You are here

Toprex – důležitý je dobrý start

Archiv
23.07.2012

Řiďte vývoj porostu řepky aktivně a cíleně - pouze tak můžete dosáhnout nejvyšších výnosů. Toprex - nepostradatelná kombinace specialistů pro zvýšení zisku - je sázka na jistotu.

Letošní řepková sezóna nám přinesla opět nové poznatky v pěstování ozimé řepky. Každý rok je jiný a každý rok nás naučí něco nového. Po každé sezóně si myslíme, že v dalším roce už budeme vědět, jak nejlépe dosáhnout vysokých výnosů. Ale přijde nový rok a my zjišťujeme, že co platilo loni, je letos trochu jinak. Přesto jsou zásady, které platí stále.

Rostliny řepky musí být zdravé a vitální, aby dobře přezimovaly a na jaře mohly plně využít svého genetického potenciálu. Vedle efektivního boje proti houbovým chorobám je důležité i vedení architektury porostu. Silné kořenové krčky a kořenová soustava jsou základním předpokladem úspěšného zvládnutí zimního období. Toprex obsahující dvě účinné látky (paclobutrazol a difenoconazole) poskytuje porostu jak plnou fungicidní ochranu, tak plný morforegulační efekt, a to jednotnou dávkou 0,3 l/ha. Letošní zima prověřila účinnost aplikací regulátorů růstu. Potvrdila nezbytnost aplikace regulátorů pro bezpečné přezimování ozimé řepky.

Proč zvolit právě Toprex pro bezpečné přezimování?

Účinná látka paclobutrazole podporuje zesílení buněčných stěn, to má pozitivní vliv na zvýšenou odolnost při přezimování. Letošní zima potvrdila excelentní účinnost přípravku Toprex.

Kdy ideálně aplikovat Toprex na podzim?

Optimální fáze růstu řepky pro aplikaci Toprexu je 3–5 pravých listů. Pro dobrou účinnost zásahu to znamená 70–80 % pokryvnosti. V této fázi podporujeme tvorbu výnosotvorných prvků. Podporujeme rychlost růstu kořenové soustavy a zároveň nárůst kořenové hmoty. Právě během podzimního období rostliny ošetřené Toprexem zvyšují ukládaní energie ve formě cukrů, bílkovin a škrobů. Lépe zvládají přežití zimy a v jarním období pak lépe startují svůj růst.

Co s nevyrovnaným porostem?

Výhodou přípravku Toprex je možnost použití již od prvního pravého listu řepky. Na porost, kde se rostliny nacházejí v různých vývojových fázích (od jednoho až po šest pravých listů, aplikujete vždy jednotnou dávku 0,3 l/ha.

Proč aplikovat na rostliny v nižší vývojové fázi Toprex?

Po aplikaci Toprexu na malé rostliny podpoříte růst jejich kořenové hmoty, zesílení kořenového krčku. Na jaře budete mít vyrovnaný porost. Toprex růst rostlin razantně nezastaví, ale umožní rostlinám v nižší vývojové fázi dohnat vývoj rostlin ve vyšší vývojové fázi. Na jaře tak na svých polích najdete vyrovnané porosty.

Jak si poradit v případě sucha?

Účinná látka paclobutrazole podporuje růst kořenů ozimé řepky i v případě sucha. Aplikací Toprexu podporujete tvorbu kořenového systému, kořenového vlášení.

Jak zvyšuje aplikace Toprexu odolnost rostlin proti stresu?

Po ošetření přípravkem Toprex dochází ke zvýšení obsahu chlorofylu a flavonoidů v rostlinách ozimé řepky. Chlorofyl zpomaluje stárnutí, patří k jedněm z nejsilnějších antioxidantů a působí proti choroboplodným bakteriím.

Flavonoidy vykazují vysokou absorbci UV záření, a tak chrání níže uložené fotosynteticky aktivní orgány. Mohou působit při ochraně před útokem houbových organismů a působí také jako odpuzovače hmyzu.

Jaké jsou možnosti tank mix kombinací?

Pro ušetření nákladů doporučujeme aplikovat Toprex v tank-mix kombinaci s graminicidem Fusilade Forte. Naopak aplikace s DAM nedoporučujeme.

Řiďte vývoj porostu řepky aktivně a cíleně – pouze tak můžete dosáhnout nejvyšších výnosů. Toprex – nepostradatelná kombinace specialistů pro zvýšení zisku – je sázka na jistotu.