You are here

Půjde to jen s vámi...

Aktuality
03.03.2020

Ing. Michal Vokřál, CSc.
Hana Vargová, Syngenta CZ

Motto letošní konference znělo: Půjde to jen s vámi...Tím jsme vám, milí zemědělci, chtěli vyjádřit úctu a obdiv, který ke každému z vás chováme. Vzdát hold náročné práci, která v sobě obsahuje nespočet profesí. Zemědělec musí být odborníkem na spoustu věcí – agronom, meteorolog, vědec, mechanizátor, analytik, obchodník, opravář, zootechnik a v neposlední řadě také člověk, který má svůj osobní život, rodinu, přátele a koníčky. Opravdu, slamák dolů...A to na světě běhá plno lidí, kteří si neuvědomují, že některé „samozřejmé věci“ by bez vás samozřejmostí vůbec nebyly. Třeba mít co jíst...

Konference Syngenta 2020

Syngenta tým natěšený na osobní setkání se svými zákazníky.

 

Ohlédnutím za letošními konferencemi vás provede Ing. Michal Vokřál, CSc.
Každý, kdo každoročně navštěvuje tradiční lednové konference společnosti Syngenta, musí potvrdit, že celý program je profesionálně koncipován pořádající agenturou podobně jako koncert popového zpěváka nebo hudební skupiny.
Projekce přes celou šíři konferenčního sálu umožňující dobrou viditelnost z každého místa tohoto prostoru. K tomu výborné ozvučení a projekce videí. Vzadu v přítmí sálu velín – celá baterie techniků s počítači, zesilovači a promítací technikou, kterou musí na místo určení přivézt několik nákladních automobilů. Tuto základní sestavu letos doplnil zábavným komentářem  profesionální moderátor Miloš Knor, známý příznivcům z pořadu „Na stojáka“. Způsob moderování byl příjemným osvěžením i letošních odborných referátů. 
Samozřejmě že tato velkolepá show nemůže postrádat obsahově odbornou náplň. Tou je tradiční představení novinek. Ani letos nechyběly. Ostatní informace týkající se tradičního širokého spektra firemních přípravků  již nebylo třeba opakovat. Jsou předmětem menších akcí, polních dnů a kontaktů obchodních zástupců společnosti se zákazníky. Novinek nebylo letos málo. Patřily k nim přípravky Taegro, Unix a Moddus Flexi.
 

Tlak EU  na omezování používání „starých“ účinných látek trvá,  ale je problém nahradit je novými. Svoji politiku sehrávají i obchodní řetězce. Jejich požadavky na podlimitní obsahy reziduí situaci pěstitelů hlavně ovoce a zeleniny ještě více komplikují. 
Problém je pak v tom, že pěstitelé sami, aby vyhověli těmto požadavkům, budou zužovat sortiment použitých látek, a tak vytvářet rezistenci škodlivých organismů. V konečném důsledku může dojít  k nezvládnutí ochrany plodin v blízké budoucnosti. I proto je třeba uvítat každou nově registrovanou účinnou látku a obchodní přípravek, které přicházejí na trh a tuto hrozbu eliminují.
 

Nová technologie, která se vám přizpůsobí
byla představena Ing. Martinem Hájkem, Ph.D. Patří k ní i fungicid Elatus Era a morforegulátor Moddus Flexi.
Flotilu vede Elatus Era

