You are here

Každé pole žádá své – odrůdová skladba řepky ozimé

Aktuality
01.07.2019
Hybridná odroda  Syngenta

Každé pole žádá své – odrůdová skladba řepky ozimé

Osivářské firmy nabízejí rozmanitou paletu odrůd řepky ozimé, ve které není mnohdy snadné se zorientovat. Snahou šlechtění je reagovat na aktuální problémy na polích, vyšlechtit výkonné materiály dosahující uspokojivých vysokých výnosů v široké škále podmínek, ale také přinést trhu odrůdy zaměřené na extrémnější pěstební podmínky.

S každou novou vyšlechtěnou generací jsou nabízeny výkonnější materiály ve výnosu, uvádí se v průměru o 1 až 1,5 %. Vedle samotného výnosu se šlechtění zaměřuje také na zlepšení zdravotního stavu vedle dalších kvalitativních parametrů produkce. Tento proces vede mimo jiné osivářské firmy ke zkracování intervalu životnosti odrůd na trhu. Dříve znal pěstitel svoji odrůdu po letech pěstování do detailu a byl s ní tak v podstatně v užším kontaktu. Na základě vlastních zkušeností věděl, co od své odrůdy může očekávat, na co se zaměřit, co neopomenout. Z tohoto pohledu je dnešní výběr odrůdy řepky o něco riskantnější a je potřeba se řídit především zkušenostmi jiných. Vlastnost odrůdy, která může být velkou předností v jednom roce, se může v roce následném odrazit v relativním poklesu úrody. Ať už se jedná o rychlost vývoje na podzim, nebo počátku startu vegetace rostlin v jarním období, tak například o požadavky ve výživě. Při skladbě portfolia řepky ozimé se snažíme ve společnosti Syngenta pokrýt potřeby nejen těch pěstitelů, kteří hledají nejnovější materiály, ale i těch, kteří se s našimi odrůdami tzv. „sžili“ nebo například upřednostňují kvality liniových odrůd. Neopomínáme rovněž segment odrůd do lokalit, kde je pěstování řepky značně problematičtější z důvodu výskytu nádorovitosti košťálovin.

SY Iowa

Jedná se o robustní hybrid se střední výškou (154 cm) a s velmi dobrou odolností vyzimování. Pokud si pěstitel vybere odrůdu SY Iowa, získává velice vitální hybrid s rychlým startem na podzim i na jaře. SY Iowa je hybrid vhodný i pro podmínky minimalizace.

Více informací ZDE

 

SY Florida

Vitální hybrid spadající do velmi úzkého sortimentu raných odrůd.  Mimo jiné odrůdu SY Florida poznáte podle toho, že bude ta první, která bude na jaře nakvétat. Pokud nestihnete v pozdním létě zaset včas, je hybrid SY Florida i zde pravou volbou.

Více informací ZDE

 

SY Harnas

Středně raný hybrid, který si vydobil své místo na trhu. Byl prověřen i v podmínkách suchých oblastí, kde si umí „sáhnout“ pro vláhu díky své mohutné kořenové soustavě, tak i v podmínkách těžších půd a vlhka, kde prokázal svoji výkonnost, pro což svědčí pozitivní zpětná vazba od našich zákazníků.

Více informací ZDE

 

SY Cassidy

Lety prověřená klasika v podobě SY Cassidy nebude chybět ani letos. Velice dobře tento středně raný hybrid znají pěstitelé, kteří ho mají vyzkoušený v pozdním termínu setí.

Více informací ZDE

 

SY Saveo

Prověřený, středně vysoký hybrid s mohutnějším kořenovým systémem. Odrůdu, kterou upřednostní především pěstitelé vyžadující vysokou olejnatost semene.

Více informací ZDE

 

 

SY Alibaba – hybrid odolný nádorovitosti košťálovin

Jedná se o výkonnějšího nástupce dobře známého hybridu SY Alister. Vedle geneticky podmíněné odolnosti nádorovitosti košťálovin vykazuje tato odrůda dobrou odolnost na fomu. Svoje výkony potvrzuje především na infikovaných pozemcích.

Více informací ZDE

 

Vapiano

Ačkoli segment linií každoročně ustupuje hybridům, nezapomínáme ani na jejich skalní příznivce. Jsou vhodné nejen pro pěstitele, kteří mají problém se sklizní mohutnějšího porostu hybridu, ale stále existují oblasti, kde se linie výnosem hybridům vyrovnají, a to především ve výnosu oleje.

Více informací ZDE