You are here

Polní dny 2011

Archiv
19.07.2011

Syngenta Czech a spolupořadatelé pro vás i letos připravili polní dny, kde jsme kromě jiného představili novinky naší společnosti. Reportáž o tom, jak bylo si můžete přečíst zde.


Branišovice

Polní den v Branišovicích, jako již tradičně, proběhl na začátku června (2. 6. 2011). V loňském roce se polního dne zúčastnilo přibližně 400 návštěvníků, pro letošní rok pořadatelé uvádějí 519. Proti roku 2010, kdy polní den ohrožoval déšť, bylo letos příjemné počasí pod mrakem, takže se návštěvníci nemuseli potýkat ani s horkem, ani s deštěm. Spoluorganizátoři VP Agro, RAGT a Syngenta připravili kromě odborného programu i program doprovodný. V odborném programu Syngenta prezentovala především varianty fungicidních ošetření a regulátorů růstu v ozimé pšenici, dále byla představena novinka na příští rok insekticid Plenum proti blýskáčku řepkovému. Pro účastníky byly také připraveny organizované prohlídky odrůdových pokusů, nabídka širokého sortimentu osiv a další. Pro všechny zúčastněné bylo zajištěno velmi příjemné zázemí, včetně občerstvení a hodnotné tomboly. Jako doprovodný program byla také zařazena přehlídka dravých ptáků. Organizátoři i návštěvníci polního dne byli s programem i průběhem akce velice spokojeni. Určitě se už těší na příští polní den v roce 2012.

 

Hronětice

Letos již třetí ročník polního dne v Hroněticích na Nymbursku proběhl ve velmi riskantním termínu. Již tradičně druhou červnovou středu, což letos vyšlo právě na Medarda. V oblasti, kde do té doby napršely pouze 2 mm srážek, byla však Medardova kápě velmi očekávaná a žádoucí. Ve středu dopoledne, kdy se v Hroněticích sešlo více než 400 účastníků, však bylo velmi příjemné počasí – pod mrakem. Syngenta v porostech ozimé pšenice a jarního ječmene prezentovala technologie ošetření od ochrany proti plevelům herbicidy po fungicidní doporučení zaměřené podle odrůd a výskytu houbových chorob. Dále prezentovala herbicidní ošetření kukuřice, kde je možné si vybrat od preemergentního zásahu až po postemergentní, včetně novinky pro rok 2012 Elumis. V jarní řepce, která nahradila nevzešlou řepku ozimou, představila nový insekticid pro rok 2012 – Plenum. Společnost Pekass předvedla již tradičně novinky v mechanizaci, a to včetně strojů při práci. Na závěr programu proběhlo slosování tomboly o hodnotné ceny a také bohaté občerstvení účastníkům akce den jistě výrazně zpříjemnilo.

Žabčice

Polní den v Žabčicích se konal stejně jako v minulých letech v první polovině června (9. 6.) na pokusné stanici Mendelovy univerzity v Brně. Hlavními pořadateli byli Mendelova univerzita v Brně a již tradičně společnosti Syngenta Czech, s. r. o., a ELITA semenářská, a. s.

Několik předchozích ročníků se i díky příznivému počasí velice zdařilo. Pro letošní rok sice srážky předchozího dne nedovolily ideální průběh, ale přesto si většina účastníků nenechala ujít přehlídku polních pokusů, což dokazuje i celkově téměř rekordní účast na tomto polním dni, čítající bezmála 600 návštěvníků.

V rámci polních pokusů byly představeny pokusy a výsledky výzkumu, odrůdové pokusy a účinnost mnoha pesticidních přípravků ve velmi pestrém portfoliu plodin. Společnost Syngenta v letošním roce prezentovala ošetření kukuřice herbicidy a současně představila plánovanou novinku pro postemergentní ošetření v kukuřici s názvem Elumis. A také nový insekticid Plenum proti blýskáčku řepkovému. Pořadatelé i zúčastnění byli i přes lehkou nepřízeň počasí s polním dnem a jeho odbornou náplní spokojeni i díky tradičně dobrému občerstvení a možnosti zúčastnit se tomboly o hodnotné ceny.

1. Jihočeský polní den v Břilicích

1.Jihočeský polní den v Břilicích uspořádala 22. 6. 2011 společnost Syngenta ve spolupráci s VP Agro a RAGT. Mediálním partnerem byla společnost Kurent. Hlavním cílem setkání bylo představit novinky a nejprodávanější odrůdy pšenice v čele s odrůdami Elan a Federer. Přes odrůdy byly naaplikovány fungicidní sledy společnosti Syngenta doporučované podle intenzity ošetření a tlaku houbových chorob. Během dopoledne probíhal odborný výklad a v poledních hodinách byl k vidění voňavý doprovodný program v podobě zápasu dívek v čokoládě. Závěrem byla tombola.

1. Jihočeského polního dne se zúčastnilo i 14 agronomů z Ukrajiny, celková účast byla okolo 70 návštěvníků.

Za rok se těšíme zase naviděnou.