Elatus Era 
byl úspěšně uveden na náš trh v roce 2018 a rychle se stal nejvyšším standardem ochrany obilnin a vlajkovou lodí společnosti Syngenta. V jeho podobě přišla na český trh nová účinná látka bezovindiflupyr s obchodním názvem SolatenolTM, která je jako jediná na trhu z poslední generace SDH inhibitorů. Díky tomu a kombinaci s prothiokonazolem disponuje nejširším spektrem a novým mechanismem účinku, který navíc zasáhne s tou největší kurativní silou a nejdelší účinností. Společnost Syngenta pracovala na vývoji a výzkumu SolatenoluTM dlouhých patnáct let, aby mohla zemědělcům nabídnout opravdu to nejlepší. Elatus Era působí na patogena ve všech jeho vývojových stadiích a díky obrovské kurativní síle se nemusí aplikovat preventivně, ale tak jak jsou zemědělci zvyklí až po objevení prvních příznaků choroby. Jeho neméně významnou vlastností je velmi pomalý úbytek účinné látky z povrchu listů a velmi dobrá odolnost proti dešťovým srážkám. Vykazuje excelentní účinnost proti braničnatkám a rzím, ale také pozitivní vliv na zelenou listovou plochu. Její nárůst se projevil zvýšením asimilace, a tedy i výnosu přibližně o 30 % proti kontrole. Stalo se tak bez negativního vlivu na prodloužení vegetace nebo nárůstu vlhkosti sklizeného zrna. Má pozitivní vliv i na kvalitu potravinářské pšenice či sladovnické jakosti jarního ječmene. Zkušenosti a výborné výsledky dosažené v roce 2019 prezentovalo ve videoukázkách několik agronomů.

Moddus Flexi
Věřím, že stálici ochranářského nebe – účinnou látku trinexapak-ethyl – není třeba dlouze představovat. Poprvé jste ji mohli zaznamenat už v roce 1989. Moddus si velmi rychle vydobyl pevné místo na trhu a záhy se stal lídrem mezi regulátory růstu. Hlavní otázkou je, čím se liší přípravek Moddus Flexi od přípravku Moddus. Odpověď lze nalézt již v samotném názvu. Moddus Flexi je mimořádně šetrný a flexibilní pro aplikaci i za nepříznivých podmínek. 
Do těch již nepatří nadměrné srážky, ale bohužel opakované jarní přísušky, které někdy přerůstají až v půdní sucho, jak tomu bylo v minulých dvou letech. Tomu dokážou ošetřené rostliny lépe odolávat hospodárnějším využitím vody, což se pochopitelně projeví pozitivně na výnosu. Moddus Flexi je registrován od vývojové fáze BBCH 32 (od fáze druhého kolénka), a tak je přirozenou náhradou, pokud se z nějakého důvodu nemohla uskutečnit regulace růstu v nejoptimálnějším termínu BBCH 31 (fáze prvního kolénka). Pozdější termín aplikace (BBCH 33-39) má vliv na zkrácení a zesílení stébla horních internodií, ale nemůže zcela nahradit. Rozdíl mezi oběma přípravky při stejném obsahu účinné látky (250g/l) spočívá ve formulaci. Původní Moddus je formulován jako EC – emulgovatelný koncentrát, naopak Moddus Flexi je formulován jako ME – mikroemulse. Za velmi nepříznivých vláhových podmínek výrobce doporučuje provést regulaci porostu formou dělené aplikace: Moddus EC 0,2-0,3 l/ha, následně Moddus Flexi 0,2 l/ha. Je tak zřejmé, že i nadále se uplatní na trhu obě formulace přípravku. Nová technologie, která se přizpůsobí pěstitelům je vyjádřena ve formě různých balíčků přípravků ( viz dále).

Unix
je vítanou novinkou v ochraně rostlin proti houbovým chorobám v obilninách, kterou představila Ing. Eva Kabylová. Fungicid Unix je určen k ošetření pšenice ozimé a ječmene ozimého proti listovým chorobám. Účinná látka cyprodinil zasahuje do životního cyklu  houbových patogenů zejména v průběhu penetrace a růstu mycelia uvnitř rostlinných tkání. U některých patogenů (Erysiphe graminis) navíc inhibuje sporulaci. Cyprodinil je dobře a rychle přijímán listy. V rostlinách se šíří směrem nahoru xylémem a translaminárně. Systemické vlastnosti přispívají k dobré distribuci účinné látky uvnitř rostlinných tkání, čímž se snižuje riziko smyvu z povrchu ošetřených rostlin. Unix se používá v pšenici ozimé v růstové fázi BBCH 30-32, v ječmeni ozimém v růstové fázi BBCH 30-32, popřípadě v BBCH 30-51 . V obou plodinách se doporučuje dávka 0,8–1,0 kg/ha. Unix je specialistou proti pravému stéblolamu a všem časně jarním chorobám. Díky tomu, že je jediným fungicidem do obilnin z kategorie AP, je také klíčovým nástrojem v antirezistentní strategii.

