You are here

Novinka Magnello zaručí klasy v pohodě

Archiv
01.02.2014

Dvousložkový systémově působící fungicid s výbornou účinností proti houbovým chorobám pšenice, především proti fuzariózám braničnatce plevové braničnatce pšeničné a rzi pšeničné

  • Specialista na klasové fuzariózy
  • Komplexní řešení klasových chorob - unikátní kombinace účinných látek
  • Specialista na černě (Alternaria spp.)

Co byste měli vědět o fungicidu Magnello?

Složení

100 g/l difenoconazole
250 g/l tebuconazole

Jedinečná kombinace účinných látek poskytující komplexní ochranu klasů proti širokému spektru chorob

Difenoconazole

  • nejdelší kurativní účinek rychlý příjem,
  • vynikající odolnost dešti
  • stabilní navýšení výnosu

Tebuconazole

  • osvědčený systémový triazol

 

Syngenta doporučení pro aplikaci

V pšenici se přípravek Magnello používá od vývojové fáze BBCH 51 (počátek metání) do vývojové fáze BBCH 69 (konec kvetení). OšetřenÍ se provadí maximálně 1× za vegetační sezónu.

Díky registrovanému spektru použití (braničnatky, fuzariózy, rzi) a registrovanému termínu použití (BBCH 51–69) se fungicid Magnello mimořádně hodí pro tzv. klasové aplikace, tzn. aplikace v době metání klasu (T3), nebo cíleně pro kvalitní ochranu proti klasovým fuzariózám v růstové fázi BBCH 61–69 (T3+).

Magnello disponuje kombinací učinných látek, které se doposud ve foliární ochraně obilnin nevyskytovaly.

Účinná látka difenoconazole posiluje a doplňuje účinek úč. l. tebuconazole a přináší do ochrany klasů navíc špičkovou úroveň ochrany proti klasovým černím (Alternaria spp.), což je jeden z dalších patogenů, který napadá klasy obilnin především v letech s opožděnou a problematickou sklizní díky nepřízni počasí.

Důležitým přínosem fungicidu Magnello (difenoconazole + tebuconazole) pro ochranu klasu je významné stabilní navýšení výnosu oproti sólo aplikacím účinné látky tebuconazole a proaktivní přistup (prevence) k vzniku rezistence.

 

Účinek na klasová fuzária

Účinek na F. graminearum
Umělá infekce, 25 000 spór/ml, 1 den preventivní aplikace – 200 l/ha, hodnoceno 7 dní po aplikaci Velmi silný tlak fuzarióz: kontrola - 70 % napadení

Při velmi silném napadení fuzáriemi (napadení kontroly 70 %) se projevují přínosy Magnello – nejlepší účinek!

Stabilní navýšení výnosu

Magnello vs. tebuconazole
Magnello (difenoconazole + tebuconazole) vs. sólo aplikace tebuconazole (250 g/ha) Výnost v t/ha (průměr ze 45 pokusů)

 

Průměrné výsledky ze 45 pokusů prokázaly stabilní navýšení výnosu o 2,0 q/ha vs. sólo ošetření tebuconazolem. Při ceně ozimé pš. 6 000 Kč/t to znamená + 1 200 Kč profi t vs. sólo aplikace TBZ.

TBZ = tebuconazole, PTZ = prothioconazole, PPZ = propiconazole

Komplexní řešení všech klasových chorob pšenice

Doposud nepoužívaná kombinace účinných látek difenoconazole a tebuconazole prokázala při rozsáhlém testování stabilní navýšení výnosu, zajišťující návratnost investice.

 

Jaké je vaše doporučení pro aplikaci fungicidu Magnello?

Magnello doporučujeme pro použítí především v intenzivních systémech pěstování pšenice, jako druhé fungicidní ošetření následující po ošetření strobilurinovými přpravky (Amistar Xtra / Amistar Opti Pack).

Doporučujete Magnello pro klasové nebo čistě fuzariózní aplikace?

Vše záleží na tom, kdy byl použit první fungicid a také na aktuálním tlaku chorob. Mangello pokrývá kompletní spektrum klasových chorob, proto může být použito jak pro ochranu plně vymetaného klasu, tak cíleně přímo do kvetoucích klasů.

V čem vidíte hlavní výhody triazolu difenoconazole?

Porosty obilnin v naší republice doposud účinnou látku difenoconazole „neviděli“. Je zde tedy veliká citlivost patogenů k této účinné látce, což je velice důležité pro zachování vysoké ochrany především v případech, kde je snížená citlivost patogenů proti sólo účinné látce tebuconazole. Tato účinná látka má také mezi triazoly prokazatelně nejdelší kurativní účinek.

Jaké jsou další praktické výhody fungicidu Magnello?

Díky rychlému příjmu účinných látek se Magnello vyznačuje vynikající odolností vůčí dešti, což je obzváště pro klasové aplikace velmi důležité. Dalšími přínosy je proaktivní přístup k antirezistentní strategii a stabilní navýšení výnosu.

Hodnocení účinnosti v pšenici ozimé