Otázky a odpovědi k evidenci POR

Aktuality
aktuality_otazky_a_odpovede_rozmer_1132x637.jpg

 

Přes portál eAGRI (resortní portál Ministerstva zemědělství) byl distribuován souhrn otázek z praxe a odpovědí k vedení a zasílání záznamů o používání POR a PP dle novely zákona o rostlinolékařské péči a vyhlášky o POR účinné od 1. 7. 2023.

 

Zde přikládáme dokument PDF.

Naleznete ho také na portálu eagri.cz v části "Portál farmáře".

 

Věříme, že vám pomůže zorientovat se v dané problematice.

 

Tým Syngenta