Herbicidní receptura pro sucho – balíček Lumax + Milagro
Dlouhotrvající sucho v ČR již přeházelo nebo změnilo nejeden tradiční pořádek nebo pěstitelskou technologii. To platí i pro potlačení plevelů v kukuřici. Přípravky určené k aplikaci po zasetí díky suché půdě a neexistujícím dešťovým srážkám mohou mít vážné problémy z hlediska zajištění herbicidního účinku. To, že v těchto případech zajistí herbicidní účinek pouze aplikace na list vzešlé kukuřice i plevelů, vysvětlila Ing. Helena Bochová. Je třeba si uvědomit, že plevele dokážou vegetovat i za velmi tvrdých podmínek a kukuřici odebírat nekompromisně vláhu, která se ještě v půdě nachází. Firma Syngenta díky širokému sortimentu přípravků si proto může pěstitelům kukuřice dovolit nabídnout nejen přípravky proti jednoděložným plevelům, ale také početné skupině plevelů dvouděložných. Nejen s vynikajícím herbicidním účinkem, ale také zajímavou cenou. Konkrétně se jedná o balíček známých a vysoce účinných přípravků Lumax a Milagro. Tank-mix kombinace je doporučena v dávce Lumax 2,5 l/ha + Milagro 1 l/ha. Balíček k ošetření výměry 40 hektarů tvoří 100 litrů herbicidu Lumax společně se 40 litry přípravku Milagro. I když většina pěstitelů má dlouholeté zkušenosti s použitím obou herbicidů, je třeba připomenout možnost širšího aplikačního okna. Optimálním termínem aplikace je časná postemergentní aplikace ve fázi 2–4 listů dvouděložných plevelů a 3–4 listů plevelů trávovitých. Garance účinku za sucha je podpořena obsahem silných smáčedel obsažených v herbicidu Milagro.

Tři mušketýři v boji proti půdním škůdcům
Podle Ing. Vojtěcha Kocurka, Ph.D., lze takto označit  insekticidy Force 1,5 G, Force 20 a Force Evo. Škůdci neznají hranice. Ještě před mnoha lety jsme se zájmem sledovali výskyt bázlivce kukuřičného v jihovýchodní Evropě. Jenže on se vydal na cestu a dnes činí problémy v kukuřici i v České republice a začíná dělat neplechu už i v Polsku.

Force 1,5 G
I proto se stal granulovaný insekticid Force 1,5 G základním a jediným prvkem ochrany kukuřice proti larvám bázlivce kukuřičného a vhodně doplňuje foliární aplikaci přípravkem Karate se Zeon s technologií 5 CS proti dospělcům tohoto významného škůdce kukuřice. Účinnou látkou insekticidu Force je tefluthrin, který po ukončení používání některých jiných účinných látek má stále budoucnost před sebou. Tefluthrin patří do skupiny pyretroidů a na trh byl uveden v roce 1986. Force 1,5 G obsahuje 15 g/kg tefluthrinu.  Hubí škůdce fumigačním, dotykovým a požerovým účinkem. Nemá systemické vlastnosti. Antipožerové a repelentní vlastnosti přispívají k posílení účinnosti proti některým škůdcům. Insekticid Force 1,5 G účinkuje proti škůdcům z řádů brouci, dvoukřídlí a motýli. Výpary tefluthrinu prostupují půdou, pronikají do kutikuly hmyzu, narušují vodivost nervů a způsobují zastavení žíru a smrt zasaženého hmyzu. Repelence se projevuje zejména při ochraně mladých rostlin. Je-li Force 1,5 G aplikován do řádků při výsevu kukuřice nebo zeleniny (cibule, česnek, pór, mrkev), účinkuje proti škůdcům klíčících a vzcházejících rostlin, např. larvám kovaříkovitých – drátovcům, larvám bázlivce kukuřičného, larvám chroustů a květilek. Force 1,5 G se používá v dávce 3,5–10 kg/ha. 
Force 1,5 G
Force 20 
Force Evo

