You are here

Pastva pro včely se představuje

Archiv
15.04.2014

 

Projekt „Opylovač - Pastva pro včely“ 

Projekt Opylovač (Operation Pollinator) je založený na více jak 12 letech zkušeností zemědělců z celé Evropy, jako i na poznatcích nezávislé vědy.

Projekt je postavený na zakládání porostů směsí kvetoucích rostlin – včetně trav, které produkují pyl a nektar, s cílem podpořit populace opylovačů. Syngenta ve spolupráci s univerzitami vyvinula specifické směsi na míru lokálním podmínkám - půdním, vlhkostním, a bere v úvahu výskyt přirozených opylovačů. Směsi se vysévají formou pásů na okrajích pozemků. Tato přírodní stanoviště kromě pastvy pro včely a jiné opylovače navíc poskytují dobré prostředí a potravu pro drobné savce a ptáky. Zavedení „stanovišť“ poskytuje ekosystému další přínosy - např. zlepšení kvality půdy a vody. Jak? Zmírněním úniku zbytků pesticidů nebo hnojiv (například nitrátů) do povrchových vod, snížením půdní a vodní eroze, absorbováním přebytečného dusíku, zlepšením struktury půdy, atd. Některé z rostlin zvýšují úrodnost půdy schopností vázat vzdušný dusík.

Ekologické výhody projektu Operation Pollinator jsou neoddiskutovatelné. Jsou tu však i další pozitivní aspekty. Zlepšení vitality populací opylovačů se projevuje na zvýšení úrody a její kvality: například vyšší úroveň úrody ovoce a jeho lepší homogenita. V případě olejnin například vyšší obsah oleje v semeni. Operation Pollinator ukazuje, že komerční zemědělství a proaktivní řízení ochrany životního prostředí může existovat vedle sebe a jsou si vzájemně prospěšná.

Syngenta poskytuje v rámci projektu tři osivové směsi vyvinuté v Německu na odzkoušení v České republice:

  • Jarní – pro vlhčí podmínky
  • Jarní – pro sušší podmínky
  • Podzimní

Zakládání kvetoucích ploch - výběr plochy

Zakládání kvetoucích ploch přichází v úvahu především na půdě ležící ladem a na okrajích polí. Založení ploch podél polních a méně frekventovaných cest a paralelně se směrem agrotechnických operací. Pro ulehčení práce by kvetoucí pásy měly mít následující plochu: šířku min. 2,5 m a délku minimálně 200 m. Je možné osévat i pásy s délkou 100 m, potom by však měly mít šířku alespoň 5 m. Celkově by měl mít kvetoucí pás rozměry min. 750 až 1 000 m2.

Také pro tento rok máme omezené množství směsí kvetoucích rostlin. V případě zájmu a až do vyčerpání zásob můžeme poskytnout na odzkoušení množství odpovídající ploše 0,25 až 0,5 ha. Pro bližší informace kontaktujte svého obchodního zástupce.

Více informací o projektu

Detaily složení směsí ke stažení zde: