You are here

toprex logo Syngenta

Toprex

Poslední aktualizace:
22.09.2021

Fungicidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
S-pac 4 x 5 l
Složení: 
Formulace: 
SC - suspenzní koncentrát

Nepostradatelná kombinace specialistů pro zvýšení zisku

  • Jistota výnosu i za sucha
  • Aktivace a podpora větvení na jaře
  • Zvýšení ziskovosti

Nově - od září 2021 obnovená registrace přípravku Toprex pro podzimní ošetření řepky ozimé. 

Od roku 2020 můžete použít  na pozemcích v OP II.st. povrchové i podzemní vody. Aplikovat je možné každý rok. 

Mechanismus působení

Toprex působí morforegulačně a fungicidně. V řepce olejce se používá k ochraně proti houbovým chorobám, k regulaci růstu a k omezení poléhání (zlepšení pevného stání). Obě účinné látky přípravku patří do chemické skupiny DMI triazolů.

Paclobutrazol působí jako regulátor růstu a vývoje rostlin. Je přijímán listy, stonky a

kořeny a translokuje se do rostoucích sub-apikálních meristémů. Šíří se xylémem. Ošetřené rostliny jsou kompaktnější, zlepšuje se kvetení a nasazení plodů. Inhibuje biosyntézu giberelinu a sterolu a tím i rychlost buněčného dělení.

Difenoconazole je systémová účinná látka s preventivním a kurativním účinkem. Je přijímán listy. V rostlinách se šíři akropetálně a translaminárně. Působí jako inhibitor demetylace sterolu.

Toprex regulator do repkytoprex2

Proč aplikovat Toprex® na jaře?

toprex3

toprex4

Podzimní ošetření řepky ozimé

Později seté řepky jsou často nevyrovnané v růstu, a tak je Toprex ideálním řešením právě pro tyto porosty. Toprex totiž větší rosliny řepky zreguluje a drobným rostlinám neublíží. Ideální doba na aplikaci je fáze 4.listu.

Aktualizovaný rozsah povoleného použití (rozšíření povolení o aplikaci na podzim):

1) Plodina, oblast použití  2) Škodlivý organismus, jiný účel použití  Dávkování, mísitelnost  OL

Poznámka

1) k plodině

2) k ŠO

3) k OL 

4) Pozn. k dávkování

5) Umístění

6) Určení sklizně 

řepka olejka fomová hniloba, cylindrosporióza 0,35 l/ha  AT 1) od 31 BBCH do 55 BBCH, na jaře 
řepka olejka fomová hniloba 0,3 l/ha AT 1) od 14 BBCH do 16 BBCH, na podzim

Stáhnout etiketu

Řepka olejka