You are here

banner SY Iowa

SY Iowa

Poslední aktualizace:
19.07.2018
Crop: 

Řepka ozimá

Výkonná ve všech podmínkách                                Novinka_bac

  • Robustní hybrid střední výšky
  • Vhodný i pro podmínky minimalizace

Typ: středně raný hybrid
Balení: 1,5 mil. semen
Doporučená hustota: 40–50 rostlin/m²
Doporučený výsevek: 500 tisíc klíčivých semen/ha
Obsah oleje: 48,9 %
HTS: 5,7 g

 Popis:

  • Středně raný hybrid s vysokým výnosem, prokázaným v různých podmínkách a lokalitách v České republice i v Evropě, registrovaný v roce 2018 v PL
  • Výsledky registračních pokusů prokázaly stabilní výnos ve srovnání na kontrolu (DE 111%, PL 115%, UK 105%, DK 107%), velice dobré výnosy se potvrdily i ve stresových podmínkách
  • Střední obsah oleje
  • Vynikající odolnost proti fómě (RLM7), dobrá odolnost na hlízenku
  • Robustní hybrid střední výšky s velmi dobrou odolností vyzimování, což se potvrdilo především v PL
  • Velice vitální hybrid s rychlým startem na podzim i na jaře
  •  Doporučená regulace na podzim
  • Vhodný hybrid i pro podmínky minimalizace

Pěstitelská charakteristika hybridu:

SY Iowa

Výnosy podle lokalit 2017 a 2016:

Iowa_mapa

ČSÚ - průměrný výnos řepky ozimé v ČR za rok 2017: 2,9 t/ha

SSÚ - průměrný výnos řepky ozimé v SR za rok 2017: 3,04 t/ha