Force Evo
Neméně významným škůdcem než bázlivec kukuřičný jsou v bramborách drátovci (larvy kovaříků). Škody způsobují na hlízách , kde vyžírají četné povrchové dírky několik milimetrů hluboké. Velmi často však vnikají i hluboko do dužniny. Účinným řešením je insekticid Force Evo registrovaný přímo do brambor v dávce 16–20 kg/ha. Na rozdíl od Force 1,5 G obsahuje 5 g/kg tefluthrinu. Díky svému složení má přípravek stimulační účinek na klíčení a napomáhá odolnosti rostlin. Formulační přísady použité ve formulaci produktu obsahují dusík a fosfor (10 %, rsp. 44 %), jakož i mangan (3 %) a zinek (2 %). Přípravek Force Evo se aplikuje speciálními polními aplikátory do řádků při sázení brambor. Následné a náhradní plodiny lze pěstovat bez omezení.

Force 20 CS
Je třetím mušketýrem, se kterým však přijde uživatel do styku nepřímo (i když Force 20 CS již od roku 2019 má i CZ registraci). Force 20 CS je mořidlo na již dodaném osivu kukuřice. Spolehlivě účinkuje proti drátovcům v kukuřici. 

Syngenta bojuje proti rezistenci
Opět po roce se do programu konference vrátila problematika rezistence. Není divu, nad některými účinnými látkami se začíná „smrákat“. Řada účinných látek je z různých důvodů z použití vyřazována bez náhrady a u těch, které zbývají k použití nebo se musí opakovaně používat, hrozí nový problém – rezistence. Navíc již více než třicet let se neobjevila herbicidní účinná látka s novým mechanismem účinku. Herbicidní rezistence je jedním z největších současných problémů při pěstování obilnin, kukuřice, cukrovky a zeleniny. V České republice je v současné době evidováno šestnáct rezistentních druhů plevelů. Největším evropským problémem je psárka polní. Nově se začínají objevovat i mnohé rezistentní dvouděložné plevele jako například mák vlčí. V současné době patří k nejzávažnějším rezistentním plevelným druhům na orné půdě v ČR především plevelné trávy: chundelka metlice, psárka rolní a začíná se objevovat rezistence u sveřepu jalového.  
Důvody nárůstu rezistentních trav byly na konferenci předmětem pódiové diskuse moderátorky Ing. Renaty Salavové s prof. Ing. Josefem Soukupem, CSc., z ČZU v Praze. Monitoring rezistence plevelů za spolupráce ČZU a společnosti Syngenta probíhá již od roku 2004 . Pokusy s přípravky Axial a Avoxa se realizovaly v letech 2010–2019. Současně se jednalo o informace, které se týkaly možností regulace sveřepů a dalších trávovitých plevelů v obilninách. Podle vyjádření profesora Soukupa dnes již nejde o to, jak zabránit rezistenci, ale jak ji oddálit a zachovat účinnost přípravků. Trávovité plevele trápí celý svět.
Protože jim vyhovuje mělké zpracování půdy a mají podobné biologické vlastnosti jako obilniny, patří k nejobtížněji hubeným plevelům. V České republice začal problém s chundelkou metlicí. I když k její regulaci existuje na trhu přibližně pět až šest různých mechanismů účinku, jsou z hlediska vzniku rezistence méně rizikové látky určené pro podzimní aplikaci jako na například prosulfocarb obsažený v herbicidu Defi Evo. Psárka polní není náš původní plevel. Od chundelky metlice se liší v dynamice růstu. Její ohraničené výskyty hlavně v oblasti jižních Čech podporuje pravděpodobně zdejší humidnější mikroklima. V této souvislosti profesor Soukup uvítal registraci nového herbicidu Avoxa určeného pro jarní aplikaci. Nový herbicid Avoxa vykazuje výbornou účinnost i proti sveřepům (jalový, střešní, mělký), včetně populací s počínající rezistencí vůči ALS inhibitorům. Avoxa obsahuje kombinaci účinných látek ze skupiny inhibitorů ACCasy (HRAC A) a inhibitorů ALS (HRAC B). Tím je zajištěna excelentní potlačení trávovitých plevelů a současně podpořena antirezistentní strategie. Obě účinné látky (33,3 g/l pinoxaden) a (8,3 g/l pyroxsulam) zastoupené v herbicidu Avoxa vykazují vysokou účinnost proti trávovitým plevelům. Obě účinné látky pinoxaden (známá z herbicidu Axial) a pyroxsulam jsou přijímány zejména listy a poté systémovým působením distribuovány v rostlině. V rostlině se pohybují převážně akropetálním pohybem, ale v omezeném množství se pohybují také bazipetálně. Tak vítaný dvojí mechanismus účinku herbicidu Avoxa zajišťuje současnou inhibici enzymů ACC a ALS v metabolických procesech rostlin a to vede po aplikaci herbicidu k zastavení buněčného dělení a růstu plevelů. Z uvedeného je zřejmé, že Avoxa splňuje základní principy antirezistentní strategie. Vývoj rezistence vůči herbicidním účinným látkám může být díky kombinaci působení rozdílných mechanismů účinku oddálen. Avoxa je registrována do pšenice ozimé, žita ozimého a trikale ozimého. Postemergentní aplikace je nejlépe provést v růstové fázi od BBCH 10 do BBCH 32. Avoxa se používá proti chundelce metlici, ovsu hluchému a jednoletým dvouděložným plevelům v dávce 1,35 l/ha. Proti psárce polní, sveřepům a jednoletým dvouděložným plevelům se doporučuje dávka 1,8 l /ha. 

