You are here

Zatočte s chundelkou!

Archiv
08.04.2015
ucinnost postrikovace Syngenta

Pokud začínáte řešit herbicidní zásahy proti trávovitým plevelům, můžete se spolehnout na náš graminicid Axial Plus. Nezklame ani při řešení rezistentní chundelky metlice.

Zatočte s rezistentní chundelkou a odejděte z pole jako vítěz!

Po letošní teplé zimě nás zaplevelení porostů trápí víc než jiné roky. Největší problémy jsou hlavně s urostlými trávovitými pleveli. Často je také nutné vyřešit rezistentní formu chundelky metlice, která je dnes rozšířená po celém území České republiky.

Spolehlivým řešením takových situací je Axial Plus:

  • Axial Plus spolehlivě řeší chundelku metlici, oves hluchý, jílky, psárku, ježatku, prosa, ale i výdrol ovsa.
  • Axial Plus má široké aplikační okno. Používá se od fáze druhého listu a jeho vysoká účinnost i bezpečnost k plodinám je prověřena až do fáze praporcového listu (BBCH 39).
  • Axial Plus poskytuje jistotu účinku i v oblastech výskytu rezistentní chundelky metlice, kde selhávají přípravky na bázi sulfonylmočovin.
Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka
ječmen jarní oves hluchý 0,6 l/ha
pšenice ozimá chundelka metlice 0,6-,0,9 l/ha

Obr 1: Příklad plevelů, na které působí Axial Plus 


Chundelka metlice

Oves hluchý

Ježatka kuří noha

Nejširší aplikační okno

Přípravek Axial Plus se vyznačuje svou flexibilitou použití. Jeho nezpochybnitelnou předností je široké aplikační okno, již od odnožování až po praporcový list.

Obr. 2 - Možnosti použití Axial Plus