You are here

122 tun ilegálních přípravků zabaveno

Archiv
26.07.2017

V součinnosti Europolu a Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) proběhla pod názvem Silver Axe II úspěšná akce, behěm níž se kompetentním orgánům v 16 členských zemích EU podařilo zajistit 122 tun nelegálních přípravků na ochranu
rostlin neboli pesticidů.

Akce byla rozšířeným pokračováním Silver Axe I, která ve spolupráci 7 členských zemí  EU proběhla v roce 2015. Europol a OLAF podpořily intenzivní mezinárodní koordinovanou operaci, uskutečněnou v hlavních námořních přístavech, na letištích a na státních suchozemských hranicích Belgie, Francie, Německa, Řecka, Maďarska, Irska, Itálie, Litvy, Polska, Rumunska, Švédska, Slovenské republiky, Slovinska, Španělska, Velké Británie a organizátora akce, Nizozemska. Během desetidenní operace Silver Axe
II zkontrolovaly kompetentní orgány z těchto 16  členských  států EU více než 940 zásilek přípravků na ochranu rostlin. Výsledkem operace bylo, že vyšetřovací orgány ze zúčastněných zemí nalezly téměř 122 tun ilegálních nebo padělaných přípravků, z nichž 48 případů vedlo k zahájení dalšího vyšetřování danými autoritami. Velmi důležitá pro úspěch akce byla také spolupráce se soukromým sektorem a dalšími evropskými a mezinárodními orgány. CropLife International, European Crop Protection Association (ECPA, Evropská asociace pro ochranu rostlin) a European Crop Care Association (ECCA) jako zástupci průmyslu ochrany rostlin a Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise (DG SANTE), OLAF, INTERPOL a FAO jako zástupci veřejného sektoru se společně podíleli na přípravné fázi stejně jako na realizaci akce samotné. Důležitou úlohu sehrály orgány ze soukromého sektoru, zejména pak Polská asociace ochrany rostlin PSOR.

„Padělatelé se zaměřují na výrobu přípravků na ochranu rostlin stejnou měrou jako na všechny výrobky s vysokou hodnotou, ale na rozdíl od padělané obuvi nebo triček představují padělané a nelegální přípravky velmi vážné riziko pro lidské zdraví a životní
prostředí. Je třeba aplikovat nulovou toleranci pro kriminální aktivity tohoto typu. Silver Axe opět poukázala na rozsah problému a potřebu pokračovat v boji proti němu,“ řekl Graeme Taylor, ředitel ECPA pro vztah s veřejností. „Úspěch této operace nelze měřit pouze zadržením 122 tun nelegálních přípravků na ochranu rostlin. Přinejmenším stejně důležitá je spolupráce mezi donucovacími orgány rostoucího počtu členských států. Koordinovaná akce povede ke zvýšení účinnosti boje proti této formě organizovaného zločinu,která ohrožuje lidské zdraví, plodiny a životní prostředí,“ konstatoval Hans Mattaar, technický ředitel společnosti ECCA.

logo_ccpa

 Vyšlo na ccpa.cz dne 14. 6. 2017, redakčně kráceno