You are here

Nyní to nejlepší pro každé pole

Archiv
28.02.2010

Na počátku roku 2007 představila společnost Syngenta na lednových konferencích svým zákazníkům prostřednictvím laserové show příchod herbicidu nové generace na český trh. Jednalo se o herbicid Axial, který v povědomí zákazníků nezůstal jenom díky této velkolepé barevné show, ale především díky svým jedinečným bezkonkurenčním schopnostem řešit i ty nejsložitější situace zaplevelení a získal si tak trvalou oblibu zemědělců, kteří si ho měli možnost vyzkoušet na svých polích.

Po poměrně krátké době přichází na trh ještě lepší přípravek - Axial Plus. A vy, milí čtenáři Agromanuálu, máte nyní možnost se jako jedni z prvních seznámit s jeho Plus.

Zabudované smáčedlo a snazší použití

Při ošetřování porostů přípravkem Axial jsme museli vždy přidávat do tank-mixu smáčedlo Adigor, které podporovalo účinnost přípravku. Museli jsme mít na paměti, že Axial se kombinuje s Adigorem v poměru 1:3, což stejně jako i jiné používání tank-mix směsí bylo pro každého uživatele náročnější a komplikovalo především práci obsluze postřikovače.

Axial Plus již obsahuje smáčedlo. Adjuvant zabudovaný v Axialu Plus není Adigor, ale jedná se o speciální látku olejovitého typu, která zajišťuje co nejširší pokrytí povrchu listů kapičkami postřiku a výrazně zlepšuje příjem a účinnost přípravku. Axial Plus není tedy nutné používat se žádným smáčedlem, v sólo použití poskytuje naprosto excelentní účinnost.

Jednoduché dávkování

Hebicid Axial Plus se používá postemergentně v ječmeni v dávce 0,6 l/ha a v pšenici v dávce 0,6 a 0,9 l/ha. Vyšší dávku je vhodné použít při pozdních aplikacích nebo při vyšším výskytu trávovitých plevelů.

Jedinečný způsob účinku

Přípravek Axial Plus obsahuje 50 g/l účinné látky pinoxaden, jenž patří do chemické skupiny phenylpyrazolinů. Mechanismus účinku pinoxadenu spočívá v inhibici činnosti enzymu ACC, který je nezbytný pro tvorbu buněčné stěny. Odlišuje se však od jiných herbicidů, které také inhibují činnost ACC v tom, že ony inhibují činnost ACC pouze v chloroplastech, zatímco pinoxaden inhibuje činnost ACC jak v chloroplastech, tak i v cytoplazmě. Tato schopnost je označována jako Duozym a skupinu takto působících herbicidů nazýváme DEN.

Axial Plus působí výhradně přes listy, účinek je absolutně nezávisly na půdním typu a vlhkosti půdního povrchu.

Formulace herbicidu Axial Plus byla vyvinuta tak, že účinná látka po ošetření velice rychle proniká do listů trávovitých plevelů, které zastavují svůj růst a následně můžeme pozorovat fialovočervené zabarvení listů. Přibližně po 20 dnech jsou báze listů a stonků zpuchřelé a listy mohou být vytaženy z pochvy listů. Dochází k odumírání trávovitých plevelů.

Široké spektrum použití

Naši pěstitelé používali účinnou látku pinoxaden především k řešení zaplevelení porostů obilnin ovsem hluchým a chundelkou metlicí, ale zároveň viděli i jeho účinnost na další trávovité plevele. Stejně tak je tomu i u nového herbicidu Axial Plus, který opravdu vyniká širokým záběrem na oves hluchý, chundelku metlici, béry, jílky, ježatky, lesknice, prosa a dobře řeší výdrol ovsa. Nižší účinek můžeme pozorovat u sveřepů a lipnice roční.

Vysoká flexibilita

Herbicid Axial Plus byl testován v registračních pokusech v České republice a v praxi si ho mohli vyzkoušet v řadě sousedních států. Veliký ohlas zaznamenal především u německých pěstitelů, kteří oceňují zejména jeho široké aplikační okno (do BBCH 39), možnost použití u velkého spektra obilnin (ječmen, pšenice, žito, tritikale) a především vysokou selektivitu k ošetřovaným plodinám v jakékoliv fázi aplikace.

Výborný partner do TM směsí

Pěstitelé se vždy zajímají o možnost, jak herbicidy vhodně kombinovat s jinými přípravky na ochranu rostlin. Axial Plus obsahuje účinnou látku pinoxaden patřící do chemické skupiny phenylpyrazolinů. Tato skupina účinných látek má tu vlastnost, že v některých případech může dojít při použití v kombinaci s jiným herbicidem ke snížení účinnosti.

Axial Plus je však naformulován tak dobře, že je s širokým portfoliem produktů fyzikálně kompatibilní. K Axialu Plus lze přidávat v TM fungicidy, regulátory růstu, insekticidy i herbicidy. Vždy se však musíme řídit platnou etiketou přípravků, které chceme do tank-mixu použít. Vzhledem k tomu, že Axial Plus není účinný na dvouděložné plevele, jsou v tomto případě nutné tank-mix kombinace či sekvenční ošetření. Za vhodné partnery pro regulaci zaplevelení můžeme považovat přípravky Kantor, Starane. Při volbě sekvenčního ošetření je vhodná kombinace s produktem na bázi sulfonylmočoviny či růstového herbicidu. Vynikajících výsledků je dosahováno s herbicidem Lintur.

Pěstitelé v Německu Axial Plus často používají v TM kombinacích i s růstovými herbicidy (do max. 900 g účinné látky na hektar) nebo IPU (do 1000 g úč. l./ha), s fungicidy typu Archer Top, Amistar Opti, Bravo 500, Artea Plus, s insekticidem Karate Zeon a regulátory růstu (CCC, Moddus). Co se týče TM kombinací s regulátory růstu, tak do růstové fáze plodiny BBCH 32 je použití bez problémů, po fázi BBCH 32 je nutné dodržet odstup mezi aplikací regulátoru růstu a herbicidem Axial Plus 5 dní.

Praxe v Německu potvrdila i možnost použití TM v ozimé pšenici a ozimém ječmeni s hnojivem obdobného typu, jakým je u nás často používaný DAM 390. Zde však platí zásada používat Axial Plus s DAM (max. cca 20 kg N/ha) ředěném vodou v poměru minimálně 1:3. Aplikace v čistém DAM 390 nelze provádět. Rovněž se nedoporučuje míchat Axial Plus s tekutými sirnatými hnojivy.

Snášenlivost plodin

Axial Plus je velice dobře snášen kulturními plodinami jakými jsou obilniny - pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, žito a tritikale.

Závěr

Vzhledem k výše uvedeným přednostem nového herbicidu Axial Plus, mezi které bychom měli zahrnout i jeho konkurenceschopnou cenu, snad nemůže být ani pochyb o tom, že je skutečně tím nejlepším pro každé pole.