You are here

SY Saveo

Poslední aktualizace:
09.07.2019
Crop: 

Řepka ozimá

Správná volba pro vaše pole 

  • Vysoký výnosový potenciál prokázaný v registračních pokusech ÚKZÚZ s vysokým obsahem oleje
  • Velmi dobrá odolnost proti plísni šedé, hlízence a černi řepkové
  • Velmi dobrá odolnost vyzimování a poléhání
     

 

Typ: středně raný hybrid
Balení: 1,5 mil. semen
Doporučená hustota: 40–50 rostlin/m²
Doporučený výsevek: 500 tisíc klíčivých semen/ha

Popis

  • Hybrid registrovaný v České republice s nadstandardním výnosem semen i oleje. Ve státních zkouškách dosáhl v teplé oblasti 110 % a v chladné oblasti 108 % výnosu semen.
  • Výnos oleje byl dokonce 114 % v teplé a 112 % v chladné oblasti. Obsah oleje dosahuje 47,25 %.
  • Kořenová soustava je mohutná, pro stonek je typické bohaté ení. Dozrávání je rovnoměrné.
     

Doporučení společnosti Syngenta

SY Saveo je hybrid vyšlechtěný metodou Safecross, určený do různých půdně-klimatických podmínek. Má rychlejší počáteční růst na podzim, proto ho doporučujeme vysévat v druhé polovině agrotechnického termínu. Byl zkoušen v různých
půdních a klimatických podmínkách v celé řadě pokusů jak v České republice, tak okolních státech. Ve firemních pokusech dosahoval průměrných výnosů od 103 % do 107 % na kontrolní konkurenční hybridy. Doporučujeme ho zařadit do technologií pro nejvyšší výnosy.
 

Výnosové a kvalitativní ukazatele

 

Saveo