You are here

Vzlétněte k výnosovým výšinám!

Aktuality
06.05.2015

K dosažení maximálních výnosů je třeba využívat i fungicidní přípravky. Přečtěte si 5 důvodů, proč je Quilt Xcel tou správnou volbou pro vaši kukuřici.

Hlavní výhody a přínosy fungicidu Quilt® Xcel:

1. Umožňuje rostlinám lépe zvládat stres ze sucha i stres ze zamokření.

  • Za sucha Quilt® Xcel zpomaluje ztráty vody a pomáhá kukuřici tolerovat období sucha prostřednictvím lepšího hospodaření s vodou.
  • V období s nadbytkem vody Quilt® Xcel pomáhá kukuřici odolávat stresu ze zamokření prostřednictvím širokospektrální účinnosti vůči chorobám a podporou tvorby silnějšího a hlubšího kořenového systému pro lepší příjem živin.

2. Dovoluje rostlinám „provozovat“ fotosyntetický aparát po delší dobu, a tím prodlužuje dobu aktivní vegetace a zvyšuje výnos.

3. Kukuřice může maximalizovat příjem sluneční energie s následným „přetavením“ do podoby zrna.

  • Palice jsou větší, s větším množstvím zrn, která lépe vyplňují vřeteno
  • Jenom dvě až tři zrna navíc v palici, což je asi 1–1,5 gramu, umožní dosáhnout vyššího výnosu o 0,1 tuny/ha.

4. Napomáhá k vytvoření pevnějšího stébla s nižší náchylností k poléhání, což umožňuje následně efektivnější sklizeň s menšími ztrátami

  • Efektivnější sklizeň nepolehlého porostu napomáhá lepšímu využití techniky, úsporám paliva a lepšímu využití pracovního času.
  • Pomáhá kukuřici odolávat v závěru vegetace nepříznivým povětrnostním podmínkám, hlavně silnému větru.

5. Kurativní a preventivní kontrola širokého spektra chorob prostřednictvím dvou účinných látek (azoxystrobin + propiconazole).

  • Dva odlišné způsoby účinku (strobilurin + azol) pro omezení rezistence.
  • Širokospektrální účinnost vůči patogenům umožňuje aktivně snižovat množství mykotoxinů v zrně i v siláži, čímž Quilt® Xcel napomáhá snižování obsahu mykotoxinů v potravním řetězci.
  • Mobilita účinných látek v rostlině zajišťuje ochranu přímo nezasažených částí rostliny i nových přírůstků.

Časování aplikace, široké aplikační okno, flexibilita

Souhrnné výsledky z pokusů (2014) - prokazatelné navýšení

Houbové choroby kukuřice

Helmintosporióza kukuřice
- Exserohilum turcicum
Rez kukuřičná
- Puccinia sorghi
Mnohosemenka kukuřičná
- Kabatiella zeae
Fuzariózy palic kukuřice
- Fusarium spp.

Věříme, že Vám fungicidní přípravek od společnosti Syngenta pomůže v nové kukuřičné sezóně dosáhnout kvalitní produkce a vysokých výnosů.