Amistar Gold – zlatá edice technologie Amistar
To, co v úvodu bylo řečeno o herbicidní rezistenci, platí i o rezistenci fungicidní. K faktorům ovlivňujícím riziko vzniku fungicidní rezistence patří jak vlastnosti patogena (např. životní cyklus, velikost populace), tak i fungicidu (např. mechanismus účinku, počet aplikací, aplikační dávka, termín aplikace). K příkladům rezistentních patogenů patří fomová hniloba řepky olejky a slunečnice. Fungicidní přípravek Amistar Gold, který představila Ing. Helena Bochová,  je příkladem toho, jak lze nebezpečí rezistence při současném řešení obtížných houbových patogenů řešit směsí dvou osvědčených účinných látek azoxystrobinu a difenokonazolu. Amistar Gold představuje vyváženou formulaci obsahující technologii Amistar. Je založený na známých a osvědčených účinných látkách a vyvinutý pro ochranu řepky olejky. Nic ale nebrání ani použití ve slunečnici a cukrovce. To ve videoukázkách potvrdilo sedm uživatelů. 

První biofungicid Syngenta
Příroda je mocná čarodějka. O tom víme a také se o tom často přesvědčujeme. Až dosud byla také často inspirací k výrobě syntetických přípravků, které dokázaly nejen kopírovat účinek přírodních látek, ale také odstranit jejich nedostatek spočívající v rychlém rozkladu účinné látky slunečním zářením. Výzkum i vývoj nových účinných fungicidních látek komplikuje to, že bionomie parazita i hostitelské rostliny jsou si v mnohém velmi podobné a příbuzné.  Fungicid má dobře účinkovat na parazitickou houbu, ale nesmí přitom působit fytotoxicky na ošetřovanou rostlinu. Věda však kráčí rychle kupředu. Bez umělého napodobování lze již nyní přímo využívat i přírodní látky s účinkem proti patogenům. Patří k nim i novinka Taegro, kterou na konferenci představil Ing. Jaroslav Martínek.

