You are here

Moddus Archer Turbo Pack se opět osvědčil

Archiv
01.04.2014

Technologický balíček společnosti Syngenta pro T1 aplikace Moddus Archer Turbo Pack v loňském roce opět prokázal svoje kvality.

Tato výhodná kombinace regulátoru růstu Moddus a fungicidu Archer Turbo spolehlivě ochránila loni porosty obilnin nejen proti nebývalému tlaku padlí travního, ale i proti poléhání. Porosty nám totiž přímo rostly před očima.

Balíček Moddus Archer Turbo Pack zůstane pro rok 2014 ve stejném složení jako loni – 20 l Moddusu + 40 l Archer Turbo. Jedním balíčkem tedy ošetříme asi 50 ha obilnin.

Archer Turbo je vhodné použít právě do T1 aplikací, kde jsou největší problémy s padlím travním, ale i s braničnatkami. Přípravek se aplikuje v základní dávce 0,8 l/ha a spolehlivě ochrání porost před těmito chorobami i za nízkých teplot. Důležitá je především ochrana jarního ječmene, u něhož může mít výskyt padlí negativní vliv na počet odnoží. Právě v jarním ječmeni je Archer Turbo a jeho kombinace s Moddusem nejčastěji využívána a pěstiteli velmi oblíbena.

Spojením přípravku Archer Turbo s přípravkem Moddus získáme ochranu porostu i proti poléhání. Tyto dva přípravky se k sobě nejen perfektně hodí do tank-mixu, ale navzájem se i podporují v účinku. Díky tomuto tzv. synergismu je možné snížit dávku Moddusu o 0,1 l/ha při zachování stejného účinku, což máme potvrzeno několikaletými výsledky. Námi doporučená výsledná aplikační dávka, použitelná jak do pšenice, tak do jarního ječmene, je 0,3 l/ha Moddus + 0,8 l/ha Archer Turbo.