You are here

Moddus – pojistěte si svůj výnos

Archiv
05.03.2011

S Moddusem vytvoříte optimální porost pro nejvyšší výnos.

Ochranu porostů proti poléhání vnímáme jako pojistku. Pojistku proti něčemu, v co doufáme, že se nestane. Ale pokud se tak stane, důsledky jsou někdy katastrofické. Moddus je regulátor, který poskytne porostům více výhod než přípravky na bázi CCC nebo ethephon.

V čem se Moddus liší od standardních regulátorů?

Regulátor růstu Moddus je možné aplikovat již od 7°C a je přijímán 3x rychleji.Porosty ošetřené Moddus lze zkrmovat na zeleno. Hlavním odlišovacím znakem je však jeho schopnost podporovat tvorbu kořenového systému, tím rostlina získává lepší ukotvení a tím se zvyšuje odolnost proti poléhání či vyvrácení větrem. Zvýšený rozvoj kořenového vlášení má pozitivní vliv na příjem vody a živin, a to nejenom v období sucha, kdy pomáhá rostlině překonávat stres. Aplikací Moddus zesilujete i buněčné stěny, což se opět projeví v lepším příjmu živin a vody. Zesílené buněčné stěny také zhoršují patogenům průnik do rostliny.

Kdy je optimální termín aplikace Moddus?

V jarním ječmeni doporučujeme aplikovat Moddus v tank mix kombinaci s Archer Top (synergismus účinku) na konci odnožování. V tomto období dochází k výraznému zkrácení a zpomalení vývoje rostliny, asimiláty se ve větší míře přesouvají do kořenů, podporuje se odnožování. Moddus zároveň podporuje již výšše zmíněnou kořenovou soustavu, zesiluje buněčné stěny, ochraňuje porost proti poléhání.

U ozimé pšenice doporučujeme aplikaci na začátku sloupkování, opět v kombinaci s Archer Top.touto aplikací pomůžeme třídit  pozdní odnože, a opět zároveň zesilujeme stéblo, chráníme porost proti poléhání.

Pokud nestihneme Moddus aplikovat v těchto fázích u jarního ječmene je vhodné jej aplikovat při tvorbě posledního internodia, tím jej zkrátíme a zabráníme poléhání.i u ozimé pšenice je tato aplikace na místě u porostů slibujících výnos.

Na rozdíl od konkurenčních regulátorů, které účinkují maximálně 5 dní, doba působení Moddus v rostlině je až 14 dní, což působí na krácení 2 – 3 internodií.

Moddus a jeho vliv na výnos

Stále se setkávám s názorem vlivu negativního vlivu Moddus na výnos. Na základě pokusů, zkušeností, názorů a zkušeností nezávislých odborníků musím říci jasné ne. Graf č.1 ukazuje počet zrn odebraných v různých fázích aplikace Moddus v porovnání na kontrolu, graf č.2 znázorňuje HTZ. Výsledky pokusů jednoznačně dokazují, že Moddus má pouze a jenom pozitivní vliv na výnos.

Nedoporučuji míchat Moddus s herbicidy i přesto, že je s nimi v mnoha případech mísitelný. Tank mix s DAM doporučuji použít v oz.pšenici a oz.ječmeni pouze do růstové fáze druhého kolénka v max. dávce 40 kg N/ha (již nepřidávat dalšího partnera). V jařinách a žitě tuto aplikaci vůbec neprovádět.Po dosažení růstové fáze druhého kolénka nedoporučuji ani tank mix kombinaci s AxialPlus.

Doporučené tank – mix kombinace

Jednoznačně doporučuji využít synergického účinku ArcherTop + Moddus. Graf č.3 ukazuje pozitivní vliv na výnos a na návratnost investice.tento efekt působí jak u pšenice tak u ječmene.

S Moddusem vytvoříte optimální porost pro nejvyšší výnos.

nalevo porost zkrácený po aplikaci Moddus

kontrola a porost ošetřený Moddus

pozitivní vlyv Moddus na velkost klasů a HTZ