You are here

Polní den Slunečník 2012

Archiv
30.09.2012

Za příjemného slunečného počasí se v září v Žabčicích uskutečnil tradiční polní den společnosti Syngenta s názvem Slunečník.

Stejně jako v předešlých letech se tento polní den těšil hojné účasti návštěvníků ze všech koutů Moravy i Čech. Proti loňskému roku, kdy Slunečník navštívilo přibližně 230 účastníků, se jich v letošním roce přijelo podívat 280, což nás velmi těší. Dokazuje to stoupající zájem pěstitelů o informace a nové i současné produkty společnosti Syngenta.

Pro letošní rok si pořadatelé přichystali přehlídku širokého portfolia odrůd (včetně novinek) kukuřice, slunečnice, čiroku a směsky kvetoucích rostlin pro včely. Dále pak bylo k vidění několik variant ošetření kukuřice herbicidy a k dispozici byly aktuální informace k problematice šíření bázlivce kukuřičného, včetně možností jeho regulace pomocí technologie založené na přípravcích od společnosti Syngenta.

Z portfolia hybridů kukuřice byly představeny novinky SY Kairo, SY Beautiful a SY Nickel a dále tradiční hybridy NK Lucius, NK Thermo, NK Octet, NK Olympic, SY Ondina, SY Novatop, NK Silotop a SY Mascotte.

U odrůd slunečnice měli návštěvníci možnost vidět chystané novinky NK Neoma a NK Tristan a také odrůdy NK Brio, NK Oktava a NK Kondi. Společnost Syngenta rovněž (již tradičně) zařadila do přehlídky odrůdu čiroku Sucrosorgho 506 a nově i směsku kvetoucích rostlin pro tzv. Pollinators Project.

V rámci variant ošetření kukuřice herbicidy byly k vidění všechny systémy ošetření podle termínu aplikace, tzn. preemergentní ošetření přípravky Gardoprim Plus Gold a Lumax, časně postemergentní zásah zvýhodněným balíčkem Lumax + AtPlus Pack a také postemergentní ošetření novinkou roku 2012, a to přípravkem Elumis, a také dalším zvýhodněným balíčkem Callisto Extra Pack.

Na pokusných parcelách bylo možné shlédnout i účinnost přípravků Boxer + Dual Gold v odrůdovém pokusu slunečnice, Gardoprim Plus Gold pro ošetření čiroku a Lumax + AtPlus Pack pro ošetření odrůdových pokusů kukuřice.

Odborné prezentace s výkladem byly doplněny pestrým doprovodným programem, který byl pro letošní rok vyladěn do stylu středověku. O pozornost návštěvníků se starala skupina středověkých šermířů, následovala ukázka gotických střelných zbraní a také střelba z děla. Tuto příjemnou atmosféru doplnila možnost ochutnání typického kotlíkového guláše a dalšího bohatého občerstvení. V neposlední řadě přilákala návštěvníky tombola, ve které se soutěžilo například o soudek slivovice, kus pravé italské šunky či celé prase.

Věříme, že účastníci Slunečníku 2012 byli s připraveným programem spokojeni. Všem návštěvníkům a pěstitelům děkujeme za společnost Syngenta za jejich přízeň. Po náročné sezóně 2011/2012 plné nepřízně počasí přejeme, aby ta příští byla přinejmenším o poznání vydařenější. Také doufáme, že se v hojném počtu znovu setkáme na Slunečníku v Žabčicích v roce 2013.

Na závěr patří poděkování zástupcům Mendelovy univerzity v Brně a zejména členům Ústavu Agrosystémů a Bioklimatologie, kteří poskytli tomuto polnímu dni výborné zázemí a podíleli se na celkovém zajištění této akce.

Polního dne se zúčastnilo přibližně 280 návštěvníků

Šermířské vystoupení jako součást doprovodného programu

V rámci pokusných ploch se mohli účastníci setkat s odrůdami společnosti Syngenta