You are here

Akce na osivo řepky olejky!

Archiv
13.05.2014

Využijte nyní jedinečnou nabídku a získejte za objednávku osiva řepky přípravky Toprex nebo Karate se Zeon technologií jako bonus!

Řepka - odrůda Typ odrůdy Počet VJ v balení Podmínka přidělení bonusu Bonus při splnění podmínky
SY Saveo Hybridní
odrůda
3 Za každých
10 balení
řepky
10 litrů
Toprex
SY Cassidy 3
NK Grandia Liniová
odrůda
3 5 litrů
Karate se Zeon
technologií 5 CS
NK Morse 3

Podmínky akce

1. Zašlete vyplněný formulář do 10. 7. 2014 na adresu společnosti Syngenta nebo odevzdejte obchodnímu zástupci společnosti Syngenta a objednejte si osivo řepky u Vašeho distributora.

2. Splní-li zákazník podmínky nákupu osiva řepky uvedené v tabulce a v těchto podmínkách, vzniká mu nárok na zálohu na bonus dle příslušného programu společnosti Syngenta, kterou obdrží nejpozději do 8. 8. 2014 ve formě přípravků Toprex nebo Karate se Zeon technologií. Záloha na bonus je poskytována pouze konečnému spotřebiteli.

3. Příjemce zálohy na bonus musí do 5. 10. 2014 doložit nákup odebraného množství osiva řepky kopií faktury, a to jejím zasláním na adresu společnosti Syngenta nebo přímo odevzdáním obchodnímu zástupci společnosti Syngenta.

4. V případě, že zákazník nedoloží kopie faktur za odebrané množství osiva, nárok na zálohu na bonus ve formě přípravků Toprex nebo Karate se Zeon technologií zaniká. Zákazník je povinen přijatou zálohu na bonus vrátit zpět nebo nahradit cenu odpovídající maloobchodní ceně přijatých přípravků společnosti Syngenta.

5. Zákazník svým podpisem vyjadřuje výslovný souhlas s uvedenými podmínkami.