You are here

One Syngenta - Prinášať potenciál rastlín do života

Archiv
22.11.2011

 

Prinášať potenciál rastlín do života - týchto päť jednoduchých slov vystihuje to, čím sa Syngenta zaoberá. Hovoria o spoločnej misii, ktorá spája takmer 26 000 našich zamestnancov, pracujúcich vo viac ako 90 krajinách sveta. Vyvíjame nové, úrodovo vyššie osivá a lepšie spôsoby ochrany rastlín proti škodcom, chorobám a burinám.

Počas posledných 10 rokov vďaka zaujatiu a odhodlanosti svojich zamestnancov vybudovala Syngenta skvelú spoločnosť s významným postavením na trhu. Teraz začíname pracovať v novom prostredí a naša stratégia je založená na troch pilieroch: inovácii, integrácii a výsledku.

Nová éra

Od 1.1.2012 vstupuje Syngenta oficiálne do ďalšej etapy. Už viac neexistujú dve divízie : prípravky na ochranu rastlín a osivá, Nová éra znamená iba jedna Syngenta. A to nielen tá naša „česko-slovenská“, ale aj „celosvetová“. Do etapy, ktorá bude ako každý proces, v prvom roku svojej integrácie o čosi náročnejšia. O pár dní bude za nami ďalšia výzva v podobe novej sezóny predaja osív kukurice, cukrovej repy a slnečnice. Vieme, že výhovorka typu, musíme sa teraz učiť, zdokonaľovať a integrovať určite u vás, našich zákazníkov neuspeje. Takto sa však pred vami ani nechceme prezentovať.

Vieme, čo chceme a čo potrebujeme a verím, že sme nachystaní na túto zmenu. Na zmenu, ktorej výsledkom nebude ponuka predaja osív a prípravkov na ochranu rastlín vo forme balíčkov a zliav, ale ponuka nových technológií ochrany rastlín a osív, ktoré budú účinnejšie a lepšie pre farmára v budúcnosti. Tie vám uľahčia rozumne sa rozhodnúť a investovať do svojich projektov, polí a rastlín.

Spoločnou integráciou, doteraz svojim spôsobom dvoch nezávislých divízií, sme vytvorili jeden spoločný tím ľudí nielen na oddeleniach obchodných, marketingových, ale aj registračných, finančných a logistických. Tím ľudí, ktorý sa bude pozerať na vaše pripomienky, problémy a návrhy jednými spoločnými očami. Vieme, že veľká väčšina z vás prakticky vždy takto pracovala a pracuje, že každý z vás je profesionálom vo svojej oblasti. Staráte sa o svoje obilniny, kukuricu či olejniny komplexne, od výberu vhodného osiva, hnojiva, ochrany rastlín, až po ich vlastný zber a fyzickú a finančnú realizáciu.

Komplexná ponuka Syngenta

Vieme, že Syngenta bola spoločnosťou, ktorá vám vedela vždy ponúknuť najviac. Najviac nielen z pohľadu najširšej ponuky jedných z najkvalitnejších a originálnych prípravkov a osív na našom trhu, ale aj z pohľadu poskytovania najkomplexnejšieho pred i popredajného servisu. Vždy sme mali najpočetnejší predajný tím v teréne a inak tomu nebude ani od začiatku novej sezóny. Náš obchodný a marketingový tím je pripravený na komplexné predstavenie a ponuku portfólia našich osív a prípravkov na ochranu rastlín.

Už počas prvej spoločnej sezóny 2011/2012 sme pre vás prichystali mnohé akcie a novinky v jednotnej komunikácii. Budeme sa snažiť, aby ste sa dozvedeli všetko, čo je spojené s komplexným pestovaním vašich plodín, či už to bude na našich konferenciách a poľných dňoch, v našich plodinových katalógoch alebo mesačníku Syninfo, budeme vám ponúkať informácie od výberu osiva, jeho namorenia, cez ošetrenie plodiny počas vegetácie až po prípravu porastu na zber...

Na záver mi teda ostáva popriať vám úspešnú sezónu a verím, že táto zmena bude pozitívna pre nás všetkých, ale predovšetkým pre vás, našich zákazníkov.