Vyhrajte zájezd se Syngenta technologií pro nejvyšší výnos

Archiv

Přihlašte minimálně 50 ha orné půdy oseté řepkou olejkou, která bude ošetřena přípravky společnosti Syngenta Czech s.r.o.

  • Podzim 2011: Toprex®
  • Jaro 2012: Toprex® a Amistar® Xtra

Prvních deset pěstitelů s nejvyšším výnosem získá od společnosti Syngenta odměnu za vítězství: čtyřdenní zájezd do Syngenta šlechtitelské stanice v německém Bad Salzuflen (v hodnotě 15.000,- Kč na účastníka), který se ukuteční v říjnu 2012.

Jak se zapojit do soutěže?

Soutěže se může zúčastnit každá právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba. Přihlašte minimálně 50 ha řepky ošetřené přípravky Toprex® a Amistar® Xtra a přihlášku s číslem honu a výměrou (zaokrouhlenou na dvě desetinná místa) zašlete na adresu společnosti Syngentnejpozději do 30.4.2012.

Formou čestného prohlášení sdělte celkový výnos řepky při vlhkosti 8 % v kilogramech (zaokrouhlený na dvě desetinná místa), a to nejpozdějí do 31.8.2012 regionálnímu zástupci společnosti Syngenta. Společně s prohlášením odevzdejte či zašlete faktury prokazující nákup těchto produktů alespoň v takovém množství, které je potřebné pro ošetření přihlášených porostů.

Výsledek soutěže bude společností Syngenta oznámen na internetových stránkách společnosti Syngenta nejpozději do 15.9.2012 a do stejného termínu bude společnost Syngenta kontaktovat vítěze.

Závazná pravidla této soutěže včetně přihlášky do soutěže naleznete na internetových stránkách společnosti Syngenta www.syngenta.cz.

Těšíme se na Vaši účast v soutěži a přejeme Vám hodně úspěchu v pěstitelském roce.