Taegro biofungicid 
Po dlouhé době hledání, zkoušení a registrace se v sortimentu chemické společnosti objevuje biologický přípravek s názvem Taegro. Nese označení mikrobiální biocidní přápravek. Není na škodu si vysvětlit několik termínů, které se v této oblasti používají. Někoho může označení biocidem zaskočit. V ČR se jako biocidy označují především přípravky určené pro tzv. komunální sféru („DDD“). Nepatří mezi ně přípravky na ochranu rostlin a veterinární léčiva. Evropská direktiva 98/8/EC však říká, že biocidy jsou chemické prostředky, které obsahují jednu nebo více účinných látek k potlačování škodlivých organismů chemickým nebo biologickým způsobem, ne však fyzikálním. Biopesticidem je pesticid biologického původu. 
Například mikrobiální přípravek. Využití přirozených nepřátel, jako jsou například Bacillus lathyri nebo Bacillus thuringiensis,  vůči různým škůdcům je dlouhodobě známo a také využíváno. Užitečným se ukázal také Bacillus amyloliquefaciens, účinná látka přípravku Taegro. Jeho hlavní užití je ve specificky nejnáročnějším segmentu – zelenině a ovoci. Přípravek je určen k ochraně ovoce a zeleniny před padlím a plísní šedou.

Taegro  nemá kurativní účinek, nedokáže ničit podhoubí parazitických hub, a proto musí být aplikován preventivně, tj. před vypuknutím choroby postřikem na list plodiny. Preventivní aplikace v intervalu 5–10 dní se doporučuje používat jako součást postřikových programů s chemickými fungicidy. Jakmile se Taegro dostane na povrch listu plodiny, začnou její buňky s reakcí. Ta spočívá ve:

  1. vytvoření dočasné bariéry, která zabraňuje patogenům přežívat na povrchu listu a množit se,
  2. uvolnění aktivních metabolitů, z nichž některé mají fungicidní vlastnosti,
  3. aktivaci přirozené obranyschopnosti rostliny. 

Rostlina chemicky rozpozná přítomnost bakterií a automaticky posílí prvky přirozené obrany, které mohou blokovat patogenní útoky. Pokusy v révě vinné potvrdily, že Taegro na 100 %  kolonizuje horní i spodní stranu listů během dvou hodin po ošetření. V révě vinné se proti padlí používá v dávce 0,185 kg/ha, proti Botrytis v dávce 0,37 kg/ha. Ve sledu ošetření lze využít přípravky Switch nebo Geoxe stejně jako síru nebo konvenční ochranu. V salátu se do sledu ošetření  nabízí jako partneři ve sledu ošetření  proti  plísni šedé a hlízence Switch, proti plísni salátové fungicid Revus. Velkým rizikem při pěstování jahodníku je napadení plísní šedou. Ve sledu postřiků se nabízí využití přípravků Taegro a Switch. V rajčatech a okurkách je k pěti aplikacím Taegro vhodným partnerem přípravek Thiovit Jet. Pokusy provedené v roce 2018 prokázaly, že ani míchání Taegra s přípravky na bázi síry neovlivnilo vitalitu spor.
Přípravek Taegro se bude dodávat v balení 370 gramů a po deseti kusech v krabici.  Škodlivé organismy padlí, plíseň šedá, hlízenka a plíseň salátu lze eliminovat v salátu, jahodníku, rajčeti, okurce, cuketě, melounu, paprice, baklažánu, pěstovaných i ve sklenících. Díky tomu, že je neškodný vůči užitečnému hmyzu a opylovačům, lze Taegro použít v konvenčním i v ekologickém zemědělství. Všichni pěstitelé zeleniny zcela jistě ocení nejen nízkou dávku přípravku (185–370 g/ha), ale hlavně extrémně krátkou ochrannou lhůtu, která činí čtyři dny!

