You are here

Potraviny jsou bezpečnější, než si myslíme

Aktuality
27.05.2020
zdravé potraviny

Navzdory tomu, že se některá média stále snaží strašit veřejnost rezidui pesticidů v potravinách, nově zveřejněná data ve výroční zprávě EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) toto popírají.

Zpráva za rok 2018 zveřejněná 3. dubna 2020 je dosaženými výsledky zajímavá nejen pro samotné zemědělce, ale i pro laickou veřejnost. Zda se k ní v nějaké podobě ovšem veřejnost dostane, je  otázka. A to je škoda, zvláště v případě výsledků z ČR.

efsa

EFSA publikoval výroční zprávu o reziduích pesticidů v potravinách v Evropské unii, Islandu a Norsku. Zpráva vychází z dat získaných při úředních kontrolách národními kontrolními orgány 28 členských zemí a zahrnuje jak cíleně, tak i náhodně odebrané vzorky.

Pokud čtenáře zajímají detaily, např. odkud produkty v jednotlivých státech pocházely nebo jaké druhy ovoce a zeleniny byly zkoumány a s jakými výsledky, může si je vyhledat pomocí speciálně vyvinutého nástroje pro vizualizaci úřadu EFSA.

Nelze například veškerou produkci ovoce a zeleniny házet do „jednoho pytle“. Spotřebitel velmi často nakupuje potraviny podle země původu z českého zemědělství, od zemědělců z členských států EU, ze zemí mimo EU nebo jejich původ nebyl dohledatelný a byl znám pouze dovozce nebo výrobce.

bezpečné potraviny

Národní kontrolní programy jsou postavené na analýze rizika. Soustřeďují se tedy na produkty, u nichž byla v předchozích letech častěji zjištěna překročení MRL, a tedy mohou pravděpodobněji obsahovat rezidua pesticidů. Kupříkladu mezi roky 2015 a 2018 se zvýšil počet překročení MRL u banánů z 0,5 na 1,7 %. Na druhou stranu mezi roky 2015 a 2018 se snížil počet překročení  MRL u brokolice z 3,7 na 2 %. V případě koordinovaného víceletého kontrolního programu EU bylo analyzováno 11 679 vzorků, z nichž limit MRL nepřekročilo 98,6 % vzorků.

Pozor na hrozny a zeleninovou papriku

K nevyhovujícím vzorkům patřily nejčastěji stolní hrozny a zeleninová paprika. V roce 2018 k nejčastěji se vyskytujícím účinným látkám (ve více než 10 vzorcích) patřily: mepiquat, metrafenone, prochloraz, chlormequat, měď, rtuť, cyromazine, carbendazim, fosetyl-Al, trimetal-sulfonium, chlorate a diflubenzuron.

Souhrnně bylo analyzováno 91 015 vzorků, z toho 95,5 % vzorků neobsahovalo rezidua žádná nebo pod limitem MRL.

Z výsledků vyplývá, že není pravděpodobné, že potraviny analyzované v roce 2018 představovaly problém pro zdraví spotřebitelů.

Ing. Michal Vokřál, CSc.