You are here

Vapiano

Poslední aktualizace:
09.07.2019
Crop: 

Řepka ozimá

Udává správný tón 

  • Velice dobrá odolnost k plísni šedé, fómovému černání stonku, sklerotiniové hnilobě a dobrá odolnost proti černi řepkové
  • Vysoký výnos a vysoký obsah oleje
  • Nižší vzrůst a velmi dobrá odolnost poléhání

 

Typ: středně raná liniová odrůda
Balení: 2 mil. semen
Doporučená hustota: 55–60 rostlin/m²
Doporučený výsevek: 550-600 tisíc klíčivých semen/ha

Popis

  • Liniová odrůda nového šlechtění nižšího vzrůstu.
  • Vysoký výnos dosahující 107 % na průměr odrůd ve zkouškách ÚKZÚZ (110 % v teplé oblasti a 104 % v chladné oblasti) s registrací v roce 2016.
  • Obsah oleje v sušině semene 48,95 %.
  • Velmi dobře odolná poléhání před sklizní.
  • Plné zralosti dosahuje za 200 dní.

Doporučení společnosti Syngenta

Liniová odrůda Vapiano navazuje na úspěšnou řadu linií společnosti Syngenta. Jedná se o moderní odrůdu, která zaujme hustým nasazením šešulí,pevností stonku a vyrovnaností porostu. Z hlediska kvetení se jedná o ranější odrůdu. Svoji vysokou
odolnost vůči suchu tato odrůda prokázala v registračních pokusech v roce 2015, kdy dosáhla výborných výsledků. Doporučujeme ji pěstitelům, kteří preferují nižší odrůdy řepky s vysokým výnosem.
 

Výnosové a kvalitativní ukazatele

Vapiano