You are here

Nové hybridy? Vyšší výnosy? Sem s nimi!

Archiv
28.09.2017
kukurica_klasy
klasy kukurice

V tomto čase se pěstitelská sezona kukuřice pomalu blíží ke konci, ale nová sezona takzvaně klepe na dveře. Přestože setí nových porostů je značně daleko, na představení portfolia pro novu pěstitelskou sezonu je nejvyšší čas.

Naše portfolio kukuřice se skládá celkem ze sedmnácti hybridů, z čehož jsou čtyři novinky a třináct osvědčených a praxí vyzkoušených. Některé z nich jsou navíc exkluzivě mořeny insekticidem Forcem 20 CS. A bez příplatku! .A jaké to jsou?


 

NOVINKY 2018

SY Talisman (FAO 230 zrno, 230 siláž)
SY Talisman je raný hybrid, který v letošním roce získal českou registraci na zrno i siláž. Na základě výsledků z ÚKZÚZ je doporučení  využití  takzvaně  duální,  jinými slovy se jedná o špičkový zrnový hybrid s využitím i na siláž. Že se jedná o špičkový zrnový hybrid dokládají také výsledky z Německa, kde v registračních zkouškách obdržel devět bodů z devíti. V sousedním Německu se SY Talisman prodává druhým rokem a hned ve dru- hém roce prodeje se stal nejprodávanějším Syngenta  zrnovým  hybridem.  Vyznačuje se perfektním dopylením špiček klasů ve všech podmínkách pěstování a zároveň velmi dobrou stabilitou  výnosů  v  chladných a suchých lokalitách.
 

SY Pandoras (FAO 240 siláž, 240 zrno)
SY Pandoras je kombinovaný hybrid s doporučením především pro výrobu siláže do bioplynových stanic. SY Pandoras má prokazatelně vysoký obsah škrobu, vysoký obsah energie a velmi silný stay-green. Tento hybrid lze charakterizovat jako univerzální hybrid, který je vhodný také pro pěstitele, kteří se o účelu sklizně rozhodují v sezoně podle aktuální situace a potřeb.

SY Gordius (FAO 290 siláž)
SY Gordius je další hybrid s Powercell technologií. Hybrid je o trochu pozdější než velmi oblíbený hybrid s touto technologií SY Campona. Do budoucna by se měl stát nástupcem tohoto hybridu, ale několik sezon budou mít pěstitelé k dispozici oba tyto hybridy.
Jak už napovídá označení Powercell, SY Gordius má zvýšenou stravitelnost vlákniny, což předurčuje  jeho  doporučení k silážním účelům pro vysokoprodukční dojnice a pro výrobu velmi kvalitní siláže pro bioplynové stanice.

SY Triade (FAO 400 siláž, 390 zrno)
SY Triade je dlouho očekávaný hybrid s Powercell technologií do teplejších oblastí. Hybrid je již velmi rozšířen ve Francii, v teplejších částech Německa a nyní se dostává i k českým a slovenským pěstitelů. Na základě výsledků z našich testovacích pokusů můžeme tento hybrid charakterizovat jako hybrid s nadprůměrnými výnosy hmoty a zárověň i s nadprůměrnými výnosy při sklizni na zrno. Vyznačuje se velmi vysokým vzrůstem, hustým olistěním a velmi rychlým počátečním růstem. Tento hybrid lze doporučit i na sklizeň zrn vhodných pro mlynářské účely.


Powercell hybridy
Vedle nových hybridů s vyšší stravitelností vlákniny SY Gordius a SY Triade samozřejmě v naší nabídce zůstává nejprodávanější Syngenta hybrid SY Kardona a také velmi oblíbený hybrid SY Campona, což je hybrid s nejvyšším výnosem hmoty (ÚKZÚZ 2015–2016) a s bezkonkurenčními hodnotami stravitelnosti taktéž prokázanými na ÚKZÚZ.
 

Artesian hybridy
Nabídka hybridů se suchovzdornou technologií Artesian zůstává pro rok 2018 stejná, jako byla v letošním roce. Nabídka těchto hybridů pokrývá potřeby pěstitelů ze všech regionů, kde se pěstování kukuřice soustřeďuje hlavně na zrnovou skli- zeň. V naší nabídce si můžete vybrat ze tří Artesian hybridů. SY Fenomen (FAO 260 zrno) s registrací pro Českou republiku z roku 2016. SY Photon (FAO 290 zrno), což je nejprodávanější Artesian hybrid, a hybrid SY Zephir (FAO 350) jako loňskou novinku pro kukuřičné oblasti.
 

Praxí prověřené hybridy
Aby byl výčet hybridů z portfolia úplný, je potřeba zmínit také ostatní již praxí ověřené hybridy.O těchto hybridech již bylo psáno ve velké míře, ale pro připomenutí k výčtu těchto hybridů připojujeme klíčové informace či vlastnosti:
 

SY Werena – vítěz českých státních registračních zkoušek ve své ranostní skupině (2015/2016) s výnosem hmoty 108 % a obsahem škrobu 110 %

SY Amboss – novinka z právě končící pěstitelské sezony, velmi raný silážní hybrid s vynikajícími výsledky při využití na bioplyn

NK Delitop – nejstarší hybrid v nabídce, který se těší oblíbenosti již po několik let

SY Welas – vítěz českých státních registračních zkoušek ve své ranostní skupině (2015/2016) a podle těchto výsledků nejvýkonnější silážní materiál na trhu

SY Telias – zrnový hybrid s registrací pro Českou republiku z letošního roku, velmi stabilní výnosy v různých letech

NK Octet – nejvýkonnější zrnový hybrid z původní řady hybridů NK, velmi univerzální pro produkci zrna, siláže, CCM

SY Dartona – vítěz státních odrůdových zkoušek na Slovensku v roce 2014 s výnosem 13,5 t/ha

SY Octavius – zrnová stálice v kukuřičné výrobní oblasti

 

Více informací naleznete v našem katalogu, nebo na stránce v sekci osivo

titulka_osivo kukurice