You are here

Zakládání porostů hybridních ječmenů

Archiv
20.09.2016

Prvním předpokladem pro uspokojující výnos, je správná příprava pozemku a založení porostu. U hybridních ječmenů, kde se výsevní množství pohybuje velmi nízko, ja pak každá chybička znát. Jak tedy správně postupovat?

Celková příprava pozemku je závislá na předplodině, vlhkostních podmínkách pozemku, hloubce a typu zpracování i používané technice. Pro ozimé ječmeny je vhodné připravit pozemek velmi dobře, aby v půdě byl dostatek vzduchu a seťové lůžko bylo dostatečně zpevněno. Dosavadní průběh zářijového počasí je velmi teplé a suché. Ze zkušeností minulého roku víme, že v tomto počasí je obtížná příprava půdy i samotné setí.

Pokud byla na pozemku jako předplodina obilnina, doporučujeme včas zlikvidovat výdrol, tím eliminovat přenašeče virových chorob a snížit možnost infekce chorobami jako je padlí, hnědá skvrnitost nebo rzi. Součástí předseťové přípravy půdy je i podzimní hnojení a vápnění. Ozimý ječmen je citlivý na nízké hodnoty pH pozemku. Pokud byly výnosy předplodiny vyšší, mělo by být navýšeno i množství dodávaných živin do půdy. Zejména fosfor a draslík, které se v půdě uvolňují postupně a delší dobu, a při aplikacích těchto prvků v pozdějších fázích se do půdy neuvolní včas, aby byly využitelné pro rostliny. Dávka dusíku před setím by se měla pohybovat v rozmezí 15-20 kg N/ha.

Termín výsevu ozimých ječmenů závisí především na výrobní oblasti. Ve vyšších polohách bude termín výsevu dřívější, než v polohách položených níže. Optimální termín pro založení porostů ozimých ječmenů je mezi 15. a 25. zářím. I pro hybridy platí toto optimum, jsou to také ozimé ječmeny.

Optimální hloubka setí hybridních ječmenů je v rozmezí 2-4 cm. Musíme však přihlédnout k tomu, že pokud je sucho jako právě nyní, pak vysetá zrna mohou v hrudkovité půdě propad níže než je optimum. Proto je dobré brát v úvahu i nastavení hloubky setí a nastavit menší hloubku v době setí do sucha. Hluboce zaseté porosty vzchází dlouho, nerovnoměrně a tvoří méně odnoží. Pokud s termínem setí raději počkáte až přijdou srážky, pak berte na vědomí fakt, že ječmeny obecně nemají rády setí do mokra, tzv. zamazání osiva.

V oblastech více zatížených suchem doporučujeme mírně zvýšit výsevek hybridů - zhruba o 10%. Ze zkušeností víme, že komenzační typy si dokáží s deficitem poradit lépe než klasové. Proto především u odrůdy Wootan by se i takto nepatrné navýšení výsevku mohlo velmi projevit ve výsledném výnosu, pokud nepříznivé podmínky setrvají. Doporučenné výsevní množství se liší podle vybrané odrůdy (viz tabulka). Obecně při doporučeném výsevku v časném termínu 180 zrn/m2 (1,8 MKS), je pak navýšený výsevek o 10% na úrovni 200 zrn/m2 (2 MKS).

Tabulka:

 

Wootan

Galation

Mercurioo

Typ

klasový

kompenzační

kompenzační

Termín setí

Dlouhá perioda setí: 15.9.-10.10. do 15.10. regionálně

Výsevek

(požadovaný počet R//m²)

Je nutné vzít v úvahu termín setí, klíčivost a stav seťového lůžka.

Časný termín setí

(do 20.9.)

160-190

140-180

130-170

Normální termín

(20.9.- 30.9.)

190-240

180-220

170-210

Pozdní setí

(začátek října do 15.10.)

240-300

220-280

210-280

Osivo hybridních ječmenů Hyvido je plošně namořeno trojsložkovým mořidlem Celest trio v dávce 2,0 l/t. Kombinace tří účinných látek vzcházející porost ochraní proti hnědé skvrnitosti, snětem i fuzariózám. Přimořené osivo Cruiserem 350 FS v dávce 1,5 l/t je zárukou ochrany proti přenosu virových chorob v období až 6 týdnů.

Dopřejte vysoce kvalitnímu osivu se špičkovou ochranou péči, aby mohlo ukázat svůj potenciál v plné síle. Dodržováním doporučených metodik pěstování zajistíte nadstandardní výnosy.

Foto 1: Silná rostlinka odrůdy Mercurioo z dobře založeného porostu.

silna rostlinka

 

Foto 2: Vzešlý porost Hyvido.

 

vzesly porost