You are here

Touchdown Quattro nově bez omezení v OP II.st.

Aktuality
09.09.2020
Touchdown Quattro

Herbicid Touchdown Quattro byl v srpnu 2020 úspěšně reregistrován a v nové etiketě už není omezení pro pozemky v OP II.st.

Na těchto pozemcích se tedy může bez obav použít.

Zároveň došlo i k drobným změnám v indikační tabulce.

 

Aktuální povolené použití uvádíme v tabulce níže:

 

1) Plodina, oblast použití

2) Škodlivý organismus, jiný účel použití

Dávkování, mísitelnost

OL

Poznámka

  1. k plodině
  2. k ŠO
  3. k OL
  1. Pozn. k dávkování
  2. Umístění
  3. Určení sklizně

příkopy bez vodních toků

bolševník velkolepý

5 l/ha

-

4) aplikace plošná

příkopy bez vodních toků

bolševník velkolepý

5-10 %

-

4) aplikace cílená

– postřik

cukrovka

plevele

3 l/ha

AT

1) před setím, před vzejitím

lesní školky – cesty mezi záhony, komposty, mimoprodukč ní plochy

plevele jednoleté

2-3 l/ha

100-200 l

vody/ha

-

 

lesní školky – cesty mezi záhony, komposty, mimoprodukční plochy

plevele vytrvalé

3-5 l/ha

100-200 l

vody/ha

-

 

lesní školky sazenice, lesní školky semenáče

plevele jednoleté

2-3 l/ha

100-300 l

vody/ha

-

4) aplikace s kryty

lesní školky sazenice, lesní školky semenáče

plevele vytrvalé

3-4 l/ha

100-300 l

vody/ha

-

4) aplikace s kryty

louky, pastviny

obnova TTP

4-5 l/ha

14

 

nezemědělská půda

nežádoucí vegetace

4-5 l/ha

100-200 l

vody/ha nebo 40-50 ml/100 m2 1-2 l vody

/100 m2

-

 

réva, sady ovocné mimo broskvoň

mléč, pcháč, pýr plazivý, svlačec rolní

3-6 l/ha

7

 

réva, sady ovocné mimo broskvoň

plevele jednoleté, turanka kanadská

2 l/ha

7

 

orná půda, strniště

pýr plazivý

3-4 l/ha

200 l vody

/ha max.

AT

 

orná půda,

plevele vytrvalé

4 l/ha 200 l

AT

 

strniště

 

vody /ha max.

 

 

orná půda

plevele jednoleté

2-3 l/ha

100-200 l

vody /ha

AT

1) před výsevem, před výsadbou

orná půda

plevele vytrvalé

3-4 l/ha

100-200 l

vody /ha

AT

1) před výsevem, před výsadbou

borovice, smrk

plevele jednoleté

2-3 l/ha

-

4) aplikace s kryty

borovice, smrk

plevele vytrvalé

3-5 l/ha

-

4) aplikace s kryty

lesní hospodářství přirozená obnova pod výběrovými stromy

plevele jednoleté

3 l/ha

-

1) před klíčením semen nebo začátkem růstu semenáčků

lesní hospodářství přirozená obnova pod výběrovými stromy

plevele vytrvalé

3-4 l/ha

-

1) před klíčením semen nebo začátkem růstu semenáčků

 

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní. (-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

 

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

Apl. dávka 6 l př./ha a 5 l př./ha

5

5

0

0

Apl. dávka 4 l př./ha a 3 l př./ha

5

0

0

0

 

Touchdown Quattro