Plexeo 60
Účinná látka metkonazol tohoto přípravku byla poprvé představena v roce 1992. Patří do chemické skupiny triazolů. Působí hloubkově a systémově, vykazuje velmi dobrý preventivní účinek, tzn. chrání listy před napadením. Perzistence účinné látky zajišťuje dlouhodobé působení. Při ošetření řepky ozimé vykazují podzimní aplikace zlepšení zdravotního stavu rostlin a je omezeno vymrzání porostů. Časté jarní aplikace zvyšují pevnost stonků a zabraňují polehnutí. V řepce ozimé se používá v dávce 1,2 l/ha v růstové fázi BBCH 14-71. V ozimých obilninách je dávka 1,5 l/ha v růstové fázi BBCH 31-71. Balíček Archer- 0,4 l/ha + Plexeo 60 – 0,8 l/ha je alternativou za oblíbený fungicid Archer Turbo. 

BALÍČKY ROKU 2020

Všechny balíčky do obilnin a řepky ozimé  vznikly díky bohatému sortimentu přípravků společnosti Syngenta.

Cenově zvýhodněné balíčky pro ošetření obilnin - speciální nabídka pro rok 2020

Balíček Elatus Era Moddus – novinka
Na ošetření 100 ha pšenice nebo ječmene. Obsahuje
80 l Elatus Era+ 40 l Moddus.
Balíček Elatus Era Moddus Flexi – novinka 
Na ošetření 100 ha pšenice nebo ječmene. Obsahuje
80 l Elatus Era+ 40 l Moddus Flexi.
Balíček Moddus Archer Plexeo – novinka
Na ošetření 100 ha pšenice nebo ječmene. Obsahuje
40 l Moddus + 40 l Archer + 80 l Plexeo.
Balíček Karate Plexeo – novinka
Výhodná kombinace insekticidu a fungicidu pro ošetření obilnin do klasu.
Balíček obsahuje 10 l Karate + 60 l Plexeo.
Balíček Amistar Gold Magnello
Kombinace spolehlivých fungicidů s možností využití nejen v řepce, ale i obilninách, slunečnici a cukrovce. Výnosový bendit je zajištěn. Balíček obsahuje 100 l Amistar Gold + 100 l Magnello. 
Cenově zvýhodněné balíčky pro ošetření řepky ozimé 
Balíček Brasan Teridox
Vynikající řešení pro ošetření odrůd řepky ozimé citlivých na účinnou látku clomazone. Balíček na ošetření 10 ha obsahuje 15 l Brasan  + 5 l Teridox.

Lednové konference Syngenta, které probíhaly v Praze a v Brně, navštívilo přibližně osmset odborníků a pěstitelů zemědělských plodin. Velice si vážíme každého zúčastněného hosta.  Pokud jste byli mezi nimi, děkujeme, že jste si udělali čas na setkání s námi a našimi produkty a přejeme vám, aby naše řešení přinesli do vašich podniků prospěch a tu nejlepší úrodu.

Půjde to jen s vámi...

Foto:
 1. Ing. Helena Bochová představuje nový balíček pro suchá období - Lumax Milagro Pack. 
 2. Pozorní diváci, kteří navštívili konferenci Syngenta 2020 v Top hotelu Praha.

22  Hosté na konferenci v Brně.

 3. Ing. Renata Salavová s prof. Ing. Josefem Soukupem, CSc. nad problematikou rezistence.
 4. Ing. Eva Kabylová a Ing. Martin Hájek Ph.D. na střídačce mezi prezentacemi.
 5. Panáček mnoha profesí, který provázel programem celé konference.
 6. Moderátor Miloš Knor, vtipný, pohotový, bavící...
 7. Ing. Vojtěch Kocurek, čtvrtý ke třem mušketýrům z královské gardy Force.

77 Vítězové tipovací soutěže, která odhalila spoustu zajímavostí.  

 8. Na rozloučenou předaly hostesky hostům tašky s překvapením a 257mi stránkovým Plodinovým katalogem Syngenta 2020.
 9. Realizační tým Syngenta se s vámi těší nashledanou na dalších společných akcích!