhodou je jednotná dávka s plnou fungicidní ochranou a regulačním efektem. Nemusíte počítat listy a s aplikací můžete začít již od dvou pravých listů řepky, tím můžete vyřešit častý problém nevyrovnaných porostů.

Působení účinných látek

Fungicidní složka difenoconazole ochraňuje porosty především před napadením Phoma lingam, ale i dalšími houbovými patogeny. Napadení řepky houbovou chorobou Phoma lingam nemůžeme podceňovat ani v podzimním období, ale ani na jaře a to především u zapojených, hustých porostů.

Fomová hniloba při vhodných podmínkách může infikovat 100 % porostu za 10 dní, samozřejmě se projevuje i odrůdová citlivost. Menší listy jsou k infekci náchylnější, proto je důležité aplikovat Toprex již ve fázi 4.–5. pravých listů, ve fázi, kdy listy mají velikost čepele okolo 6 cm. Právě tehdy jsou listy vnímavější napadení a infekce se šíří velice rychle. Je schopna během 12 dnů postoupit z čepele na řapík, kde se zastavit rozvoj choroby již nedá.

Účinná látka paclobutrazole zodpovídá za morforegulační účinek. Při jarní aplikaci podporuje a aktivuje větvení, zlepšuje zakořenění, reguluje výšku porostu, synchronizuje kvetení a dozrávání. Pokud aplikujeme Toprex na podzim i na jaře dochází ke kumulaci účinků, což se nám následně projeví i na výši výnosu (navýšení oproti kontrole o 18 %).

Husté porosty - riziko poléhání

Jarní aplikace podporuje tvorbu výnosotvorných prvků porostu. U hustých, časně setých porostů se potřebujeme zaměřit na vytvoření lepší architektury porostu. Cílem aplikace Toprexu v dávce 0,5 l/ha v prodlužovacím růstu řepky je zlepšit vývoj větví, snížit výšku porostu a zabezpečit porost proti poléhání.

Následkem hustého porotu bez aplikace regulátoru růstu s fungicidním účinkem je špatná prostupnost světla do spodních pater a opad šešulí, což se projeví na výši výnosu.

Mezerovité porosty - vyrovnat porost

Aplikace Toprexu v dávce 0,5 l/ha v období prodlužovacího růstu je důležitá i u řídkých porostů, porostů, kdy se rostliny nacházejí v nižší vývojové fázi, při pozdním nástupu jara, kdy rostliny rychle přechází do generativní fáze a i v případě silného infekčního tlaku Phoma lingam. Toprex aktivuje a podpoří větvení, zlepší zakořenění. Účinná látka paclobutrazole synchronizuje kvetení a dozrávání rostlin. To vše vede k dosažení vysokého výnosu a snadné sklizni.

Synchronizace kvetení a dozrávání

Synchronizace kvetení a následně i synchronizace uzrávání porostu přináší výhody snadné sklizně. Po aplikaci Toprexu se nestane, že horní patra porostu jsou již zralá a dochází k praskání šešulí, zatímco spodní patra jsou ještě zelená. Stejnoměrné dozrávání znamená minimální ztráty na výnose a možnost optimálního načasování sklizně.

Podpora a aktivace větvení

Účinná látka paclobutrazole aktivuje a podporuje větvení rostlin řepky, snižuje výšku porostu. Zkrácený porost má lepší světelné podmínky. Dobrá světelná prostupnost je důležitá pro tvorbu šešulí, neboť spodní patra jsou též důležitá pro tvorbu výnosu. Navětvení porostu omezuje i jeho pohyb, což redukuje praskání šešulí.

Toprex Vám vytvoří optimální porost s velkým počtem semen a HTS, a tím dosáhnete vysokého výnosu.

Vlevo řepka po aplikaci Toprex - aktivuje a podporuje větvení, nepřechází do dlouživého růstu