You are here

Toprex pro podzimní ošetření řepky

Aktuality
17.09.2021
Toprex podzim

Horká novinka

Právě jsme dostali rozhodnutí o obnovené registraci přípravku Toprex pro podzimní ošetření řepky ozimé.

Později seté řepky jsou často nevyrovnané v růstu, a tak je Toprex ideálním řešením právě pro tyto porosty.

Toprex totiž větší rosliny řepky zreguluje a drobným rostlinám neublíží.

Ideální doba na aplikaci je fáze 4.listu.

 

Aktualizovaný rozsah povoleného použití (rozšíření povolení o aplikaci na podzim):

1) Plodina, oblast použití  2) Škodlivý organismus, jiný účel použití  Dávkování, mísitelnost  OL

Poznámka

1) k plodině

2) k ŠO

3) k OL 

4) Pozn. k dávkování

5) Umístění

6) Určení sklizně 

řepka olejka fomová hniloba, cylindrosporióza  0,35 l/ha  AT 1) od 31 BBCH do 55 BBCH, na jaře 
řepka olejka fomová hniloba 0,3 l/ha AT 1) od 14 BBCH do 16 BBCH, na podzim

 

toprex Syngenta