You are here

Aktuálně o řepce v regionech

Archiv
19.07.2011

Celková produkce řepky v ČR se letos odhaduje na 970 tisíc až jeden milión tun.

A to z celkových odhadovaných zasetých ploch 390 tisíc ha, což by byl nárůst proti předcházející sezóně téměř o 30 tisíc ha (nyní zatím není statistika známa).

V tuto dobu již z větší části proběhly polní dny v režii profesora Vašáka z ČZU a polní kázáni pořádané Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin. Pěstitelé si mohli prohlédnout jednotlivé odrůdy řepky a dozvědět se něco víc o situaci v pěstování řepky. Obdrželi také informace o komoditách a jejich cenách ve světě.

Situace na polích s ozimou řepkou negativně poznamenalo poškození holomrazy, a to hlavně v těch porostech, které byly sety později. Díky velice příznivé ceně, ale i obavám ze sankcí při nedodání již smluvně uzavřeného množství komodity, zůstaly tyto porosty i při hraničních stavech zachovány (zaorávky do 6 %), protože i výnos 2 t/ha slibuje zachování ekonomiky v černých číslech. V současnosti, když píši tento článek, se cena na burze MATIF pohybuje na 11 500 Kč/t a není vyloučen její nárůst. Komoditní burzy jsou ovšem nepředvídatelné. Většina subjektů již uzavřela smlouvu na nějaké pojistné množství a teď čeká, jaký bude skutečný výnos.

O řepku je třeba pečovat

Svidinou dobré ceny komodity dostává řepka patřičnou péči jak v pesticidní, tak výživné hodnotě. Pěstitelé k ošetření porostů řepky použili i přípravky z dílny společnosti Syngenta, a to z herbicidů Brasan, z růstových regulátorů Toprex, z fungicidů velmi oblíbený Amistar Xtra. Nesmíme zapomenout ani na ochranu insekticidy s ekonomicky efektivním Karate Zeon. V letošním roce byl zaznamenán velice brzy markantní výskyt krytonosců (již 15. 3.). Dobře udělal ten, kdo aplikoval insekticidy v prvních počátcích intenzivního růstu (například Karate Zeon) a potom použil přípravky s delší dobou účinnosti. Tato opatření byla efektivní i proti blýskáčkům nebo bejlomorce kapustové.

Řepka je zajímavou plodinou

Celková produkce řepky v ČR se letos odhaduje na 970 tisíc až jeden milión tun z celkových odhadovaných zasetých ploch 390 tisíc ha, což by byl nárůst proti předcházející sezóně téměř o 30 tisíc ha (nyní zatím není statistika známa). Na těchto plochách dominuje ozimá řepka, ale zaseto bylo i velké množství jarní řepky, která je ve velmi dobré kondici. Dává předpoklad dobrých výnosů. Zpracovatelské kapacity v ČR jsou schopny zpracovat celou vyrobenou řepku – asi jeden milión tun. (SETUZA – 400 tis. tun, ADM – 220 tis. tun + 200 tis. tun potenciál pro Rakousko, Preol – 400 tis. tun + zvýšení o 50 tis. tun pro potravinářský průmysl – zdroj SPZO). Pokud se týká situace v EU, budou chybět asi dva milióny tun řepky. Tyto výpadky jsou ovlivněny pozdějším setím a holomrazy v Německu, Polsku a Velké Británii. Na výši úrody se podepisuje i sucho. Předpokládá se zvýšení dovozů, přičemž v úvahu přicházejí Rusko, Ukrajina nebo Kanada, ale i tyto země byly negativně poznamenány průběhem počasí.

Díky zvyšování zpracovatelských kapacit řepky v ČR a nedostatku komodity v EU se trh pro prvovýrobu vyvíjí velmi příznivě a prognózuje se i dobrá ekonomika v následujícím roce. Proto bych se připojil k doporučení Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin: „ Sejte hodně, sejte včas, sejte hybridy.“

Postřehy z jižní Moravy

Na jižní Moravě v posledních letech dochází k rozšiřování ploch řepky olejky. Letošní zima tam nebyla pro přezimování řepky zcela ideální. Většina porostů utrpěla závěrem zimy, kdy přišly mrazy na sněhem nepokryté porosty. I přes oslabení a četné výpadky počtu rostlin v porostech došlo jen na minimální zaorávky.

Jednou z nejrychleji na jaře se probouzející řepky je be - zesporu liniová odrůda NK Morse od Syngenty, která velmi rychle regeneruje a obrůstá. Na jižní Moravě patří mezi nejoblíbenější odrůdy, a to hlavně pro vysoký výnos a přizpůsobivost povětrnostním i půdním podmínkám. Mezi liniovými odrůdami své místo nalezne také NK Passion. Tato středně raná odrůda je určena především pro intenzivní pěstování. Určitě stojí za zmínku její vysoký obsah oleje.

Mezi hybridy má velmi dobré postavení odrůda NK Petrol, kterou pěstují v oblasti Břeclavska a Hodonínska. Jde o středně pozdní materiál, dosahující nejen vysokého výnosu semen, ale i oleje. Ze zkušenosti můžeme potvrdit, že kdo jednou tuto odrůdu vyzkoušel, určitě se k ní zase vrátí. Za zmínku stojí také hybrid NK Octans. Tento polopozdní hybrid letos překvapil své pěstitele vynikajícím přezimováním i v oblastech, kde jiné odrůdy řepky sotva přežily. Je to stabilní hybrid s vysokým výnosem semen.

Postřehy z jižních a západních Čech

Firma Syngenta v jižních a západních Čechách věnuje maximální pozornost svým odrůdám řepky a také pokusům vedeným nejen Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin, ale také Českou zemědělskou univerzitou v Praze pod dohledem prof. Ing. Jana Vašáka, CSc., a Ing. Davida Bečky, Ph.D. Spolupracuje a konzultuje chování odrůd řepky Syngenta Seeds s agronomy zemědělských podniků, zkušenými profesionály. Z těchto všech zdrojů informací je zřejmé, že velký zájem ze strany zemědělských podniků přetrvává i o liniové odrůdy řepky, které vynikají výnosem porovnatelným s hybridy a neporovnatelně lepší olejnatostí, pohybující se v hodnotách 47 % až 48 % oleje v semeni. Syngenta Seeds disponuje liniovými odrůdami NK Morse a NK Diamond.

Obě tyto odrůdy potvrdily v minulém roce mezi liniovými odrůdami řepky v poloprovozních pokusech Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin svá prvenství. Odrůda NK Morse ukázala svojí výkonnost již v provozu a svým výnosem a olejnatostí přispěla k dobrým tržbám zemědělských podniků.

Nepříliš optimální povětrnostní průběh nové řepkové sezóny 2010 – 2011 opět tyto liniové odrůdy řepky prověřuje. Podle dosavadních pozorování v poloprovozních pokusech a sledování stavu porostů na polích se NK Morse a NK Diamond se vším vyrovnaly. Jejich porosty jsou velmi nadějné. Odrůda NK Morse dobře přezimovala, dobře navětvila, vyrovnala se s mrazem při květu a lze očekávat vysoký výnos. NK Diamond úspěšně přezimovala, vytvořila robustní rostliny, pozdní mráz ji ne ohrozil a též lze předpokládat vysoký výnos.